Przeskocz do treści

Dr Krystyna Krzekotowska

Wykład dr Krystyny  Krzekotowskiej wygłoszony 16.10.2021  na Studiach Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości CKP Uczelni Łazarskiego.

Światowy Kongres Polaków udostępnia informację prawne, które mogą być przydatne zarówno Polakom przebywającym za granicą, jak i Polakom powracającym z zagranicy. Szczególne znaczenie mają przepisy prawa mieszkaniowego, które regulują formy prawne korzystania z mieszkań oraz status prawny małżonków i innych domowników w odniesieniu do tak ważnego dobra, jakim jest mieszkanie. W grę wchodzi również droga do odzyskania mieszkania, jeśli nastąpiło bezprawne naruszenie ich uprawnień mieszkaniowych, zarówno ze strony instytucji, jak i osób trzecich.

Poniżej udostępniamy wykład europejskiego eksperta, jakim jest dr Krystyna Krzekotowska, wykładowca i Kierownik Studiów Podyplomowych AKADEMII Rynku Nieruchomości Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Rynku Nieruchomości Uczelni Łazarskiego. Odnotowujemy wzrastające zainteresowanie tym STUDIAMI że strony Polonii i Polaków zwłaszcza Polacy powracający z zagranicy, czy zastanawiający się nad powrotem, są zainteresowani tym, jak regulowane są formy prawne korzystania z mieszkań. odzyskaniem lub nabyciem Polacy powracający z zagranicy. Są oni zainteresowani podjęciem działalności na polskim i międzynarodowym rynku nieruchomości i uzyskaniem statusu profesjonalnego uczestnika tego rynku, jako deweloper, Zarządca Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami oraz Rzeczoznawca. Dla tej grupy szczególnie atrakcyjną okazała się możliwość ukończenia jednocześnie trzech kierunków Studiów Podyplomowych, zwiększająca szanse sukcesu na konkurencyjnym rynku nieruchomości. Jednocześnie POLACY zastanawiający się nad powrotem DO KRAJU są zainteresowani tym, jak regulowane są formy prawne korzystania z mieszkań. W szczególności odzyskaniem utraconych praw mieszkaniowych lub ich nabyciem.

11 października 2021 na cmentarzu New Brentford w Londynie miała miejsce uroczystość złożenia wieńców na grobie płk Józefa Hartmana, szefa wyszkolenia i duchowego ojca Cichociemnych. Spadochroniarzy Armii Krajowej. Wieńe złożyli: Vicekonsul Ambasady RP w UK pan Radosław Gromski, Attache Wojskowy Ambasady RP w UK płk. Tomasz Ferfecki i pani Kristina Havard,  STS 43  Cichociemni Associates UK.

Wymiana dobrej energii, wzajemnego szacunku, sympatii i uznania SPRAWIŁA, że poczuliśmy się jedną wielką rodziną.
Wielka w tym zasługa prowadzącego, którym był wspaniały red. Marek Traczyk, Konsultant ds. MEDIÓW Światowego Kongresu POLAKÓW.
Bardzo dziękuję za tę wysoce kompetentną pracę.
Na uznanie zasłużył też Jacek Gancarson , informatyk i Konsultant ds. STRATEGII DLA POLSKI ŚKP.
Przede wszystkim jednak podziękować trzeba za uczestnictwo tak licznie zgromadzonemu gronu Polaków z Polski i całego świata.
Zapraszam do dalszej współpracy
Dla mnie było to duże przeżycie i sprawdzian powrotu do zdrowia, równie ważny, jak dobre wyniki badań lekarskich, na finiszu kuracji w Szpital Luxmed Żoliborz Ul Szamocka 6
ŚLĘ Wam Kochani słowa wielkiej wdzieczności i miłości.
 
Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu
Polaków.

2.05.2020 r. w dniu obchodzonym, jako Światowy Dzień POLONII i Polaków za granicą, odszedł od nas mec.Stefan Hambura, prezes ŚWIATOWEGO KONGRESU Polaków, tak bardzo zasłużony dla Polski i Polaków.

Pragniemy dziś przywołać i uczcić Jego pamięć i zasługi w tę pierwszą rocznicę śmierci, która przedwcześnie zakończyła Jego aktywną i ofiarną pracę społeczną w wielu dziedzinach. W tym pracę na rzecz stworzenia podwalin pod instytucjonalne wzmocnienie ochrony prawnej Polaków w kraju i za granicą, przy wsparciu, jakie stwarza Światowa Akademia Prawa.

Jedną z inicjatyw mecenasa Stefana Hambury jest nieustępliwa walka o odszkodowania za zniszczenia wojenne.  Tu protest pod ambasadą Republiki Federalnej Niemiec.

 

Dzień Polonii i Polaków za Granicą został ustanowiony przez Sejm RP w r. 2002.

Dr Jacek Bartosiak w ramach prac think tanku Strategy&Feature przygotował propozycję przemowy premiera RP do Polonii i Polaków właśnie z  okazji tego święta. Posłuchajmy!

2 maja obchodzimy również Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

Pragniemy przypomnieć, że Światowy Kongres Polaków od lat pomaga Polakom z Zagranicy przwyciężaniu różnego rodzaju trudności natury socjalnej i prawnej po powrocie do kraju.

Na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl zamieściliśmy syntetyczną informację o pierwszych czterech latach pracy wykonanej wspólnie, jako Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków i Światowa Akademia Prawa. Staraliśmy się przedstawić, jak owocnie i harmonijnie rozwija się współpraca Polaków ponad podziałami i ponad granicami.

DLATEGO tym większym bólem przepełniła nas śmierć naszego prezesa, którym był znany miedzynarodowy prawnik z Berlina Mecenas Stefan Hambura. JEGO niekwestionowany wielki dorobek i dziedzictwo będzie w naszej pracy kontynuowany.
 
Pragniemy w tym miejscu podziękować i złożyć wyrazy szacunku i uznania szerokiemu kręgowi bezinteresownych społeczników, których wsparcie przyczyniło się do dorobku ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW. Nie sposób wymienić wszystkich ale oprócz zasług członķów założycieli ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW, na podkreślenie zasługują zasługi Ambasadorów Honorowych ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW. Są nimi Ewa Broda i Bogusław Falkowski, będący również Ambasadorem KONGRESU POLONII Kanadyjskiej.
 
Następnie wymienić trzeba wielką pomoc ze strony patronów strategicznych, którymi są red. Andrzej Dybowski, szef portalu Polska Mówi oraz Artur Słuchożerbski, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu.
 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje naukowe wsparcie że strony wielu uczelni wyższych. Jest wśród nich Uczelnia Łazarskiego od lat przodująca w krajowych i międzynarodowych rankingach. Szczególne wyrazy wdzìecznosci kierujemy do wszystkich pracowników tej Uczelni. Zwłaszcza do znanych z życzliwości i wysokich kompetencji osób, takich jak dr Mieczysław Błoński, wiceprezydent i wieloletni Dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, DZIEKAN Centrum Kształcenia Podyplomowego.
 
Pragniemy także wyrazić wdzięczność dla licznego grona wspierających nas konsultantów i dziennikarzy. Wśród nich wyróżniają się Polacy cieszący się międzynarodową sławą, Krystyna Kacperczyk, WIELOKROTNA mistrzyni świata w lekkoatletyce, Konsultant ds. Sportu ŚKP oraz wielcy Artyści z sercem, Izabela Kopeć i Paweł Mosiołek – nowa twarz
 
Na uznanie zasługuje wkład autorów referatów na licznych konferencjach, a zwłaszcza na I ŚWIATOWYM KONGRESIE POLAKÓW NA Zamku Królewskim w Warszawie oraz na Polsko- Niemieckim Kongresie Prawniczym na Uczelni Łazarskiego. Dziękujemy zwłaszcza ekspertom, którzy wnieśli dodatkowy wkład w koncepcję i podsumowanie dorobku wyrażonego w postulatach i wnioskach końcowych. Szczególnie cenne są tu prace dr Krzysztofa Musialika z Niemiec i Elżbiety Sieroń z Kanady.
 
Nie sposób nie zaznaczyć i nie wyrazić podzìękowania dla naukowych konsulatntów ŚKP, w tym dla dr Ireny Kleniewskiej oraz Ireny Buczyńskiej.
 
Wielką pomocą służą nam także liczne organizacje pozarządowe i ich kierownictwo, w tym Ewa Krawczyk, założyciel Fundacji Pomóż Innym, Beata Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę, dr adw. Iwona Zielinko, prezes Fundacji Kobiet Prawników oraz Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Zrzeszenie Prawników Polskich, Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników i Międzynarodowe Stowarzyszenie Mediatorów.
 
Dziękujemy szczególnie mocno dziennikarzom za upowszechnianie dorobku ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW.

Wśród nich wyróżniają się RED. MACIEJ D. OCIEPKA, RED. JAN ŚWIECZAK INTERWIZJA WARSZAWA, RED. LIDIA Bąk oraz RED. Andrzej Dybowski, realizator serii filmów upowszechniających prawne formy obrony praw POLAKÓW w portalu Polska Mówi.

Wdzięczność należy się także licznym sponsorom, bez których nie dałoby się zrealizować kosztownego KONGRESU na Zamku Królewskim.
 
Zgodnie z zasadą przejrzystości ujawnić trzeba zwłaszcza głównych sponsorów, jakimi są prawnicy z sercem, radcowie prawni mec. Jerzy Krzekotowski i mec. Iwona Krzekotowska-Olszewska . Cztery lata owocnej pracy potwierdziły przydatność formuły współpracy Polaków ponad granicami i ponad podziałami.
 
PRZED NAMI KOLEJNE ZADANIA I WYZWANIA, W TYM PRZYGOTOWANIE NASTĘPNEGO Światowgo KONGRESU Polaków pod tytułem “Prawo i Medycyna”.
 
Dziękując jeszcze raz wszystkim za dotychczasową współpracę, zapraszamy serdeczniedo jej kontynuowania.
 
Z poważaniem
dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes ŚKP
mgr inż. Jacek Gancarson
Konsultant ds. Strategii dla Polski
mgr Andrzej Rępalski
Członek Zarządu ŚKP

W krótkim czasie od momentu powstania w r 2017 stowarzyszenie zorganizowało w listopadzie 2017
Pierwszy Światowy Kongres Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie, który zgromadził kilkuset
liderów Polonii i Polaków z całego świata. Mieli oni okazję sformułować potrzeby lokalne i globalne jak
również propozycje działań ujętych w formie 15 głównych postulatów. Postulaty te aktywne popularyzujemy i jako organizacja NGO przekazujemy w formie apeli, wezwań i wystąpień do organów krajowych i zagranicznych oraz wypowiedzi dla mediów i na konferencjach o adekwatnym profilu tematycznym.

W r. 2020, wspierając inicjatywę PASI – nowopowstałej organizacji Polonii amerykańskiej wystąpiliśmy z
pismem do przewodniczącej Kongresu USA p. Nancy Pelosi o wyłączenie polskich emerytów w USA z
dyskryminującej finansowo procedury redukcji ich polskich emerytur: 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Przejrzystości pod nr 934795938628-35.

Uczestniczymy w webinarach i debatach dotyczących Zielonego Europejskiego Ładu oraz zgłaszamy
nasze opinie wnioski na tym polu w ramach konsultacji społecznych Komisji Europejskiej.

W naszej witrynie internetowej przygotowaliśmy technicznie forum dyskusyjne Polonii świata, które
wymaga jednak sprofilowanej akcji promocyjnej.

Jesteśmy instytucjonalnym członkiem CREDO Project, w którym współdziałamy w popularyzacji tego
pionierskiego, o zasięgu globalnym projektu młodych polskich astrofizyków z Instytutu Fizyki Jadrowej
PAN w Krakowie i rekrutacji wśród światowej Polonii chętnych do naukowej współpracy.

Założyciele i liderzy stowarzyszenia włożyli wiele wysiłku na przestrzeni wielu lat w społeczną pomoc
prawną osobom niepełnosprawnym a także osobom poszkodowanym – w tym Polakom przyjeżdżającym i
powracającym do kraju z zagranicy, tak przez osoby fizyczne jak i różnego rodzaju osoby prawne. W
przeprowadzanych interwencjach szczególnie dużą role odgrywały wysokie kompetencje prawnicze a
także mediacyjne dr Krystyny Krzekotowskiei i mec. Jerzego Krzekotowskiego.

Śp. mec. Stefan Hambura przez wiele lat działał w Niemczech na rzecz przywrócenia zamieszkałym tam
Polakom statusu mniejszości narodowej. m.in. protestując przy pomocy głodówki a także służył pomocą
prawną w zakresie niemieckiego prawa rodzinnego oraz w Polsce udzielając pomocy prawnej m.in.
ofiarom niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Jacek Gancarson od wielu lat realizuje
własnymi środkami działalność publicystyczną w Internecie w zakresie udostępniania polskiego
dziedzictwa kulturowego w zbiorach zagranicznych oraz w zakresie profilowanych interwencji
publicystycznych w aktualnych sprawach Polonii. Jeden z współorganizatorów I Światowego Kongresu
Polaków a obecnie skarbnik stowarzyszenia mgr Andrzej Rępalski oraz Małgorzata Gołacka dostarczają
kompetencji menadżerskiej niezbędnej dla sprawnej realizacji projektów. Dziennikarze red.Maciej
Ociepka, red. Jan Świeczak oraz red. Lidia Bąk zapewniają kontakt z mediami, realizując w szczególności
wiele filmów dokumentalnych .

W r. 2021 nasza organizacja dzięki dotacji KPRM zabezpieczyła, uporządkowała i zinwentaryzowała archiwum polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji, uzyskując b. pozytywną ocenę właścicieli zbioru – Kongresu Polaków w Szwecji.

ŚKP realizuje ponadto liczne inicjatywy przy współpracy z innymi organizacjami społecznymi,
samorządem terytorialnym oraz uczelniami wyższymi.

I tak w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 r. zorganizowano cykl Wydarzeń, Kongresów i Konferencji
naukowych, tym:

 • I Światowy Kongres Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie (2017),
 • Światowy Charytatywny Bal Polaków w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (2018),
 • Polsko-Niemiecki Kongres Prawniczy, na terenie Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2018),
 • Charytatywny Koncert w Studio Koncertowym Polskiego Radia (2019),
 • Ogólnopolska Konferencja na temat mieszkalnictwa i spółdzielczości w Centrum Prawa Mieszkaniowego
  i Spółdzielczego w Warszawie (2019),
 • Ogólnopolska Konferencja na temat Budownictwa Specjalistycznego dla Osób Niepełnosprawnych w
  Ciechocinku (2020),
 • Ogólnopolskie Forum Osób Aktywnych Sołecznie w Karniewie (2020),
 • Międzynarodowa Konferencja na temat współpracy naukowej, gospodarczej i kulturalnej w warunkach
  pandemii (zdalna 2020).

Dorobek z tych wydarzeń, Kongresów i Konferencji jest upowszechniany dzięki współpracy z mediami w
kraju i za granicą, które relacjonują obszernie ich przebieg i postulaty. Jest on także prezentowany przez
umieszczanie w witrynie internetowej ŚKP a także [poprzez konta w mediach społecznościowych.

Na podkreślenie zasługuje wielki wysiłek działaczy ŚKP na rzecz pomocy dla osób niepełnosprawnych i
zagrożonych społecznym wykluczeniem, w tym zorganizowanie pomocy w odbudowie zniszczonego
pożarem domu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń.

Ten dorobek (zwłaszcza dotyczący badań prawno – porównawczych z praktyką w innych państwach,
dzięki współpracy z Polakami za granicą), służy także pracom legislacyjnym, w tym poprawie praktyki
stanowienia i stosowania prawa, zwłaszcza dziedzinie prawa mieszkaniowego i opieki oraz pomocy na
rzecz osób niepełnosprawnym , czy też zagrożonych społecznym wykluczeniem.

W pracach tych wskazuje się także na potrzeby zmian legislacyjnych dla zapewnienia równego
traktowania Polaków w kraju z Polakami za granicą, co znajduje wyraz zwłaszcza w .wydarzeniach o
charakterze międzynarodowym. Służą one także promocji .tych dziedzin, w których Polacy i Polska mają osiągnięcia.

Aktywność polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji nie jest zbyt dobrze znana w Polsce i na świecie. W ramach projektu porządkowania archiwów w Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie Andrzej Rępalski i Jacek Gancarson z Światowego Kongresu Polaków mieli przyjemność wysłuchać fascynującej opowieści o historii tych organizacji z ust nestorki polskiego ruchu niepodległościowego, wieloletniej przewodniczącej m.in. Rady Uchodźstwa Poslkiego, pani Jolanty Halkiewicz. Jeśli chcecie państwo zpoznać się bliżej z naszym projektem – zapraszamy.