Przeskocz do treści

Pamięć

Muzyczna opowieść w jidisz

Członkowie i sympatycy Światowego Kongresu Polaków, w tym dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, mgr Andrzej Rępalski, członek Zarządu oraz mgr inż. Jacek Gancarson, Dyrektor Biura ŚKP na zaproszenie Ambasady Niemieckiej uczestniczyli w dniu 16.04.2023 r. w koncercie z okazji 80 lecia powstania w Getcie Warszawskim.

Pamięć o zbrodni agresji i rasizmu oraz o bohaterstwie walki obronnej z tymi zjawiskami musi trwać.  Koncert w wykonaniu André Ochodlo i The Odem's Quintet opowiedział w przejmujących pieśniach, w wielu przypadkach w języku Jidysz ból cierpienia prześladowanych i mordowanych mieszkańców getta oraz ich bunt i  determinację do śmiertelnej walki o przetrwanie.

W ramach tego wydarzenia (przed i po koncercie) była okazja do przyjacielskich i owocnych rozmów oraz wymiany opinii zarówno z Ambasadorem dr Thomasem Bergerem jak i z przybyłymi z Niemiec Gośćmi w tym Panem Markusem Meckelem, wieloletnim Przewodniczącym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i byłym Ministrem Spraw Zagranicznych.

Dr Krystyna Krzekotowska jako Wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, współorganizatorka licznych polsko-niemieckich Kongresów i Konferencji, m.in. na Uczelni Łazarskiego, w Sali Kolumnowej, Sejmu, w sali Senatu a także w Sali Kancelarii Prezydenta RP przez wiele lat przez wiele lat współpracowała z p. Przewodniczącym Fundacji.

Pożegnanie Śp. mec. Jerzego Krzekotowskiego oraz  Msza Święta odbędzie się w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza ul. Powązkowska 14 w Warszawie.

W dniu 17.01.2023 r. godz. 12:00.

Po Mszy Świętej pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach ul. Powązkowska 43.

O czym zawiadamia
pogrążona w wielkim  smutku żona

Krystyna Krzekotowska  z córkami  i Rodziną 

Z wielkim smutkiem zawiadamy o śmierci mec.Jerzego Krzekotowskiego, współzałożyciela i głównego Fundatora inicjatyw Światowego Kongresu Polaków. Ofiarnego Konsultanta ds. Praw ych Światowego Kongresu Polaków, wspierającego bezinteresownie potrzebujących pomocy prawnej Polaków w kraju i za granicą

Pogrążył w smutku Przyjaciół i Rodzinę a zwłaszcza córkę mec. IWONĘ KRZEKOTOWSKĄ – Olszewską oraz żonę dr Krystynę Krzekotowską, wiceprezesa Światowego Kongresu Polaków.

Wspólnie z nimi Ś.P
mec. JERZY KRZEKOTOWSKI podejmował wiele zadań zawodowych i społecznych oraz charytatywnych.

Jako wieloletni Radca Prawny – Społecznik, a także jako nauczyciel akademicki i autor licznych książek I innych publikacji a także jako Redaktor Naczelny Mieszkalnictwa i Prawa, wniósł wielki wkład w reformę prawa mieszkaniowego w Polsce.

Mec. JERZY KRZEKOTOWSKI miał również liczący się wpływ na wdrożenie w życie zreformowanego prawa, zwłaszcza przy pełnieniu misji radnego kilku kadencji w Warszawie oraz funkcji Dyrektor Departamentu Polityki Mieszkaniowej w Urzędach Centralnych, w tym w Ministerstwie Budownictwa oraz w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

Był cenionym wykładowcą wielu instytucji edukacyjnych. Przyczynił się do rozkwitu
STUDIÓW podyplomowych w tej dziedzinie, m.in.na Uczelni Łazarskiego.

Dzięki mec. Jerzemu Krzekotowskiemu – wieloletniemu, kreatywnemu wykładowcy, m.in. na Uczelnia Łazarskiego krajowy i międzynarodowy rynek nieruchomości zasilany był w w wysoko wykwalifikowanych, wrażliwych społecznie specjalistów w dziedzinie Zarządzania Nieruchomościami, POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ WYCENY NIERUCHOMOŚCI.

Był współzałożycielem i członkiem władz wielu organizacji pozarządowych.

Takich, jak pionierska Fundacja Pomocna Dłoń, która wspólnie z rodzicami zbudowała i prowadziła pierwszy w Polsce Dom Zamieszkania i Rehabilitacji Osieroconych, Niepełnosprawnych Dzieci w Waszawie przy ul. Odrębnej 10.
Wspierał również wraz z żoną odbudowę tego domu ze zgliszcz pożarowych w 2018 r.

Jako prezes Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Budowy Miast, Urbanistyki i Ochrony Środowiska oraz jako Prezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, a także jako Wiceprezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Miast i Ekologii był organizatorem krajowych i międzynarodowych Konferencji i Kongresów, przyczyniając się z żoną Krystyną do powstania wielu pionierskich form międzynarodowej współpracy w tym Europejskiego Forum Prawników.
Odznaczony Krzyżem Zasługi i licznymi innymi formami uznania.

Część Jego Pamięci.

Zarząd
Światowego Kongresu Polaków

Warszawa 4.01.2023 r.

www.swiatowykongrespolakow.pl

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” uhonorowała pośmiertnie Janusza Sporka, który był prezesem Komitetu Konserwacji Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych (CCKM&HO). Monument mieści się w Jersey City w stanie New Jersey.

Walka o miejsce pomnika

– Pośmiertne wyróżnienie Janusza Sporka jest ważnym ukłonem w stronę pamięci o wielkim Polaku i z dumą dodam, moim wieloletnim współpracowniku i przyjacielu. Pozostanie w mojej pamięci jako jeden z ostatnich obrońców Pomnika Katyńskiego w Jersey City, który wytrwał ze mną w tej jakże nierównej walce nawet wtedy, kiedy prawie wszyscy nas opuścili – powiedział nowojorski adwokat Sławomir Platta, przywódca ruchu obrony Pomnika Katyńskiego w Jersey City.

https://polskieradio24.pl/5/1223/artykul/2958343,obronca-pomnika-katynskiego-w-jersey-city-wyrozniony-za-zaslugi-dla-polonii

Foto: gary yim/ Shutterstock

Wszystkim Polakom w kraju i za granicą Zdrowych i Wesołych Świąt oraz pełnego sukcesów, Szczęśliwego Nowego Roku 2023

życzy Zarząd Światowego Kongresu Polaków

Zapraszamy do współorganizowania wydarzeń kulturalnych. Pierwszym jest Koncert Charytatywny dla Pokoju w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Zaproszeni Andrea Bocelli oraz Oliver Palmer, Konsultanci ds. Kultury Światowego Kongresu Polaków.

Dochód z Koncertu będzie przeznaczony na pomoc dla polskich i ukraińskich dzieci.
Honorowy Patronat Prezydenta POLSKI Andrzeja Dudy
Patronat medialny TVP Polonia, Stowarzyszenie Polskich Mediów

W dniu 15.12 2022 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się Koncert dla Pokoju z udziałem polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz licznego grona państwowych i kościelnych dostojników, zorganizowany przez Stowarzyszenie Polskich Mediów. Prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów red. MAREK Traczyk ze wzruszeniem witał zarówno międzynarodową publiczność, jak i wspaniałych Polskich i Ukraińskich Artystów. Szczególnym akcentem była wypowiedź arcybiskupa Nycza i wspólne śpiewanie kolend oraz łamanie się tradycyjnym opłatkiem. Na koniec wystąpiła kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży polskiej i ukraińskiej (w tym także małe dzieci). Każdy trzymał wysoko uniesiony nad głową plakat z napisem Pokój. We wszystkich językach Europy i Świata. W wydarzeniu uczestniczyli członkowie i sympatycy Światowego Kongresu Polaków w tym dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes zarządu Światowego Kongresu Polaków, Jacek Gancarson, Dyrektor Biura ŚKP, Tadeusz Puławski, Konsultant ds. Gospodarczych ŚKP oraz mec. Jerzy KRZEKOTOWSKI, znany z charytatywnych usług prawnych na rzecz Polonii. 

 

13.12.2022 mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym ŚZŻAK w siedzibie organizacji w gmachu dawnej Pasty. W trakcie spotkania zostały wręczone  Odznaczenia Pamiątkowe „Wierni Akowskiej Przysiędze” . Mieliśmy też możliwość zapytać się o strategiczne cele i przesłanie ŚZŻAK dla Polonii  szeroko pojętej społeczności międzynarodowej.

Wiceprezes ŚZŻAK o celach Związku wobec Polonii

Prezes oddziału dolnośląskiego ŚZŻAK o dziedzictwie Związku za granicą

-

Popularyzacja  etosu Armii Krajowej

Życzenia

W siedzibie Światowego Kongresu Polaków o zacieśnianiu współpracy między Światowym Kongresem Polaków a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej rozmawiają dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków, Łucjan Sokołowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa, Leopold Gomułkiewicz, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wrocław oraz Prof. dr Hab. Wiesław Wysocki z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Omówiono projekt współpracy przy przygotowywaniu kolejnego Światowego Kongresu Polaków, który, tak jak poprzedni, ma się odbyć w gościnnych progach historycznej siedziby królów polskich, jaką jest Zamek Królewski w WarszawieDyrektor tego Zamku piękne podkreślił, że Zamek Królewski w Warszawie został odbudowany dzięki finansowemu wsparciu Polonii i będzie zawsze otwarty na inicjatywy polonijne. W tym roku obchodzimy 50-lecie przystąpienia do odbudowy tego Zamku.
Tak jak zawsze Kongres będzie forum debaty ponad podziałami dla wszystkich Polaków pragnących przyczyniać się do wspierania wspołpracy Polaków w kraju z Polakami za granicą, w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki. Ze szczególnym uwzględnieniem Prawa i Medycyny.
Liczymy, że tak jak poprzednio, dzięki współpracy z mediami, w tym z Patronami Medialnym ( TVP Polonia, Polskie Radio1030 Chicago, RDC, Interwizja Warszawa TV, Polska Mówi, Polvision, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Mediów), dorobek tej współpracy i światowe osiągnięcia Polaków a także niezwykłe walory Zamku Królewskiego będą szeroko upowszechniane i udostępniane polskiej i międzynarodowej opinii publicznej. (Oprac. wideo Leopold Gomułkiewicz)