Przeskocz do treści

W dniu 15.12 2022 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się Koncert dla Pokoju z udziałem polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz licznego grona państwowych i kościelnych dostojników, zorganizowany przez Stowarzyszenie Polskich Mediów. Prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów red. MAREK Traczyk ze wzruszeniem witał zarówno międzynarodową publiczność, jak i wspaniałych Polskich i Ukraińskich Artystów. Szczególnym akcentem była wypowiedź arcybiskupa Nycza i wspólne śpiewanie kolend oraz łamanie się tradycyjnym opłatkiem. Na koniec wystąpiła kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży polskiej i ukraińskiej (w tym także małe dzieci). Każdy trzymał wysoko uniesiony nad głową plakat z napisem Pokój. We wszystkich językach Europy i Świata. W wydarzeniu uczestniczyli członkowie i sympatycy Światowego Kongresu Polaków w tym dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes zarządu Światowego Kongresu Polaków, Jacek Gancarson, Dyrektor Biura ŚKP, Tadeusz Puławski, Konsultant ds. Gospodarczych ŚKP oraz mec. Jerzy KRZEKOTOWSKI, znany z charytatywnych usług prawnych na rzecz Polonii. 

 

13.12.2022 mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym ŚZŻAK w siedzibie organizacji w gmachu dawnej Pasty. W trakcie spotkania zostały wręczone  Odznaczenia Pamiątkowe „Wierni Akowskiej Przysiędze” . Mieliśmy też możliwość zapytać się o strategiczne cele i przesłanie ŚZŻAK dla Polonii  szeroko pojętej społeczności międzynarodowej.

Etos Armii Krajowej w armiach Sprzymierzonych
Cele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

W siedzibie Światowego Kongresu Polaków o zacieśnianiu współpracy między Światowym Kongresem Polaków a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej rozmawiają dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków, Łucjan Sokołowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa, Leopold Gomułkiewicz, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wrocław oraz Prof. dr Hab. Wiesław Wysocki z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Omówiono projekt współpracy przy przygotowywaniu kolejnego Światowego Kongresu Polaków, który, tak jak poprzedni, ma się odbyć w gościnnych progach historycznej siedziby królów polskich, jaką jest Zamek Królewski w WarszawieDyrektor tego Zamku piękne podkreślił, że Zamek Królewski w Warszawie został odbudowany dzięki finansowemu wsparciu Polonii i będzie zawsze otwarty na inicjatywy polonijne. W tym roku obchodzimy 50-lecie przystąpienia do odbudowy tego Zamku.
Tak jak zawsze Kongres będzie forum debaty ponad podziałami dla wszystkich Polaków pragnących przyczyniać się do wspierania wspołpracy Polaków w kraju z Polakami za granicą, w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki. Ze szczególnym uwzględnieniem Prawa i Medycyny.
Liczymy, że tak jak poprzednio, dzięki współpracy z mediami, w tym z Patronami Medialnym ( TVP Polonia, Polskie Radio1030 Chicago, RDC, Interwizja Warszawa TV, Polska Mówi, Polvision, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Mediów), dorobek tej współpracy i światowe osiągnięcia Polaków a także niezwykłe walory Zamku Królewskiego będą szeroko upowszechniane i udostępniane polskiej i międzynarodowej opinii publicznej. (Oprac. wideo Leopold Gomułkiewicz)

Dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków oraz Łucjan Sokołowski Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa, Leopold Gomułkiewicz Prezes SZŻAK Okręg Wrocław i Prof. Wiesław Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozmawiali o potrzebie zacieśniania wspólpracy Światowego Kongresu Polaków ze Światowym Żwiązkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

PoniżejSpotkanie po latach z jednym z uratowanych rannych kolegów.

Propozycja ŚKP:

III Światowy Kongres Polaków 2023
na Zamku Królewskim w Warszawie

Globalizacja instrumentów prawnych i ich wpływ na gospodarkę, ochronę zdrowia, dóbr kultury i praw obywateli oraz na pokojowe rozwiązywanie konfliktów w kraju i na arenie międzynarodowej

.Organizatorzy:
Światowy Kongres Polaków
Światowa Akademia Prawa
Fundacja Kultury i Sztuki artHolding
Miasto Warszawa
Zamek Królewski w Warszawie

Patronat honorowy:
Minister Spraw Zagranicznych
Marszałek Sejmu
Prezydent m.st. Warszawy

Patronat naukowy:
UCZELNIA Łazarskiego

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Stowarzyszenie Sędziów

Krajowa Rada Radców Prawnych

Naczelna Rada Adwokacka


Patronat medialny:
TVP Polonia
Polvision
Stowarzyszenie Polskich Mediów
Portal Interwizja Warszawa
Portal Polska Mówi|
PAP

PROGRAM RAMOWY
Konferencji II Światowego Kongresu Polaków 2023


sobota, 16 września 2023

Miejsce: Zamek Królewski, Warszawa
Sesje plenarne: Sala główna

09:30 – 10: 45 Rejestracja uczestników konferencji

11:00 Uroczyste otwarcie konferencji

 • Przemówienia przedstawicieli:
  Marszałek Sejmu RP
  Marszałek Senatu RP

  Ambasadora Stanów Zjednoczonych
  Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec
  Ambasador Ukrainy
  Zrzeszenia Prawników Polskich
  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
  Naczelnej Rady Adwokackiej
  Stowarzyszenia Sędziów iustitia
  Stowarzyszenia Prokuratorów RP
  Krajowej Rady Komorniczej

11:50-12:10 Wystąpienie Gości Specjalnych konferencji

 • Minister Spraw Zagranicznych, lub sekretarz stanu, MSZ

 • dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

12:10-13:30 SESJA PLENARNA I – DYSKUSJA PANELOWA

Nowoczesna i umiędzynarodowiona edukacja prawna oraz kultura i świadomość prawna Obywateli gwarancją ochrony praw obywateli na poziomie światowym. Rola szkolnictwa wyższego, studiów podyplomowych, międzynarodowych akademii prawa, organizacji zawodowych i społecznych. Rola władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Rola współpracy z mediami.

Prowadzący:
Prof. Anna Konert, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego
dr Krystyna Krzekotowska
, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Zaproszeni mówcy:

 • Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów

 • Prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski

 • Elżbieta Komorowska, Konsultant ds. Edukacji ŚKP

 • dr Józef Musioł, Sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Stowarzyszenia Sądu Najwyższego, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Sędzia Sigfrid Willuzki, Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów Rodzinnych, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Andrzej Andrzejewski Sędzia Trybunału Stanu

 • Jan Lisiecki, członek Sejmowej Komisji Edukacji

 • Manfred Heusel, dyrektor Europejskiej Akademii Prawa w Trier

 • Sabine Verheyen, Euro poseł PPE Niemcy, Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego

 • Jacek Gancarson, Dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków,
  Sławomir Platta, Stowarzyszenie Prawników Amerykańskich

:

 • Sędzia Thomas Guddat, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów

 • Andrzej Andrzejewski Sędzia Trybunału Stanu

 • Marek AstKomisja Ustawodawcza

 • Myrcha ArkadiuszKomisja Ustawodawcza

 • prof. Małgorzata Gersdorf wieloletni Prezes Sądu Najwyższego

Dyskusja

13:30 – 14:00 coffe break

14:00-15:10 SESJA PLENARNA II

Prawo autorskie i ochrona dóbr kultury i własności intelektualnej na arenie międzynarodowej (kultura i sztuka największym dobrem narodowym).

 • Prowadzący:
  prof. dr hab. Artur Krajewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
  Hanna Buda, Konsultant ds. Kultury Światowego Kongresu Polaków,

 • Zaproszeni mówcy:

 • prof. dr hab. Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski,

 • Rafał Sisicki Wiceprzewodniczący oddziału ZASP w Warszawie,

 • Jerzy Jankowski, Wiceprzewodniczący Warszawskiego Związku Literatów Polskich,

 • prof. dr hab. Jan Tutaj, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,

 • Agnieszka Wende specjalistka ds. prawa autorskiego

 • Magdalena Wleklik Przewodnicząca Koła Scenarzystów SFP

Dyskusja

15:10-16:10 SESJA PLENARNA III

Prawo, jako instrument doskonalenia ochrony zdrowia obywateli, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji i dostępności oraz skutecznego zarządzania służbą zdrowia.

Prowadzący:

 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, członek Rady Naukowej Ministra Zdrowia

Zaproszeni mówcy:

 • prof. Wiesław Jędrzejczak, Krajowy Konsultant, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Bogusław Falkowski, Sanatorium w Pałacu na Wodzie w Augustowie

 • dr Krzysztof Lewiński, Konsultant ds. Zdrowia ŚKP

 • Maciej Pogoda, Konsultant ds. Zapobiegania Społecznemu Wykluczeniu Światowego Kongresu Polaków

 • dr Łukarz Guzanowski, Konsultant ds. Medycznych ŚKP

 • Maciej Sobieszczanski, Konsultant ds. Rehabilitacji Światowego Kongresu Polaków

 • dr Agnieszka Kruk, Konsultant ds. Medycznych ŚKP

 • dr Ewa Nita, LUIX MED. Onkologia, członek Rady Naukowej ŚAP

 • dr Ewa Wierzbowska, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej

Dyskusja

16:10 – 16:30 coffe break

16:30-17:30 SESJA PLENARNA IV

Ochrona praw obywateli w prawie gospodarczym, lotniczym oraz w prawie pracy i prawie rodzinnym.

Likwidacja prawnych barier rozwoju gospodarczego, ochrona pracowników oraz ochrona praw dziecka

Prowadzący:

 • Prof. Adw. Dariusz Czajka, Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
  dr Magdalena Rycak, Radca Prawny, Kierownik Studiów Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego

Zaproszeni mówcy:

 • dr Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej

 • prof. Iwona Foryś, Uniwersytet Szczeciński

 • Maria Ślązak, Radca Prawny, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników

 • Artur Słuchożebrski, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu Homo Bonus

 • dr Dominik Wagner, Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników

 • dr. Peter Diedrich, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników

 • dr Irena Kleniewska, Przewodnicząca Rady Naukowej Światowej Akademii Prawa

 • Prof. Helga Oberloskamp, Uniwersytet w Kolonii, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Sędzia Urszula Klejnowska, Konsultant ds. Prawnych ŚKP

 • Edyta Palczewska, Ministerstwo Sprawiedliwości, Konsultant ds. Prawnych ŚKP

Dyskusja

17:30-18:30 SESJA PLENARNA V

Stabilne i harmonijne prawo mieszkaniowe i spółdzielcze, jako forma zabezpieczenia praw mieszkaniowych obywateli. Odbudowa zniszczonego w pierwszym okresie transformacji ustrojowej zaplecza naukowo-badawczego i szkoleniowego

Prowadzący:

Grzegorz Okoński, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego
dr Krystyna Krzekotowska
, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa,
prof. Ryszard Strzelczyk, Uczelnia Łazarskiego

Zaproszeni mówcy:

 • dr Magdalena Malinowska, Kierownik Studiów Podyplomowych Legislacji Uczelni Łazarskiego

 • Beata Piworowicz, Prezes Stowarzyszenia Damy Radę

 • dr Grzegorz Okoński, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

 • Grzegorz Jakubiec, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką

 • Andrzej Półrolniczak, Prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych

 • Lidia Staroń, członek Komisji Ustawodawczej

Dyskusja

18:30-19:30 SESJA PLENARNA VI

Prawo, jako instrument zapewniania bezpieczeństwa Obywateli oraz przyjaznej współpracy międzynarodowej, w tym współpracy w odbudowie Ukrainy. Rola dyplomacji i organizacji pozarządowych, w tym organizacji polonijnych.

Prowadzący:

 • Ewa Broda, Honorowy Ambasador ŚKP,

 • prof. Grażyna Dzwonkowska, Dyrektor Instytutu Europejskiej Integracji

Zaproszeni mówcy:

 • Artur Konrad, Prezes Stowarzyszenia Łagierników

 • Wojciech Mazur, Kongres Polonii Amerykańskiej

 • Irena Buczyńska, Prezes Fundacji Nowa Wieś

 • Ewa Kacprzak-Szymańska, Wiceburmistrz Dzielnicy Ochota

 • dr Wioletta de Charry, Konsultant ds. Medycznych, Dyrektor Biura Francuskiej Agendy Światowej Akademii Prawa

 • Sylwester Szafarz Ambasador

 • dr Christoph Musialik, Dyrektor Biura Niemieckiej Agendy Światowej Akademii Prawa

 • Elizabeth Siaroń, Dyrektor Biura Kanadyjskiej Agendy Światowej Akademii Prawa

 • Marina Getman, Dyrektor Biura Ukraińskiej Agendy Światowej Akademii Prawa

Dyskusja

20:00-22:30 Uroczysta kolacja i Gala „Złoty Laur Polonusa 2023”
Złoty Laur Polonusa
– statuetka przyznawana wybitnym osobom zaangażowanym i wpływającym na promocję polskiej kultury, nauki i narodowych wartości w okręgach polonijnych na świecie.

 1.  

 2.  

dr Krystyna Krzekotowska mgr inż. Jacek Gancarson          

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków Dyrektor Biura ŚKP

kom. 603996408 kom. 795741754

                                                                                                           

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17 KRS 0000690041

www.swiatowykongrespolakow.pl Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com

Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl

Fax/fax: 22 8331160,

tel. 603 996 408 (Krystyna Krzekotowska), 795741754 (Jacek Gancarson)

506 129 271 (Ewa Broda)

Konto PKO Bank Polski 73 1020 1026 0000 1702 0451 8601

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
Warszawa
ul. Gałczyńskiego 4
 
Szanowni Państwo,
 
W nawiązaniu do rozmowy z Szanowną Panią Wandą, uprzejmie przesyłam projekt Międzynarodowej Konferencji poświęconej prawu i medycynie,w  której jeden z paneli  dotyczy znaczenia rehabilitacji w procesie profilaktyki zdrowotnej.
 
Dziękując z całego serca za niezwykle  profesjonalną  opiekę, zwłaszcza ze strony Pani Doktor Zuzanny Mierzwy-Gołębiewskiej i rehabilitantki Pani Zuzanny Kłoda, w czasie  pobytu męża mecenasa Jerzego Krzekotowskiego po udarze mózgu w CKR  w Konstancinie, pragnę podziękować także za kontynuację tej rehabilitacji w warunkach domowych.
 
Z nadzieją na naszą owocną współpracę,  także w zakresie  umożliwienia rehabilitacji Polakom mieszkającym za granicą, którzy zwracają się do Światowego Kongresu Polaków w sprawach prawnych i zdrowotnych
 
Serdecznie pozdrawiam
 
Z poważaniem
dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków
www.swiatowykongrespolakow.pl
 
Kierownik Studiów Podyplomowych
Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości
tel. 603996408
www.ckp.lazarski.pl
www.krzekotowska.com

Światowy Kongres Polaków  

                                                                                 Warszawa, 30 września 2022 r.

 Pan Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Dyrektor Zamku Królewskiego

w Warszawie

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

 Światowy Kongres Polaków zwraca się do Pana z prośbą o udostępnienie sali w Zamku Królewskim na przeprowadzenie II Światowego Kongresu Polaków.

Pierwszy Światowy Kongres Polaków, który odbył się w listopadzie 1917 r. wywołał duży pozytywny społeczny rezonans na całym świecie, co dobrze służyło także popularyzacji Zamku Królewskiego, jako historycznej siedziby Polskich Królów.

Naszym zadaniem i celem jest kontynuowanie tego dorobku w tym samym miejscu, zgodnie z duchem wystąpienia na Kongresie oraz na konferencji prasowej, podkreślającego, że Zamek Królewski został odbudowany dzięki ofiarności Polonii i Polaków za granicą a więc jego podwoje są i zawsze będą otwarte dla Polonii.

 Pragniemy nadal wspólnie z Szanownym Panem Profesorem i pod Pana naukowym patronatem przyczyniać się do umacniania  więzi z Polonią i Polakami na świecie oraz do wspierania ich współpracy w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki.

Dziękując jeszcze raz za dotychczasową niezwykle owocną współpracę, bardzo prosimy o pozytywne załatwienie naszej prośby, dotyczącej udostępnienia sali oraz objęcia patronatu nad tym wydarzeniem.

Będzie to dobrze służyło także uczczeniu JUBILEUSZU 50-lecia   odbudowy Zamku Królewskiego oraz 5- lecia działalności Światowego Kongresu Polaków.

 Z nadzieją, że dzięki temu przyczynimy się do realizacji wspaniałej misji Zamku Królewskiego i  Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków, jaką jest promocja Polski i jednoczenie Polaków w kraju i za granicą, dla podniesienia dobrobytu i  rangi Polski i Polaków na arenie międzynarodowej, dla pobudzenia   wielkiego potencjału intelektualnego Polaków,

Pragniemy nadmienić, że Patronem medialnym kolejnego Światowego Kongresu Polaków będzie Pan Jan Świeczak, Dziennikarz Roku 2022, Konsultant Światowego Kongresu Polaków ds. Współpracy z Mediami, Redaktor Naczelny Interwizja Warszawa TV i Press Warszawa, który udokumentował cały przebieg  I Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim w 2017 r..

Został on wyróżniony certyfikatem za Uczestnictwo i zasługi w zakresie profesjonalnego dokumentowania ważnych historycznych wydarzeń.

Wszystkie liczne filmy Jego Autorstwa z Zamku Królewskiego oraz z wydarzeń państwowych w Pałacu Prezydenckim  są  przez red. Jana Świeczaka publikowane i upowszechniane na cały świecie.

Z okazji JUBILEUSZU 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego pragniemy złożyć Szanownemu Panu gratulacje i zamieścić na stronie Światowego Kongresu Polaków (WWW.swiatowykongrespolakow.pl) wywiad z Szanownym Panem, rejestrowany przez Interwizję Warszawa TV, do wiadomości Polonii na całym świecie.

W związku z tym prosimy o wyznaczenie terminu   spotkania.

W załączeniu  przedstawiamy

 1. Projekt  programu przygotowywanego  Kongresu  w Warszawie,
 2. Projekt programu przygotowywanego Kongresu  w Hadze,
 3. Link  do części pierwszej filmu dokumentalnego red. Jana Świeczaka Interwizja. Warszawa TV i Press Warszawa z Kongresu  odbytego na Zamku Królewskim w 2017 r.  https://youtu.be/Z0eNiEXUwHA

 Z nadzieją na dalszą owocną współpracę, uprzejmie informujemy, że niniejszy list  publikujemy dla Polonii Świata na stronie Światowego Kongresu Polaków, jako symboliczną partycypację w uczczeniu Jubileuszu 50-lecia rozpoczęcia odbudowy Zamku Królewskiego z liczącą się  finansową pomocą  ze strony Polonii świata                 

 Z poważaniem

dr Krystyna Krzekotowska

P.O Prezesa

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17, Tel. 22/8331160, kom.603996408, KRS 0000690041

www.swiatowykongrespolakow.pl   Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com