Przeskocz do treści

Jesteśmy w sytuacji pandemii czyli globalnej epidemii. Nie ma na razie szczepionki. Zaraźliwość i śmiertelność jest wielokrotnie wyższa niz w przypadku zwykłej grypy.

Szczególnie niebezpieczny jest fakt zarażania otoczenia zanim wystąpią wyraźne objawy choroby, gdyż osoby przenoszące wirusa oraz osoby zarażane nie otrzymują i nie obserwują żadnych bezpośrednich sygnałów o niebezpieczeństwie. Zarażenie może nastąpić już przy 15 minutowym wzajemnym przebywaniu w odległości mniejszej niz 1,5 m.

Jedyną skuteczną obroną jest więc przyswojenie ostrzeżeń i stosowanie procedur szeroko rozpowszechnianych przez służby sanitarne.

Ewentualne zarażenie osób starszych oraz przewlekle chorych może przynieść skutek śmiertelny. Szczególnie istotne jest w takiej sytuacji ograniczenie bezpośredniego kontaktu z nimi (tzw. zwiększenie dystansu fizycznego).

Rodacy! Przeżywamy okres prawdziwego testu wyższości homo sapiens nad zwierzętami. Homo sapiens rozwinął i dysponuje technicznymi środkami komunikacji zdalnej takie jak telefon, komunikatory internetowe i media socjalne. Dla przetrwania homo spaiens i jego społeczności znacznie ważniejsza od fizycznego przemieszczania się jest komunikacja werbalna. Przemieszczanie się jest tylko potrzebne do wspólnego wykonywania czynności fizycznych. Natomiast skuteczność tych fizycznych działań jest w 90% zdeterminowana poprzedzającą je komunikacją. Po tym między innymi można rozpoznać różne poziomy rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw.

Ograniczajmy maksymalnie wszelkie bliższe i dalsze podróże, gdyż jesteśmy wtedy narażeni i narażamy innych na przypadkowe zarażenie. Podróże mogą byc przyjemne ale rozwiązuja one problemy znacznie rzadziej niż precyzyjna komunikacja międzyludzka.

Obecna epidemia jest wielkim wyzwaniem dla służb sanitarno-eidemiologicznych całego świata. Natomiast dla społeczeństw jest to jednocześnie szansa wdrożenia praktyki precyzyjnej komunikacji werbalnej bez której jest niemożliwe przetrwanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczności lokalnych i globalnych.

Drodzy Rodacy na całym świecie: Nadrabiajmy nagromadzone niedopatrzenia i zaległości w komunikacji werbalnej z najbliższymi osobami a także naszymi organizacjami społecznymi czy organami władzy!

Ograniczenia podróżowania prawdopodobnie będą rekomendowane w ciągu wielu nadchodzących miesięcy. Czas zaoszczędzony na podróżach przeznaczmy na poprawę i intensyfikację twórczej i budującej komunikacji międzyludzkiej. Rozwijamy zdolności zdalnej współpracy nad projektami i dokumentami!

Pracujmy nad opanowaniem kolegialnych procesów decyzyjnych, bez których nie sprostamy stojącym przed Polską wyzwaniom cywilizacyjnym!

Światowy Kongres Polaków uruchomił światowe forum internetowe >> swiatowykongrespolakow.pl/forum

Zarząd TBS „KONKRET” Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku oraz organizacje społeczne działające na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. Ogólnopolska Federacja Organizacji i Osób Fizycznych ds. Wsparcia Niepełnosprawnych „Najlepszy Przyjaciel” (w organizacji) w Legionowie.

 2. Fundacja „EMANIO ARCUS” w Legionowie.

 3. Fundacja „Nowa Wieś” gm. Serock.

 4. Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych „PRO OMNIBUS”
  w Ciechocinku.

 5. Fundacja Ekonomii Społecznej „Przystań” w Płocku.

Mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji objętej Patronatem Honorowym przez Prezydentów trzech Miast – Gdańska, Legionowa oraz Płocka pt. :

Samorządowy program budownictwa społecznego.
Modelowe rozwiązania krajowe i zagraniczne programów
dla Osób Niepełnosprawnych.

która odbędzie się w dniu 11 marca 2020r. w hotelu SPA „TeoDorka”
ul. Słońsk Górny 29; 87-720 Ciechocinek.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Wszelkich informacji szczegółowych o konferencji udzielą Państwu:
Irena Buczyńska 883-283-787 kancelaria.buczynska@gmail.com;
Angelika Pelcer 607-190-437 angelikapelcer@gmail.com

Zapraszamy!

dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków
www.swiatowykongrespolakow.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych
Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości
tel. 603996408
www.ckp.lazarski.pl
www.krzekotowska.com

Polska energetyka stanęła przed egzystencjalnym wyzwaniem: Polska nie zakwestionowała celu osiągniecia neutralności klimatycznej EU do roku 2050 ale też nie zadeklarowała przyjęcia odpowiednich zobowiązań wysuwając m.in. kwestię finansowania.

Całkowicie akceptuję to, że Polska potrzebuje bliżej się przyjrzeć naszej propozycji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – mówiła po zakończeniu rozmów szefowa KE Ursula von der Leyen. – Polska jest krajem, który musi dogonić resztę, potrzebuje więcej czasu, żeby przejść przez szczegóły, ale to nie zmieni harmonogramu Komisji – dodawała.

Bliższa analiza pozwala na posumowanie oraz uzupełnienie znanych w przestrzeni publicznej dezyderatów na temat niezbędnych i pilnych  działań:

 • Polska inicjatywa w zakresie przywrócenia energii jądrowej do europejskiego mixu energetycznego i badan naukowych.

 • Plan wdrażania krajowej energetyki H2 z magazynowaniem energii.

 • Tworzenie hubów przemysłowo-energetycznych z użyciem IGCC opartych na węglu i gazie.
 • Rozwój geotermii dla cełów energetyki i magazynowania CO2.
 • Rozwój elektromobilności.
 • Otwarcie na import taniej energii elektrycznej.
 • Rozwój energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej.
 • Plany opłacalności powinne być szczegółowe i oparte na najnowszych światowych analizach, badaniach i testach oraz gotowe do czerwca 2020. Wstępnie szacowany zakres inwestycji (wraz z 2 reaktorami jądrowymi) 100 mld €. Zespół roboczy powinien obejmować ok. 120 ekspertów.

Jerzy Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była od początku wspierana przez niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń, co potwierdza wzruszający film dokumentalny TVN.

Teraz podopieczni Fundacji Pomocna Dłoń proszą Jurka Owsiaka i Szanownych Państwa o pomoc i wpłatę
na składkę na remont ich DOMU MIESZKALNO-REHABILITACYJNEGO zniszczonego pożarem w grudniu 2018 r.
Na galę LIDERÓW DOBROCZYNNOŚCI i aukcję obrazów w dniu 7 lutego zaprasza Daniel Wrocławek Telewizja Regionalna.

https://tvn24.pl/polska/wspieraja-wosp-od-poczatku-mimo-ze-stracily-wzrok-ra708843-2568592?fbclid=IwAR2C3iSN1ed0BfwhZ8SWdDo-wZMIWO9u7hAH_LwRTmXjPv9MBItrYGhUIHQ

Dziękujemy za tę piękną inicjatywę, która niesie nadzieję na poprawę losu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń.
Będziemy informować o postępach w odbudowie i remoncie domu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń.

Dach udało się już odbudować, ale pomieszczenia na poddaszu nadal są wyłączone z użytkowania a okna musiały być tymczasowo zabite deskami dla zabezpieczenia przed zimnem.
Każda wpłata zbliża nas do realizacji celu, jakim jest remont i odbudowa domu przy ul. Odrębnej 10 w Warszawie. Wielkie dzięki.

Link do składki na odbudowę

https://pomagam.pl/2kfh5nqy

Pozdrawiam wszystkich ludzi dobrego serca.
Krystyna Krzekotowska
Założyciel Fundacji Pomocna Dłoń

Oliwier Palmer jedyny na świecie głuchy tenor wystąpił charytatywnie na koncercie Artyści dla Niepełnosprawnych, aby pomóc w odbudowie zniszczonego pożarem domu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń i wraz z mamą Elzbietą Palmer wspiera innych, choć sam potrzebuje pomocy.

Link do składki
https://pomagam.pl/2kfh5nqy


 

Dziękujmy Wszystkim za dotychczasową pomoc i prosimy o dalsze wspieranie składki internetowej dla niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń, aby na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia usunąć jak najwięcej zniszczeń pożarowych.
https://pomagam.pl/2kfh5nqy

Zmiany w ustawodawstwie i orzecznictwie mieszkaniowym – konferencja w dniu 22.11. 2019 r. pod honorowym patronatem Marszałka  Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika.

Konferencje otworzył  i powitał uczestników dr Mieczysław Błoński  Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego (przypominając, że Studia Podyplomowe Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości pod kierunkiem inicjatora konferencji Krystyny Krzekotowskiej należą  od wielu lat do najbardziej obleganych edycji Studiów Podyplomowych), mec Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków oraz Grzegorz Jakubiec, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką.

Prezes ŚKP Stefan Hambura zaakcentował, że rangę konferencji, dotyczącej  problematyki budownictwa mieszkaniowego,  uwzględniającego także potrzeby osób niepełnosprawnych podnosi fakt, że wszczęta została procedura  dotycząca Funduszu Solidarnościowego.

Na podkreślenie zasługuje głos  Honorowego Gościa  Konferencji  Romana Nowickiego, przewodniczącego Kongresu Budownictwa, który w nawiązaniu do bogatego dorobku Kongresu Budownictwa ofiarował jako partner  konferencji książkę Jacka Zycińskiego na temat:  Budownictwo Mieszkaniowe w Europie Zachodniej  i przypomniał, że rozwiązania obejmujące okres, gdy Europa w przyspieszonym tempie  dochodziła do swej  dziś  bardzo dobrej  sytuacji mieszkaniowej, mogą posłużyć za inspirację dla polskiej polityki mieszkaniowej.

Prawie wszystkie kraje  europejskie  osiągnęły postęp w tej dziedzinie, dzięki uwzględnieniu społecznych aspektów  problemu i przeznaczeniu na te cele  znaczących środków publicznych.

Debata odbyła się  z udziałem przedstawicieli nauki i praktyki, w tym przedstawicieli rządu i samorządu oraz reprezentantów rynku nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, zarządów budynków komunalnych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa mieszkaniowego, deweloperów, jak również  organizacji pozarządowych.

Wiele informacji wnieśli przedstawiciele organizacji mających szczególne osiągniecia w stworzeniu oraz w  realizacji pionierskich projektów budownictwa, integracji  i aktywizacji  zawodowej osób niepełnosprawnych, takich jak Fundacja Pomocna Dłoń (Krystyna Krzekotowska), Fundacja Emanio Arcus (Paweł Kubalski), Fundacja Nowa Wieś (Irena Buczyńska), Fundacja CZE-NE-KA (Maria Czerwińska)  które podzieliły się swymi doświadczeniami w tej dziedzinie. Swoje uwagi i doświadczenia przedstawili także  przedstawiciele Polonii ze Szwecji (Jacek Gancarson), Niemiec (Stefan Hambura), Anglii (Jolanta Duda) i Nowej Zelandii (Witold Kowalski).

Podkreślono znaczenie interdyscyplinarnej współpracy dla udoskonalenia prawa i praktyki jego stosowania, jak również współpracy z mediami (w tym noutworzonego wyspecjalizowanego w tej problematyce  Radia) dla przyspieszenia wdrożenia  w życie dorobku nauki oraz nowych rozwiązań prawnych i wymiany dobrych praktyk.

Dotyczy to w szczególności   programów realizowanych w ramach niewystarczająco dotąd wykorzystywanego  Funduszu Solidarnościowego przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takich jak:

1) "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

2) „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

3) "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Z programu skorzystać będą mogły gminy i powiaty chcące utworzyć Centra opiekuńczo-mieszkalne lub zlecić ich prowadzenie organizacjom pozarządowym. Program będzie realizowany od 1 lipca 2019 roku. Na jego realizacje w bieżącym roku przeznaczono 50 mln złotych.

4) "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  .
Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.Przypomniano, że także PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

W szczególności odbywa się to w ramach Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/obszar-a-programu/nowosc-pfron-uruchomil-pomoc-finansowa-na-inwestycje-dotyczace-zapewnienia-dostepnosci-w-wielorodzinnych-budynkach-mieszkalnych/

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII). Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON.

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowanie następuje w granicach do 165.000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku (docx 29 KB). (Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2019 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (xlsx 26 KB)) Więcej informacji e można uzyskać pisząc na adres: programy@pfron.org.pl

Warto przypomnieć, że Wydawnictwo  Wolters Klawer  dla uczestników konferencji ustanowiło obowiązujący do dnia 15 grudnia 2019 r. rabat na książkę pt.: Ochrona praw lokatorów  i mieszkaniowy zasób gminy ( autorki: Magdalena Malinowska i Krystyna Krzekotowska) 20% na hasło: OCHRONA w księgarni Profinfo

Informacje i  postulaty  zgłoszone przez  uczestników debaty obejmują poniższe filmy:

 https://www.youtube.com/watch?v=MTJP2aXDte4&t=326s   cz. I

https://www.youtube.com/watch?v=uMPOOGhJ_6A    cz. II

https://www.youtube.com/watch?v=GEql2XZ5kcI    cz. III

https://www.youtube.com/watch?v=MTJP2aXDte4&t=326s cz.IV

 Zamykając  obrady w imieniu organizatorów   dr Krystyna Krzekotowska  przekazała serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników  debaty, dla panelistów,  patronów i partnerów wydarzenia, a zwłaszcza dla udzielającej nam  swych gościnnych konferencyjnych pomieszczeń Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinka i jej prezesa Grzegorza Jakubca oraz pracowników spółdzielni. Szczególne podziękowania za przygotowanie poczęstunku skierowane zostały dla Pana Marka Ostałowskiego i firmy Tawerna Grecka Cyklady, ul. Mozarta 3 (od ul. Wróbla)  info@tawernagrecka.pl

 Przestawiając powyższe z konieczności skrótowe omówienie debaty (uzupełnionej o filmy dokumentalne Pana  Jana  Swieczaka, któremu za profesjonalną  pracę szczególnie dziękujemy) wyrażam nadzieję na  dalszą owocną współpracę przy realizacji pionierskich projektów  rewitalizacji i budownictwa uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych, łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków
www.swiatowykongrespolakow.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych
Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości

Uczelni Łazarskiego
tel. 603996408