Przeskocz do treści

Dziękuję za wielki zaszczyt i przyjemność uczestniczenia w dniu 9.09.2023 r. w Liverpool we wspaniałej gali Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej.

Dziękuję rownież za to, że wspaniali Organizatorzy Urszula Golda i Bożena Krasoń oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne doceniło wielkie zasługi, jakie dla Polski i Polaków na całym świecie ma Jacek Gancarson z Polonii Szwedzkiej, Dyrektor Biura Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków w Warszawie.

Wspaniała organizacja oraz fantastyczne rozmowy, jakie wspólnie odbywaliśmy w Liverpool zaowocowały licznymi inspiracjami oraz motywacją do dalszej aktywności na tym polu. Wzajemna fascynacja osiągnięciami wywoływała uśmiech radości na wielu twarzach. Obalony został błędny stereotyp, o rzekomej zazdrości i rozłamie w środowisku Polaków. Pojawiły się - jak zawsze po udanym wydarzeniu - także plany na przyszłość.

GRATULUJĄC w imieniu Światowego Kongresu Polaków wspaniałych osiągnięć Polonii, jednocześnie przypomniałam, jak wiele Polska oraz my wszyscy zawdzięczamy Polonii, w tym symboliczną odbudowę po wojnie historycznej siedziby królów polskich, jaką jest Zamek Królewski w Warszawie, obchodzący właśnie Jubileusz 50-lecia rozpoczęcia tej odbudowy. W zamian Polonia nie otrzymała nic. Żadnej wdzięczności za tyle wsparcia i wyrzeczeń. Polonia nie ma nawet jednego miejsca w polskim Parlamencie, jak ma np. mniejszość niemiecka w Polsce.

Jako autorka książki pt."PRAWO WYBORCZE" oraz jako organizator pierwszego od czasów przedwojennych, otwartego dla wszystkich (z wstępem wolnym) Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie (wyłącznie za moje własne środki), miałam moralny obowiązek przypomnienia o postulacie uchwalonym przez Światowy Kongres Polaków Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków dla wspierania Stowarzyszenia ŚKP. Chodzi o przyznanie Polonii 20 miejsc w SENACIE RP. Pozwoliłoby to - wzorem francuskiego prawa wyborczego - jeszcze szerzej zaangażować dla dobra Polski ogromny potencjał intelektualny Polonii. Dlatego tak ważne jest dotarcie do opinii publicznej oraz do Polonii Świata z tą ważną informacją.

Poruszenie na tak ważnym polonijnymi wydarzeniu tej sprawy, niezwykle istotnej dla stojących przed Polską i Polakami współczesnych wyzwań, spotkało się z akceptacją Szanownych Zebranych, w tym reprezentatywnego grona przedstawicieli władzy ustawodawczej, przybyłych na uroczystość Dyplomatów oraz Posłów i Senatorów RP. 

Można powiedzieć, że podaliśmy sobie w tej sprawie ręce, ponad podziałami i ponad granicami. Jest to mająca historyczne znaczenie zasługa podniosłej, braterskiej atmosfery stworzonej wspólnie przez Organizatorów, Nominowanych, Laureatow, a także wszystkich Uczestników. Mam na myśli zarówno UCZESTNIKÓW WSPIERAJĄCYCH TO PIĘKNE, PATRIOTYCZNE WYDARZENIE finansowo, jak i  tych wspierających je swoją obecnością. Wiązało się to wszak z dużym wysiłkiem czasowymN, organizacyjnym i finansowym, z uwagi na pokonywane odległości z dalekich stron świata.

Dla naszego stowarzyszenie symboliczną wymowę ma również fakt, że Kapituła Konkursu  uznała, że jednym z 3 laureatów Konkursu OSOBOWOŚĆ POLONIJNA JEST Jacek Gancarson, przedstawiciel Polonii Szwedzkiej. Dokonał on dzieła, którego nikomu się dotąd nie udało, mimo wielu prób. Dorowadził z pomocą Światowego Kongresu Polaków do uporządkowania i przekazanie do Archiwum Akt Nowych w Warszawie (wspólnie z pracownikami, których wskazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, reprezentowane przez Ministra ds. Współpracy z Polonią, Jana Dziedziczaka) gromadzonego w okresiene ponad 100 lat, obszernego zbioru akt, dokumentującego działalność polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji. Bez udziału niezależnej i cieszącej się społecznym zaufaniem, wiarygodnej organizacji społecznej, jaką jest Światowy Kongres Polaków, nie byłoby to możliwe. Dokumentacja tak ogromnej pracy patriotycznej Polonii robi ogromne wrażenie i będzie dobrze służyła zarówno historycznym pracom naukowo-badawczym, jak i kształtowaniu patriotycznych postaw następnych pokoleń Polskich Obywateli w Polsce i na świecie. Dostępna w Archiwum Akt Nowych w Warszawie dokumentacja obrazuje wielkie zasługi zjednoczonej Polonii całego świata dla odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wobec stojących przed nami wyzwań, współpraca z Polonią, uwzględniająca wielki potencjał intelektualny Polonii ma również współcześnie wielkie znaczenie. Współpraca ta może zatem i powinna być realizowana także na forum Parlamentu RP. Dzięki temu będzie w Polsce uchwalane prawo służące Polsce i polskim obywatelom w Polsce i na całym świecie. Lepsze prawo, to lepsza Polska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków w kraju i za granicą dr Krystyna Krzekotowska Kandydat do Sejmu z KW Konfederacji Warszawa poz.17 Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków www.swiatowykongrespolakow.pl

P.S. Wzorcowe formy współpracy z Polonią znajdziemy w pracy wielu organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą.

 

Koncert i życzenia urodzinowe dla Pana Zdzisława Juhyma, który po 40 latach pracy za granicą powrócił do Polski.

W imieniu Swiatowego Kongresu Polaków gratulacje i życzenia składa dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków.

W wydarzeniu uczestniczyło liczne grono Polaków i Polonii z całej Polski oraz z całego świata. Solenizant podejmował gości na swym ranczo na Podkarpaciu wraz z małżonką dr Renatą Królikowską. Wieloletnia harmonijna współpraca na rzecz integracji Polonii zaowocowała trwałymi i pięknymi przyjaźniami, które teraz są przez Panią Renatę i Pana Zdzisława pielęgnowane na polskiej ziemi.

Z ramienia Światowego Kongresu Polaków w wydarzeniu uczestniczyli: dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, dr Krzysztof Musialik Konsultant ds. Naukowych Światowego Kongresu Polaków (z Polonii Niemieckiej), Andrzej Rępalski Członek Zarządu Światowego Kongresu Polaków Red. Jan Świeczak Naczelny Redaktor Interwizja Warszawa - Autor niniejszego filmu

Rozmowa pani prezes Zarządu ŚKP dr Krystyny Krzekotowskiej z repatriantami z USA - panią dr Renatą Królikowską i panem Zdzisławem Juhymem

Animowane dokumentalne opowieści filmowe o II wojnie światowej docierają do szerokich rzesz odbiorców. Obejrzyjcie piękny film "Opowieść o Miłości". W planach są następne ale potrzebują wsparcia finansowego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się bezpośrednio z reżyserem: r.bryll2021@gmail.com.

Światowy Kongres Polaków

Pan Leopold Gomułkiewicz                                                                                                                                                         Warszawa,  dnia 10.06.2023 r.

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy AK Obszaru III Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich” we Wrocławiu


Szanowny Panie Prezesie,

Dziękujemy za zaproszenie na wspaniałe wydarzenie w dniu 10 czerwca 2023 r. i składamy z okazji urodzin oraz dziesięciolecia kierowania przez Szanownego Pana Prezesa Okręgiem, moc najserdeczniejszych życzeń i pomyślności w życiu osobistym oraz w służbie oraz w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji dla dobra Polski i Polaków.

Dziękujemy przy tej okazji jeszcze raz za spotkanie w siedzibie ŚKP https://swiatowykongrespolakow.pl/page/2/

dr Krystyna Krzekotowska                                                                                                                                                 mgr  inż. Jacek Gancarson

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków Dyrektor Biura

www.swiatowykongrespolakow.pl

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17, Tel. 22/8331160, kom.603996408, 

KRS 0000690041                   

Po wielu latach dowolności interpretacji przepisów prawa polskie sądownictwo przeżywa poważny egzystencjalny szok: Po ostatnich wyborach nowa ekipa rządząca wybrała drogę reform przede wszystkim kadrowych.

Jednak nie da się wyeliminować wieloletnich zaniedbań w zakresie jakości pracy sądownictwa wymieniając jedynie kadry, bez zmiany praktyki działania sądów.Z jednej strony sądy mają niewystarczające wspomaganie komputerowe a z drugiej personel unika używania istniejących systemów. Uniemożliwia to praktycznie transprentność, pogarsza dramatycznie wydajność i b. znacznie wydłuża procedowanie spraw.Jedną z przyczyn złej pracy sądownictwa może być istotny niedobór albo pomijanie wewnętrznych procedur zapewnienia jakości. Sędzia może wtedy dość dowolnie odchodzić od zasad dobrej praktyki sądowniczej bez żadnych konsekwencji dyscyplinarnych czy ekonomicznych zasłaniając sie swoja niezawisłością. Wywód sędziowski niejednokrotnie pomijał zasadę logicznej dedukcji jako podstawy werdyktu. W celu uzasadnienia wysokich uposażeń wytworzono aurę medialną wielkiego przeciążenia i olbrzymich piętrzących sie trudności zupełnie pomijając żmudne choć niezbędne usprawnienia systmowe. W rezultacie sądownictwo polskie stało się jednym z najdroższych w Europie przy jednej z niższych wydajności pracy.

Sam byłem świadkiem w sądzie. W ciągu kilku godzin i następnych kilku tygodni stwierdziłem, że jest to instytucja całkowicie zajęta realizacją słynnych praw Parkinsona, czyli w istotnym stopniu zajęta sobą: Poczawszy od informacji, że rozprawa jest nagrywana, poprzez wyraźne pomijanie wypowiedzi świadka przez prokotolanta, rezygnację sędzi z pilnowania porządku, uległości wobec wprowadzanych przez strony wątków pobocznych bez wnikania w samą istotę sprawy, poprzez obietnice dostarczenia nagrania wideo z rozprawy a na przysłaniu uszkodzonego, niemożliwego do odtworzenia pliku na DVD jako nagrania wideo z rozprawy, skończywszy.

Szczególnie szkodliwa jest nadmierne faworyzowanie autorytetu sędziego kosztem transparentności jego pracy. Brak wytycznych dobrej praktyki i check list dla krytycznych momentów postępowania sądowego przyczynia się do nadmiernej dowolności przebiegu procesu sądowego.

Tak więc jest wiele sygnałów, nie mówiąc o świadectwach o dziwnym procedowaniu, czy łamaniu elementarnych zasad logiki przy formułowaniu wyroków i orzeczeń.

System Zapewnienia Jakości dla Sądownictwa

Podstawową cechą tego systemu jest jego wewnętrzny charakter. Oznacza to, że jego procedury i metody mają ułatwić sędziom autokontrolę jakości pracy a sądom autokontrolę całości pracy danej jednostki. Kontrola zewnętrzna sprowadza się do weryfikacji przez certyfikowanego audytora zewnetrznego czy elementy i mechanizmy współpracy procedur zapwenienia jakości rzeczywiście funkcjonują w danej jednostce organizacyjnej. Metody takiej weryfikacji są dobrze znane z praktyki oceny systemów jakości w administracji i gospodarce.

Dopiero wyraźne odstępstwo danego weryfikowanego sądu od realizacji wniosków audytora zewnętrznego uruchamia procedurę oceny przydatności danej jednostki w ogólnopaństwowym systemie sądownictwa i dodatkowe kontrole np. NIK czy organów śledczych.

Tak więc:

System Zapewnienia Jakości Sądu (SZJS)

Sadownictwo (każdy z sądów) musi dysponować Jednolitym Systemem Komputerowym (JSK) dla dokumentacji procesu sądowego przez sędziów. System pownien wymagać od sędziego podstawowej znajomości obsługi komputera w zakresie wypełniania kwestionariuszy elektornicznych i używania edytora tekstów.

1. Każdy sędzia powinien mieć dostępne checklisty dotyczące węzłowych punktów postępowania sądowego. Listy te moga też być dostępne w formie elektornicznej.

2. W przypadku b. wysokiego poziomu logiki JSK możliwe jest włączenie do niego cheklist w celu automatyzacji administrowania procesu sądowego.

3. Informatyk z kompetencją administrowania procesów sądowych nadzoruje system i jego użytkowanie zgłaszając zainteresowanym i wspólnie usuwając zaobserwowane nieprawidłowosci techniczne i operatorskie użytkowników.

4. W każdym sądzie powołuje się Komórkę Zapewnienia Jakości (KZJ) w skład której wchodzą: 
a. Prawnik z kompetencją zapewnienia jakości w sądownictwie oraz administrowania procesu sadowego.
b. Informatyk z kompetencją administrowania procesów sądowych

4.2 Komórka Zapewnienia Jakości
– zapewnia wszystkim sędziom dostęp do pełnowartościowych ogólnokrajowych instrukcji obłsugi JSK oraz ogólnokrajowych instrukcji postępowania sądowego dla sędziów. 
– analizuje losowo bez powtórzeń logikę wywodów procesowych.
– na bieżąco raportuje zaobserwowane nieprawidłowości bezpośrednio uczestnikom tych nieprawidłowosci .
– raportuje zbiorczo raz na miesiąc zaobserwowane nieprawidłowości dyrektorowi sądu.
– w przypadku audytu sądu przez audytora zewnętrznego udziela jemu informacji na temat statystyki i rodzaju zaobserwowanych nieprawidłowości oraz statystyki i sposobów usuwania tych nieprawidłowości w wymaganym okresie sprawozdawczym oraz generalnych statystyk administracji sądu. Dla dyrektora sądu sporządza raport z swojej pracy w trakcie audytu.

5. Raz na rok dyrektor sądu wydaje na podstawie raportów (KZJ) komunikat wewnętrzny o stanie jakości sądu. Komunikat bieże się pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzeń pracowników sądu.

6. Audytor zewnętrzny dokonuje oceny SZJS sprawdzając realizację punktów 1 do 5 niniejszej ustawy. Audytor dostarcza dyrektorowi sądu ocenę w formie raportu z audytu wraz z wytycznymi z terminem realizacji.

7. Sąd informuje audytora, Najwyższą Izbe Kontroli oraz KZJ o sposobie realizacji wytycznych z audytu najpóźniej w 30 dni po upłynięciu terminów wytycznych z audytu a w przypadku braku terminów w 30 dni od otrzymania raportu z audytu,

8. Audytor może dokonać powtórnego audytu zgodnie z pkt. 6. w szczególności dla oceny realizacji wytycznych raportu pierwszego audytu.


Jacek Gancarson  27.09.2018