Przeskocz do treści

zarząd

Zarząd

mec. Stefan Hambura – prezes Światowego Kongresu Polaków

Skuteczny i zaangażowany  niemiecki adwokat i obrońca. Od lat udziela skutecznej pomocy prawnej w Polsce i w Niemczech, zwłaszcza osobom słabszym i pokrzywdzonym przez urzędników i władze tych państw, zwłaszcza w sytuacjach gdy z przyczyn koniunkturalnych takiej pomocy odmawiają   prawnicy w Polsce.

Udziela  pomocy także pracownikom Ambasady Polskiej w Berlinie dla usprawnienia współpracy z Polonią i organizacjami polonijnymi w Niemczech, przyczyniając się do powstania wielu polsko-niemieckich stowarzyszenia w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki.

Współzałożyciel i wieloletni członek zarządu Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników.

Prezes Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii.

Bezinteresownie wspiera Polskę i Polaków w procesie transformacji ustrojowej przy współpracy z  organizacjami pozarządowymi, uczestnicząc w charakterze współorganizatora i referenta w licznych międzynarodowych konferencjach organizowanych m.in. w Kancelarii Prezydenta, w Sejmie oraz w urzędach centralnych, w tym w Ministerstwie Budownictwa z inicjatywy Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników i wielu innych. .

Współpracuje z wieloma Uczelniami Wyższymi w Polsce i w innych państwach.  Współorganizator i wykładowca Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uczelni Łazarskiego.

W obronie uprawnień Polonii Niemieckiej i Związku Polaków w Niemczech przeprowadził  w gmachu Wspólnoty polskiej na Krakowskim Przedmieściu wielodniową głodówkę w okresie poprzedzającym spotkanie Prezydentów Polski I Niemiec.

dr Krystyna Krzekotowska  – wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego oraz na Niemieckich Uczelniach Wyższych. Stypendystka DAAD   oraz Instytutu Maxa Plancka w Monachium i Hamburgu.

Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami,  Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Wyceny Nieruchomości

Autorka licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. m.in.: „Własność budynków i lokali”, „System Prawa Mieszkaniowego”, „Spółdzielcze prawo do lokal”, „Eksmisja z lokali mieszkalnych”, „Prawo lokalowe z komentarzem”, „Spółdzielcze Prawo Mieszkaniowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, „Mieszkanie a uprawnienia domowników”, „Prawo wyborcze”, „Prawne formy korzystania z mieszkań”, „prawo mieszkaniowe”.

Radca Ambasady Polskiej w Berlinie (w latach 1998-2001).

Ekspert parlamentarny w pracach nad reformą prawa mieszkaniowego, wieloletni radca prawny m.in. prezydenta miasta i spółdzielni mieszkaniowych, wieloletni adiunkt i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przewodnicząca Rady Naukowej Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, rozwoju Miast i Ekologii, wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia „Światowy Kongres Polaków”.

Animator i uczestnik licznych form naukowej współpracy międzynarodowej (konferencji, staży naukowych, praktyk i wymiany studentów, sędziów, adwokatów oraz prokuratorów).

Członek Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Ekspert Urzędu Polityki Mieszkaniowej m. st. Warszawy oraz wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego m. st. Warszawy.

Odznaczona licznymi dyplomami za działalność społeczną i charytatywną oraz za zasługi położone dla współpracy międzynarodowej.

Andrzej Rępalski – Skarbnik Światowego Kongresu Polaków

Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw. Współautor licznych projektów budowania społeczeństwa Obywatelskiego oraz dostosowania  rozwiązań prawnych do procesu transformacji ustrojowej w Polsce.

Organizator krajowych i międzynarodowych konferencji i szkoleń

Doświadczony, licencjonowany Zarządca Nieruchomości. Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami oraz Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami Uczelni Łazarskiego. Doświadczony koordynator projektów i manager, nastawiony na realizacje założonych celów. Współautor  nowoczesnych standardów procesu rekrutacji.  

Uczestniczył w koordynowaniu rozbudowanych organizacyjnie struktur i strategicznych projektów  m.in. w Wielkiej Brytanii w G`S  COMPANY ltd  w Wielkiej  Brytanii, przy współpracy z managerami i administratorami z Rumuni, Ukrainy, Bułgarii i Polski.

W Polsce jako manager  pracował w Creative Travel & Creative Media , realizując m.in. projekty enventów i konferencji  w szczególności przy organizacji Mistrzostw Europy Kobiet w Siatkówce 2009, Mistrzostw Piłki Nożnej RPA 2010 oraz zawodów  MMA (mieszane sztuki walki ( MMA) m.in.  z udziałem Mariusza Pudzianowskiego (koordynacja pakietów VIP).

Prowadził kampanie marketingowych i reklamowe dla wielu miast w tym dla  miasta ostrów Mazowiecki.

Posiada Państwową  Licencję Pilota Wycieczek i znajomość  języka angielskiego (egzamin państwowy ).

Od 2012 r. właściciel firmy 4 YOU zajmującej się organizacją zaplecza hotelarsko- kulturowego eventów i konferencji (www.mice4you.pl),  zarządzaniem nieruchomościami, budową i remontami budynków.  

 

Specjaliści Konsultanci Paneliści i Moderatorzy

Mgr inż. Jacek Gancarson po Politechnice Warszawskiej i studiach uzupełniających w Królewskiej Uczelni Technicznej w Sztokholmie. 

Prowadzi witrynę internetową Światowego Kongresu Polaków.

Dyrektor Biura ŚKP.

W latach 2020-21 koordynował w ramach współpracy Światowego Kongresu Polaków z Kongresem Polaków w w Szwecji projekt inwentaryzacji i zabezpieczenia archiwaliów polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji 1918-2018.

W latach 2018-2020 pełnił funkcję Szefa Eskcji Historycznej Fundacji Cichociemnych Spdochroniarzy Armii Krajowej. Inicjator i koordynator renowacji grobu szefa Cichociemnych płk. Józefa Hartmana 2021.

 Żonaty.

Po studiach przez 10 lat pracowałem w jednostkach naukowo-badawczych. Po okresie działania w Solidarności i poza nią i pobiciu mnie na ulicy w 1984 roku wystapiłem o azyl polityczny w Szwecji gdzie byłem przez szereg lat aktywny w kilku polskich organizacjach niepodległosciowych.

W Szwecji pracowałem m.in. w dziale naukowo-badawczym ABB oraz przy certyfikacji bezpieczeństwa produktów elektrycznych (Semko).

Ukończyłem szereg kursów informatycznych w Królewskiej Wyższej Szkole Technicznej w Sztokholmie a także uzyskałem dyplom certyfikowanego audytora systemów jakości przedsiębiorstw. Prowadziłem w Szwecji szkolenia z zakresu Białej Księgi UE do umowy przedakcesyjnej Polski i UE.

Prowadziłem obsługę i wsparcie techniczne sieci komputerowej Izby Handlowej przy ambasadzie polskiej w Sztokholmie.

Wykonałem kilkadziesiąt witryn internetowych.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie analityki, informatyki oraz projektowania i obsługi witryn internetowych (skrypting javascript, php). Audytor systemów jakości ISO9000.

Prowadziłem przy współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi kilka międzynarodowych kampanii internetowych:

1. Kilkadziesiąt projektów internetowych w zakresie dookólnych panoram VR i witryn internetowych. Jestem webmasterem swiatowykongrespolakow.pl. W latach 1997-2010 w ramach własnej firmy Eurofresh oferowałem wiodącą wówczas usługę fotografi panoramicznej 360VR: eurofresh.se.

2. Współpraca z Sejmem RP oraz Biurem Promocji kolejnych zarządów m. st. Warszawy w zakresie wykonywania internetowych wizualizacji. Niektóre z nich są dostępne pod adresem:

https://eurofresh.se/panoramy-retro/

3. Wykonanie sajtu mapy.muzeum-poskie.org przezentującego ok. 1000 starych polskich map (obcnie poza kontrolą)

4. Akcja lobystyczna w PE przeciw dyskryminujacemu projektowi dyrektywy patentowej UE.

http://www.eu3d.com/develop_pl.htm (w wyniku akcji projekt dyrektywy zmodyfikowano)

5. Koordynacja ustaleń kodowania polskich liter w systemach komputerowych (Microsoft) i internecie. (JTC2 ECMA – ISO) (ujednolicenie kodowania polskich liter https://eurofresh.se/declaration.htm

6. Organizacja globalnego mejlowania przy współpracy z konsulem generalnym RP w Panamie panamskich placówek dyplomatycznych oraz organów ONZ w celu uwolnienia z ciężkiego więzienia dziennikarza Roberta Czarkowskiego. 1999-2001 (uwolniony)

https://eurofresh.se/sprawa-roberta-czarkowskiego-1997-2001/

7 Pierwsza internetowa mapa Polski po transformacji Europy Centralnej

http://legacy.lib.utexas.edu/maps/map_sites/country_sites.html#poland

8. Pierwszy spis witryn polskich muzeów ICOM VirtualLibrary (współpraca z ICOM-Poland, Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych i VLmp)

Znajomość języków: angielski i szwedzki na poziomie C1. rosyjski, francuski – A2.

Zainteresowania: Scenariusze rozwoju energetyki, energetyka jądrowa, integracja gospodarcza, standaryzacja 5G, faktografia historyczna.

Najnowsze publikacje

 1. Cataloging och Polish manuscripts in Collection No 971 of National Library of Russia 
 2. Zbiór 24 popularnych analiz tematycznych na Salon24.pl https://www.salon24.pl/u/naokospoko/

 1. Komentarz listu 88 senatorów (pol/eng.) 20/8/2019 https://swiatowykongrespolakow.pl/comment-of-the-us-senators-letter-of-aug-5th-2019/

 1. Arms Leasing Mechanism https://eurofresh.se/arms-leasing-mechanism

 1. Jacek Gancarson, Svenska och ryska arkiv på internet | Archiwa szwedzkie i rosyjskie w internecie, Suecia Polonia Nr 1 / 2014 (pol/szw.) https://www.sueciapolonia.se/pdf/Suecia_Polonia_2014_01.pdf

 1. http://justiceforpolishvictims.org/polish-experience/the-real-source-of-misnomer-polish-death-camps-jacek-gancarson-ms-natalia-zaytseva-phd/

 1. Jacek Gancarson, Natalja Zaytseva, „Is The Name „Polish Death Camps” a misnomer?”  Czech-polish historical and pedagogical journal, Vol.11,No.2(2019), https://doi.org/10.5817/cphpj-2019-022,

 2.  Jacek Gancarson „Internet Presentation of the Polish-language Documents of Sixteenth and Seventeenth Centuries in Swedish and Russian Collections”, ACTA SUECO-POLONICA NR 18(2012)

 1. Jacek Gancarson, Polonica w Zbiorze Autografów Piotra Dubrowskiego (Fond 971) w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w St. Petersburgu, Teki Sejmowe. 2082-7962. Nr 2 (2011), s. 7-47

 1. Jacek Gancarson, Internetowa publikacja starodruków „Cartographica Poloniae 1570-1930” oraz polskojęzycznych rękopisów ze zbioru Skokloster, Miscellanea Historico-Archivistica. 0860-1054. T. 17 (2010), s. 77-79

 1. Jacek Gancarson, Jan Karskis rapport om judarna 1939/40 , Bulletinen, 2017-02-12, http://bulletinen.org/wordpress/artiklar/jan-karskis-rapport-om-judarna-193940

Hanna Grosfeld-Buda
Konsultant ds. Kultury Światowego Kongresu Polaków.
Reżyser
Na stałe mieszka w Holandii.
Skończyła studia humanistyczne i reżyserię.
Założyła Fundację Buda Staging Performance i realizuje w niej przedstawienia w języku niderlandzkim i polskim.
Od lat jest promotorką kultury polskiej w Holandii.
Z repertuaru polskiego wyreżyserowała m.inn:
„Kartotekę” Różewicza, „Podróż do wnętrza pokoju” Walczaka, „Letni dzień” Mrożka, a ostatnio „Emigrantów” Mrożka.
EMIGRANCI to obok przedstawienia także projekt społeczny stawiający sobie za cel integrację polskiej społeczności polonijnej z Holendrami dzięki wspólnemu uczestnictwu w kulturze.
Projekt ma charakter międzynarodowy i odwiedzi m.inn.Niemcy, Belgię, Włochy,
Polskę. Pod koniec 2023 roku powstanie reportaż podsumowujący zebrane obserwacje i wyniki tzw.” rozmów społecznych”.
W planach jest też organizacja Kongresu Polonijnego w Hadze.
Hanna Grosfeld-Buda łączy teksty klasyczne ze wspólczesnym spojrzeniem na rzeczywistość i z choreografią – podkreślając tym samym aktualność i uniwersalność wybranych dzieł literackich a także ich malarskość.
I tak w repertuarze pojawiał się m.inn. Szekspir, Kafka, Dostojewski, Strindberg, Goethe, Biblia, Gavran i inni.
Hanna Grosfeld-Buda zajmuje się też dziennikarstwem polonijnym. Stworzyła swoją platformę medialną Studio TV Krok po Kroku – gdzie obok ogromnej ilości wnikliwych wywiadów z Polakami mieszkającymi na całym świecie – można znaleźć też opinie nawiązujące do codziennych spraw i wydarzeń zarówno w Polsce jak i w Holandii.
Studio TV Krok po Kroku bywa też patronem medialnym wydarzeń i konkursów.
Fundacja Buda Staging Performance pełni też funkcję impresariatu zapraszając do Holandii przedstawienia z Polski dla dzieci i dla dorosłych w ramach stworzonego przez siebie projektu „Magiczne Granice”.
Fundacja jest też niejednokrotnie organizatorem imprez polonijnych i kulturalnych.
Współpracuje też ze szkołami polonijnymi w ramach promocji języka polskiego i kultury wsród dzieci polonijnych.
Ulubione motto Hanny Grosfeld-Buda pochodzi z „Małego Księcia”
Antoina de Saint-Exúpery i brzmi:
” Oczy nie widzą. Trzeba szukać sercem”
Link do fanpage Fundacji:
https://www.facebook.com/BudaStagingPerformance/
Krystyna
Krystyna Krzekotowska

Maria Ślązak – Radca Prawny – Partner Kancelarii

– posiada wieloletnie doświadczenie jako radca prawny obsługujący podmioty gospodarcze różnych branż w ramach prowadzonej od 1991 r. kancelarii; w szczególności kompleksowa obsługa inwestycji zagranicznych, udział w negocjacjach oraz przygotowywanie kontraktów dla transakcji transgranicznych; rozwiązywanie sporów między stronami poprzez prowadzenie negocjacji lub mediacji, a jedynie gdy jest to ostatecznie konieczne w postępowaniach sądowych i arbitrażowych;

– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; ukończyła również studium w zakresie prawa europejskiego i prawa brytyjskiego zorganizowane przez Uniwersytet Cambridge; podyplomowe studia z prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;

– uczestniczyła w kilkumiesięcznych stażach zawodowych w Kanadzie, Danii i Irlandii oraz licznych seminariach zawodowych w kraju i za granicą;

– prelegent na wielu konferencjach międzynarodowych oraz autor wielu artykułów;

– arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan;

– odznaczenie Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości w 2011 r.;

– nagroda Złoty Paragraf w latach 2012 i 2016 dla najlepszego radcy prawnego;

– nagroda im. Laursab Andronikashvili przyznana w 2015r. przez Adwokaturę Gruzińską pierwszemu zagranicznemu prawnikowi;

– nagroda Ministra Sprawiedliwości Austrii;

– w latach 2007-2013 członek Prezydium oraz przewodnicząca Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych;

– w latach 2013-2016 Wiceprezes oraz przewodnicząca Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych;

– w 2015 roku Prezydent (w latach 2012-2014 Wiceprezydent) Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), najbardziej prestiżowej organizacji zrzeszającej samorządy prawnicze Państw Członkowskich Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących, która reprezentuje ponad milion prawników europejskich;

– członek Credentials Committee – komisji opiniującej wnioski samorządów prawniczych z całego świata o członkostwo w tej organizacji oraz Komisji ds. Strategicznych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawników (IBA)

– od 1-go lipca 2017 roku Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników, organizacji mającej siedzibę w Brukseli, powołanej do życia w 1986r., mającej na celu popularyzację wśród prawników prawa Unii Europejskiej;

– inicjator rozwijania współpracy między prawnikami polskimi i chińskimi w zakresie obsługi inwestycji, a także konferencji na temat aspektów prawnych w tym obszarze;

– znajomość języka  angielskiego, rosyjskiego i polskiego;

www.polishawyer.com.pl, e-mail: m.slazak@polishlawyer.com.pl

 1.  

red. Maciej D. Ociepka, psycholog biznesu, ekonomista, dziennikarz i publicysta społeczny. Specjalista ds. Komunikacji, PR i Współpracy z Mediami.

Uczestnik i współorganizator licznych krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów,  posiadający umiejętność prowadzenia obrad i debat w sposób profesjonalny i wyzwalający “burzę mózgów”.

Ceniony przez słuchaczy wykładowca m.in. w dziedzinie komunikacji, negocjacji, marketingu i mediów społecznościowych, w szczególności w Centrum Studiów Podyplomowych Uczelni Łazarskiego (Studia Podyplomowe Zarządzanie, Pośrednictwo i Wycena Nieruchomości).

Pełniąc kierownicze funkcje  – m.in. w Portalu polskieadio.pl oraz w Polskim Radiu RDC – zapewniał wysoki poziom merytoryczny i nowatorskie formy materiałów multimedialnych , co skutkowało dynamicznym wzrostem odsłon i słuchalności radia w przestrzeni wirtualnej –  największego publicznego nadawcy radiowego.

Wspomniane umiejętności wykorzystywał także przy dworactwie personalnym, tworząc oryginalne i skuteczne strategie marketingowe w szczególności w Agencji Wydawniczo-Reklamowej ”Polpress”, a także dla potrzeb wizerunkowych osób prawnych lub fizycznych, w tym organizacji społecznych  zwłaszcza w trudnym początkowym okresie rozwoju organizacji. 

Liczne zainteresowania i wiedza interdyscyplinarna także w dziedzinie grafiki, fotografii, technik komputerowych oraz gotowość do dzielenia się bezinteresownie tymi wysokiej klasy umiejętnościami m.in. w pracy społecznej organizacji pozarządowych takich jak Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Światowy Kongres Polaków i wiele innych – wszystko to powoduje, że jest inicjatorem i realizatorem wielu wartościowych projektów, umiejętnie kierującym interdyscyplinarnymi zespołami projektowymi.

Swoje umiejętności w tej dziedzinie  nieustannie wzbogaca,  uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego.

Posiada również duże doświadczenia w pracy redakcyjnej, nabyte w procesie redagowania i korygowania wielu strategicznych opracowań i dokumentów przygotowywanych do druku m.in. w Redakcji „Czasopisma Mieszkalnictwo i Prawo”, oraz „Inicjatywy Obywateli”.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że pan redaktor, niejednokrotnie z narażeniem wolności, zdrowia i życia, stawał w obronie rodzin, którym w wyniku wadliwych i dalekich od humanitarnych standardów – procesów reprywatyzacyjnych – groziła eksmisja.

Katarzyna Dąbrowska – Koordynator Działu Współpracy i Rozwoju

Przedsiębiorca, terapeutka naturalna, współtwórca Międzynarodowego Instytutu Medycyny Naturalnej, Właściciel Elita College Vital. Wieloletni kierownik ds. szkoleń i marketingu. Jako trener i przedsiębiorca koncentruje się na stwarzaniu płaszczyzny do wspólnej kreacji nowych inicjatyw oraz innowacyjnych projektów, wzbogacających i doskonalących zarówno naturalne predyspozycje poszczególnych podmiotów, przy jednoczesnym zachowaniu oryginalności każdego z nich.

Jak sama mówi o osobie „towarzyszy swoim klientom w procesie otworzenia się na to co dalej, aby zobaczyć to co bliżej”.

Orędowniczka i propagatorka postrzegania człowieka jako istoty holistycznej.
Swoją pracę traktuje jako misję pomocy innym w odkryciu swojej prawdziwości. Uważa, że jest to najlepszy kierunek do świadomej kreacji siebie i swojego życia zarówno w przestrzeni osobistej jak i zawodowej.

Ewa Dolińska – Markowska – konsultant ds. Dyplomacji Publicznej

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wiceprzewodnicząca Klubu Ambasadora przy Uczelni Vistula,
Członek Rady Korporacji HZ,
Członek Stowarzyszenia Polskich Mediów
Doradca Prezesa ZRP ws. Promocji Międzynarodowej,
Radca, Konsul Kierownik Wydziału Ekonomicznego
Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie,
Radca, Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego
Ambasady RP w Atenach

Prezes i Dyrektor Generalny
Ursus Trading Sp. z.o.o. Warszawa

Z-ca Dyrektora Departamentu Kompletnych Obiektów
Metalexport Sp.z.o.o., Warszawa

Dyrektor Biura Metalexportu w Turynie, Włochy

Handlowiec w Departamencie Metali Kolorowych i Srebra
CIE Impexmetal

Poliglotka (5 pięć języków) uczestniczyła w licznych międzynarodowych konferencjach i szkoleniach zawodowych, w tym we Francji, Wielkiej Brytanii, w Grecji,
Jako Radca organizowała wiele konferencji, seminariów n/t polsko-greckiej/ włoskiej współpracy gospodarczej, możliwości inwestycji zagranicznych w Polsce, promowania polskiej ekonomii, międzyregionalnej współpracy z udziałem zarówno strony polskiej, administracji i biznesu, jak i bardzo szerokich kręgów greckiej i włoskiej administracji, biznesu, organizacji gospodarczych, mediów. Organizowała polskie stoiska na największych, najbardziej prestiżowych, międzynarodowych targach na terenie Grecji i Północnych Włoch.

Jest autorką licznych publikacji w prasie, periodykach, ekonomicznych wydawnictwach greckich i włoskich dotyczących promocji polskiej gospodarki w okresie transformacji, specyfiki handlu zagranicznego, inwestycji zagranicznych, specjalnych stref ekonomicznych oraz wybranych sektorów gospodarczych jak np. rolnictwa, przemysłu stoczniowego i autostrad.

ODZNACZENIA:
Zasłużony dla Handlu Zagranicznego, 1986r.

Izabela Kopeć – Konsultant ds. Kultury

Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu na wydziale wokalnym o specjalizacji wokalno-aktorskiej i oratoryjno-kantatowej. – mezzosopran liryczny.

Jest też kompozytorką i producentką muzyczną .

Prowadzi szeroką działalność koncertową. Śpiewała na wielu festiwalach – m.in. międzynarodowym Amber Baltic Festival w Międzyzdrojach , Kręgach Sztuki w Cieszynie,festiwalach muzyki kameralnej:,,Dekada”,,,Viva il canto”- Cieszyn .Koncerty z pieśniami Astora Piazzolli prezentowane były w Filharmonii Łódzkiej, Filharmonii Bałtyckiej, Hali Stulecia we Wrocławiu, Filharmonii Krakowskiej,Filharmonii Koszalińskiej oraz Studio Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie.Brała udział w prawykonaniu muzyki oratoryjnej ,,Stabat Mater” Christophe’a Voise, i ,,Creda ”Henri Seroki.

W 2011 roku z okazji beatyfikacji Jana Pawła II nagrała z Amedeo Minghi -kompozytorem i śpiewakiem włoskim , utwór pt:Un uomo venuto da molto lontano („Człowiek, który przyszedł z daleka”). Polskie tłumaczenie napisały dla Izabeli Kopeć pisarka Małgorzata Kalicińska i Barbara Grabowska.

W 2011 roku Izabela koncertowała w Polsce z repertuarem House Opera Diva.

W 2009 roku skomponowała utwór „I’m singing for You” do filmu fabularnego „15 fotografii” w reż. Franciszka Dzidy

W swoim repertuarze posiada pieśni, muzykę oratoryjną: (Bach, Haendel, Paisiello, Mozart, Haydn,Rossini,Donizetti, Mendelsohn, pieśni: Debussy, DeFalla, Ravel, Faure, Piazzolla, Rachmaninow, Rogowski, Chopin, Paderewski Karłowicz,Berlioz Szymanowski,operową Mozart ,Rossini,Bizet,Saint-Saens,

Nagrała pięć płyt: Sycamore Tree (2006), Inspiracje (2007), Five (2010) , Piazzolla. Show Me Your Tango (2012),płyta z pieśniami Piazzolli została zarejestrowana w Luksemburgu z tamtejszymi filharmonikami. ,,Moc tradycji” płyta z kolędami nagrana wraz z kwintetem i dwoma chórami( 2013). W dorobku posiada liczne nagrania telewizyjne i radiowe.

Jest stypendystką Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (2013)oraz Stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016).

Ostatnią produkcją Izabeli Kopeć jest album z repertuarem kompozytora polskiego Ludomira Michała Rogowskiego ,,Songs & Fantasmagories nagrana z towarzyszeniem Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod dyr.Łukasza Borowicza,oraz pianistki Ewy Pelweckiej.

Izabela Kopeć ma również piękną kartę społecznika, uczestnicząc w wielu kampaniach społecznych i charytatywnych na rzecz przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu.

 

Sylwester Szafiarz – Panelista i Konsultant ds. Gospodarki i Dyplomacji

Absolwent SGPiS (SGH) w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego. Studia podyplomowe: w USA, w W. Brytanii i we Francji. Profesjonalny dyplomata,  członek korpusu służby zagranicznej RP (dwukrotnie na placówkach we Francji, najpierw jako zastępca ambasadora, minister pełnomocny, a następnie – jako radca ekonomiczno-handlowy w Ambasadzie RP).

Redaktor naczelny miesięcznika nt. świata pracy, wydawanego w Pradze w 8 językach.

Zastępca ambasadora RP w Pekinie,  minister pełnomocny; w Ho Chi Minh City  oraz Konsul Generalny RP w Szanghaju.

Członek korpusu służby cywilnej RP: doradca dyplomatyczny Prezydenta RP oraz 4 Premierów (sprawy globalne, euroazjatyckie i chińskie).Biegła znajomość 4 języków obcych. Odwiedził ok. 140 krajów świata; uczestniczył w dziesiątkach konferencji międzynarodowych i regionalnych.

Odnosił sukcesy także w drugim zawodzie działacza gospodarczego.

Był prezesem i wiceprezesem kilku firm krajowych i zagranicznych, dyrektorem w Centrali Banku Pekao S.A. i in.

Obecnie – prezes Europe – China Consulting Co oraz wiceprezes Komitetu Koordynacyjnego Izb Gospodarczych Polska – państwa BRICS.

Były dyrektor generalny Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej (O/Warszawa) oraz doradca Zarządu (sprawy międzynarodowe i gospodarcze) polsko – niemieckiej firmy kosmetycznej Global Cosmed International.

Jako dziennikarz i publicysta w sprawach międzynarodowych i globalnych jest autorem licznych publikacji.

Członek Klubu Publicystów Międzynarodowych Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (Bruksela).

Pisarz i tłumacz (szczególnie dzieł Prezydenta Xi Jinpinga) na język polski.

Wybitny  analityk problematyki chińskiej w Polsce.

dr Marek Ciesielczyk – Panelista i Konsultant ds. Współpracy z Polonią

Absolwent UJ, doktorat z politologii w Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, pracownik naukowy Forschungsinstitut fur sowjetische Gegenwart w Bonn, profesor University of Illinois w Chicago, Fellow w European University Institute we Florencji, Dyrektor Centrum Polonii w Brniu (Małopolska), radny Rady Miejskiej w Tarnowie, inicjator Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie, autor kilku książek i kilkuset artykułów w języku niemieckim, angielskim i polskim, od lat kieruje projektem badawczym dotyczącym działań komunistycznych służb specjalnych w środowisku polonijnym w Ameryce, autor książki „Polonijni agencji Służby Bezpieczeństwa”, swe wykłady na ten temat przedstawił w kilkudziesięciu ośrodkach polonijnych w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii.

Na wniosek Prezesa IPN uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności za walkę o wolną Polskę w okresie PRL-u.

dr Christoph Musialik – Panelista i  Konsultant ds. Nauki

Naukowiec, założyciel i manager międzynarodowych firm high-tech w dziedzinie technologii audiowizualnych. Wyjechał do Niemiec w roku 1979 na kilkuletnią praktykę podoktorancką w znanym koncernie niemieckim Siemens. Po powrocie miał być współorganizatorem nowego wydziału mikroelektroniki na Politechnice. Niestety stan wojenny pokrzyżował te plany i zatrzymał Go za granicą. Tu zajął swoją pasją: wykorzystaniem elektroniki i informatyki na cele nowoczesnych metod nagrywania, przekształcania i reżyserii dźwięku. Specjalne mkroprocesory, które oryginalnie zostały skonstruowane do sterowania rakiet, były przez Niego  stosowane do cyfrowej syntezy i obróbki dźwięku. To, co dziś dla młodych ludzi jest zupełnie oczywiste: odtwarzacze MP3, komputerowe udźwiękowianie własnych filmów, dźwięk przestrzenny, muzyka z internetu, wirtualna rzeczywistość rodziło się właśnie wtedy. Nowoczesne technologie audio-wizualne stały się przedmiotem jego prac badawczych i zarazem pasją życiową. Pracował w wielu międzynarodowych firmach w Niemczech, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych oraz Chinach.

mgr inż.  Elizabeth Sieroń – Panelista – Konsultant ds. Współpracy z Polonią   

Specjalistka w organizacji produkcji, była zasłużona działeczka Związku Harcerstwa Polskiego. Mieszka od 26 lat w Kanadzie. Pracowała na stanowisku inżyniera organizacji produkcji przemysłowej.  Od niedawna jest na emeryturze.

Uczestniczka i organizatorka wielu  form międzynarodowej współpracy w tym współpracy Polsko–Niemiecko-Kanadyjskiej.  Autorka wielu projektów międzynarodowej integracji Polaków, w tym projektu  – realizowanego wspólnie  z MSZ i Kongresami Polonii (Kanadyjskiej, Amerykańskiej, itd.)  w celu organizowania w Polsce letnich obozów dla młodzieży polskiego pochodzenia w celu zainspirowania   i zainteresowania Polską.

Pomysłodawca usprawnienia pracy ambasad i konsulatów polskich w celu zapewnienia Polakom za granica skutecznej pomocy prawnej.

dr Mariusz Zagórski – Panelista – Konsultant ds. Współpracy z Młodzieżą

Filolog klasyczny i literaturoznawca, specjalista w dziedzinie retoryki i komunikacji.

Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, Uczelnią Łazarskiego i IBD Business School.

Wykładowca na  wielu zagranicznych uniwersytetach, m.in. w Berlinie, Oksfordzie i Rzymie.

Jest autorem zbioru bajek i baśni oraz wielu  publikacji naukowych i publicystycznych.

Na co dzień mieszka w Toruniu, gdzie  zdobył bogate doświadczenia w pracy pedagogicznej w szczególności jako wykładowca  filozofii  i skuteczny trener oraz  nauczyciel  wielu języków w tym języka włoskiego i  łaciny.

Współorganizator i uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów.

Autor i konsultant nowatorskich projektów  Studiów Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego (w szczególności dla opiekunów seniorów i osób niepełnosprawnych).

Prof. dr adw. Dariusz Czajka – Moderator -Konsultant ds. Nauki

Doktor nauk prawnych, adwokat, profesor nadzwyczajny Europejskiej Wyższej Szkoły Praw i Administracji, Od 15 lipca 2013 r. do chwili obecnej  Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, Prezes Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich oddział w Warszawie. W roku 2011 wpisany na listę adwokatów. Od roku 2000 członek kolegium redakcyjnego  Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków Międzynarodowych. Wieloletni sędzia orzekający w sprawach karnych, cywilnych, w tym w wydziale upadłościowo-układowym.  Specjalista w zakresie prawa prywatnego, autor licznych publikacji książkowych z zakresu prawa naprawczego i upadłości oraz teorii sądzenia, obecnie specjalizujący się w pomocy zadłużonym zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom. Autor wielu monografii między innymi:  „Jak ratować upadające przedsiębiorstwa”, „Teoria sądzenia”, „Przestępstwa menedżerskie”, „Ochrona praw twórców i producentów”, „Prawo gospodarcze”, „Komentarz do prawa międzynarodowego prywatnego”.

prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska – Panelista – Konsultant ds. Kultury

Profesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Historyk teatru i dramatu. Główne kierunki zainteresowań naukowych: teatr łódzki (m.in. Trudne początki. Teatr łódzki w latach 1844-1863, Sto lat stałej sceny polskiej w Łodzi 1888-1988 red., Scena obiecana. Teatr polski w Łodzi 1844-1918, Teatr przy ulicy Jaracza red.), Teatr Narodowy (m.in. Teatr Narodowy w służbie publicznej red., Wojciech Bogusławski i jego późne prawnuki red., Dzieła dramatyczne Wojciecha Bogusławskiego red.), sceny żydowskie (m.in. Teatr żydowski w Polsce red., Teatralna Jerozolima red., Szalom Asz, Dramaty-wybór red.), wybitni artyści (m.in. Teatralny świat Andrzeja Wajdy red., Modrzejewska/Modjeska red., Teatr Kazimierza Dejmka red., Faktomontaże Leona Schillera red.).

Obecnie redaguje tom Sienkiewicz i teatr, w projekcie Polska Szulamis. Studia o teatrze polskim i żydowskim.

Inicjatorka wielu rocznicowych obchodów i konferencji naukowych. Członek redakcji „Pamiętnika Teatralnego” i „Tygla Kultury”, Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Badań Żydowskich, Canadian Association of Slavist,  Rady Artystycznej Teatru Żydowskiego im. Ester Rachel i Idy Kamińskich, Rady Naukowej Fundacji Dziedzictwo im. Chone Shmeruka.

Odznaczona m.in. Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

dr. Dominik Wagner, LL.M – Panelista – Konsultant ds. Prawnych

Partner i adwokat w kancelarii adwokackiej TIGGES Rechtsanwälte w Düsseldorfie.

Ekspert do spraw prawnych i gospodarczych doradzający od 2010 r. w Niemczech i w Polsce. Certyfikowany specjalista w prawie handlowym, spółek handlowych oraz międzynarodowym prawie biznesowym. Zapewnia pomoc prawną i biznesową we wszystkich podstawowych dziedzinach prawa handlowego i korporacyjnego. Ponadto zajmuje się w swojej działalności adwokackiej polsko-niemieckim obrotem gospodarczym, w szczególności doradztwem na rzecz polskich przedsiębiorstw w Niemczech oraz niemieckich w Polsce.

Przewodniczący Sędzia w Sądzie Koleżeńskim Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).

Prezes międzynarodowego stowarzyszenia adwokatów International Commercial Law Alliance (ICLA) oraz zaangażowany w International Association of Young Lawyers (AIJA). Koordynator regionalny w Young Polish International Network (YPIN) oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Polskiego w Düsseldorfie „Made in Dialog” e.V.

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie w Bochum (2002- 2007), jak również  stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Szkole Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2005), gdzie w 2009 r. uzyskał tytuł Master of Laws (LL.M.). W ramach aplikacji odbył wiele pobytów studyjnych w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach, m.in. przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Doktorat z zagadnień związanych z polskim prawem fundacyjnym pod kierunkiem  Prof. Dr. Karlheinza Muscheler, uhonorowany przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii.

prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk – Panelista – Konsultant ds. Nauki

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii  na Wydziale Socjologiczno-Historycznym
w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Jest autorką 300 publikacji, w tym 7 monografii, 9 recenzji, 2 podręczników, 131 artykułów naukowych, 30 komunikatów i 121 artykułów publicystycznych.

W strukturach uczelni pełniła funkcje od członka Rady Wydziału, pełnomocnika dziekana, zastępcy dyrektora instytutu, prodziekana wydziału, do rektora uczelni niepublicznej.
Jej pasją wynikającą z charyzmatycznych cech osobowości jest działanie z ludźmi i dla ludzi. Swoją aktywnością integruje różne środowiska i pociąga do współdziałania. Dzięki kreatywności inicjuje wiele przedsięwzięć i akcji społecznych, organizuje konferencje naukowe i imprezy masowe, zakłada stowarzyszenia, które prężnie działają pod jej przewodnictwem.
Jest wiceprezesem Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, założycielem Stowarzyszenia Naturalnego Rodzicielstwa w Rzeszowie, Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich i Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych „Ekonomik” w Mielcu, wiceprezesem Stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów, członkiem Europejskiej Unii Kobiet. Sekcja Polska i Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa, członkiem wspierającym Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.
Prywatnie jest żoną Eugeniusza, profesora nadzwyczajnego Politechniki Rzeszowskiej, i matką Arkadiusza, absolwenta prawa i produkcji filmowej.

Konsultant ds. Współpracy z Organizacjami Polonijnymi I Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim 3.11.2017 r. i Honorowy Ambasador 2017 r.

mgr inż. Bogusław Falkowski – Konsultant ds. Polonii Świata

 

 Absolwent Politechniki Białostockiej.  Już w okresie studiów rozwijał także swoje zainteresowania muzyczne,  wykorzystując umiejętności nabyte w szkole muzycznej i Zespole ludowym „Kurpie Zielone”. Jest współzałożycielem Chóru Politechniki Białostockiej. Zajmował się fotografią filmem i dziennikarstwem, m.in. w redakcji pisma studenckiego „ Politechnik”.   Zaangażowany był również w Turnieje tańca towarzyskiego o „ Puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki  Białostockiej”.

Rozwijając tak wiele talentów zdobył gruntowną wiedzę w dziedzinie konstruowania maszyn i urządzeń rolniczych, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Po zakończeniu studiów jako jedyny student wszystkich podlaskich uczelni otrzymał w nagrodę wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Doświadczenia zdobywane w 16 stanach, w tym w szpitalach  i innych placówkach służby zdrowia pozwoliły mu uzyskać wiedze potrzebna do reformowania polskiej służby zdrowia.

Pomimo bardzo trudnej sytuacji w kraju tuż przed stanem wojennym powrócił do kraju, aby zająć się organizacją służby zdrowia, a także współpracą z młodzieżą, m.in.  w   Zespole Szkół Rolniczych w Różanymstoku na stanowisku nauczyciela mechanizacji rolnictwa. W okresie pracy z młodzieżą wielką uwagę przywiązywał do kultury, tradycji i tożsamości narodowej. Organizował Wojewódzkie Przeglądy Twórczości Artystycznej Szkół Rolniczych. Założył Zespół Pieśni i Tańca przy Zespole Szkół Rolniczych w Różanymstoku. Nawiązał też współpracę z polonijnym Zespołem Folklorystycznym „Mazowsze” z Francji. Prowadził też Młodzieżową Drużynę Pożarniczą osiągając najlepsze wyniki w województwie i kraju, a nadto zorganizował Muzeum Pożarnictwa, które po przekazaniu księżom salezjanom ma charakter regionalny. W  1989 r. w Dąbrowie Białostockiej powołał komitet budowy pomnika ku czci gen. Nikodema Sulika dowódcy 5 Kresowa Dywizji Piechoty pod Monte Cassino w 50 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. W wolnej Polsce miejsce to odwiedził ostatni prezydent na uchodźstwie  Ryszard Kaczorowski.

W roku 1994 r. założył Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnię Stomatologiczno – Lekarską E.& B. Falkowscy s.c. w Dąbrowie Białostockiej, tworząc sieć ZOZ-ów na terenie Dąbrowy Białostockiej, Sidry, Sokółki, Białegostoku i Augustowie. Prowadzi także działalność turystyczną (firma „ FALKO TOUR”).

W latach 2009-2011 wybudował Sanatorium „Pałac na wodzie” Falkowski z Oddziałem Rehabilitacji Dziennej, w którym przyjmowanych jest codziennie około 120 pacjentów. Znajdują się tu także gabinet stomatologiczny oraz poradnie: rehabilitacyjna, diabetologiczna, pulmonologiczna. W Sanatorium przyjmowane są także osoby na turnusy rehabilitacyjne w ramach ZUS, a także z dofinansowania PFRON (przez PCPR i MOPS).  Dokonał pionierskiej pracy z połączenia   gospodarki turystycznej i  doświadczeń w dziedzinie medycznej, co stało się przedmiotem badań naukowych. Należy do „Bractwa Kurkowego”gdzie 20 października 2016r. w Kolegiacie św. Anny przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zostałem odznaczony Orderem św. Jana Kantego.

Elżbieta Maria Komorowska – Panelistka – Konsultant ds. Edukacji oraz ds. Współpracy z Organizacjami Polonii

Wykładowca studiów podyplomowych wyższych uczelni.  Expert z zakresu światowych trendów zarządzania  holistycznego podejścia do zdrowia i relacji , etyki, efektywności i innowacji wg światowych standardów, związanych z psychologią zachowań i eliminacją nawyków.  

Praktyk (dyplom Trenera Phare, praktyka w Dusseldorfie ),  Trener rozwoju osobistego, doradca rodziny, konsultant z ugruntowanym ,  przygotowaniem merytorycznym, wynikającym między innymi z kilkunastoletniej praktyki zawodowej na stanowiskach dyrektorskich (również w korporacji ogólnopolskiej – na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Doradcy Zarządu ds. rozwoju ). Efekty pracy (m.in. w zakresie przyjaznej kultury organizacyjnej) zaskutkowały przyznaniem ( za kadencji Dyrektora) tytułu Pracodawcy Roku w rankingu przeprowadzonym przez czasopismo Newsweek oraz Business Centre Club.

Przygotowanie merytoryczne potwierdzone dyplomami prestiżowych uczelni (ekonomia, psychologia, zarządzanie na świecie etc), i  kilkunastoma certyfikatami ,również z udziałem  tzw. „guru światowego zarządzania”. Certyfikowany Human Resources Manager. Autorka kliku książek, ponad 200 publikacji (dot. uwarunkowań sukcesu w konkurencyjnym rynku, psychologii zachowań, zarządzania i  efektywnego działania na każdym stanowisku etc.)

Prekursor wprowadzania biznesowych metod nauczania na uczelniach wyższych m.in. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ma doświadczenie z zakresu szkoleń kadry ministerialnej, rządowej, medycznej, menedżerskiej , biznesowej  oraz  prowadzenia ogólnopolskich for, konferencji , paneli, spotkań z udziałem środowisk  biznesowych, władz parlamentarnych, rządowych i  samorządowych (ela@ekomorowska.pl; tel. 695 419 408).

adw.dr Iwona Zielinko – Moderator i Panelista – Konsultant ds. Prawnych

Adw.dr Iwona Zielinko jest Absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła rozprawę doktorską z zakresu procedury karnej i prawa prasowego („Znaczenie i zakres obowiązywania tajemnicy dziennikarskiej w procesie karnym jako gwarancji przestrzegania wolności prasy”), napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Kruszyńskiego.

Aplikację adwokacka odbyła w Izbie Warszawskiej pod kierunkiem adw. prof. dr. hab. Piotra Kruszyńskiego.

Od niemal dziesięciu lat zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie.

Wykładowca akademicki na wyższych uczelniach krajowych i zagranicznych.

Promotorka i recenzentka ponad 200 prac magisterskich.

Pasję akademicką kontynuuje przygotowując monografię habilitacyjną z zakresu ustawowego ograniczenia konstytucyjnych wolności.

Jest Prezesem Zarządu Fundacji Kobiet Prawników, która współpracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi organizacjami dla zapewnienia lepszej ochrony prawnej w Polsce i za granicą, zwłaszcza Polakom na Wschodzie, którzy szczególnie potrzebują osłony prawnej przed dyskryminacją i obieraniem dzieci.

Aktualnie realizującej projekt dotyczący adopcji polskich dzieci z Azji i Europy Wschodniej przez polskie rodziny w Polsce.

Za swoje zasługi  adw. dr Iwona Zielinko  została nominowana na Prawnika 2017 r.

 Joanna Grabowiecka– Konsultant ds. Kultury  

 

Joanna Grabowiecka – reżyserka (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza
w Warszawie). Autorka takich spektakli, jak: Wanda o Wandzie Rutkiewicz, na podst. tekstu Wiesławy Sujkowskiej, współreżyseria wraz z Marią Sadowską; Kalkstein/Czarne Słońce o Ludwiku Kalksteinie wg tekstu Julii Holewińskiej; Wystarczy zasnąć, aby się przebudzić, inspirowanego snami dzieci z opolszczyzny, Indonezji i Maroka, współautorstwo scenariusza wraz z Dagną Ślepowrońską; Migotliwa przestrzeń na podst. Duszyczki
T. Różewicza i Otella, Romea i Julii oraz Snu nocy letniej Shakespeare’a; Most nad doliną J. Háya; Ene due rike fake Marzeny Matuszak; Gry ekstremalne Ewy Gawlikowskiej-Wollf i Elżbiety Chowaniec; Akacje i cynamon. Montaże na podst. własnego scenariusza inspirowanego biografią i korespondencją Brunona Schulza; Sen Eurydyki, na podst. własnego scenariusza inspirowanego życiem i twórczością Czesława Miłosza; Pułapka Crescendo na podst. Pułapki T. Różewicza i Listu do ojca F. Kafki; Soliloquium mori z inspir. Hamletem W. Shakespeare’a; Baal B. Brechta.

Jej spektakle były pokazywane na międzynarodowych festiwalach w Polsce, Francji, Serbii, Maroku oraz w Niemczech (prestiżowy festiwal Körber Studio Junge Regie w Thalia Theater w Hamburgu).

Współpracowała z wieloma teatrami i instytucjami kulturalnymi w całej Polsce, m.in.: z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, z Teatrem im. L. Solskiego w Tarnowie, z krakowską Łaźnią Nową, z Opolskim Teatrem Lalki i Aktora, z Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego
w Warszawie, z Teatrem im. A. Fredry w Gnieźnie, z Teatrem Polskim w Poznaniu,
z Klubem Żak w Gdańsku, ze stołecznymi teatrami: Teatrem Dramatycznym, Teatrem Studio, Teatrem Polskim, Teatrem Powszechnym, Teatrem Żydowskim oraz
z Laboratorium Dramatu.

Jest absolwentką kierunków Arts du spectacle na Université Paris VIII (2005) oraz teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (2005). Ukończyła także roczne studium projektowania scenografii i dekoracji teatralnej pod kier. Daniela Louradour (l’A.D.A.C., Paryż, 2002/2003).
W r. 2004 odbyła staże w paryskim Théâtre de la Ville oraz w Comédie Française. Uczestniczka międzynarodowych warsztatów dramaturgicznych Université d’été européenne – la mousson d’été (Pont-à-Mousson, Francja, w  latach 2014, 2008, 2007
i 2006), licznych warsztatów teatralnych i tanecznych m.in. pod kierunkiem Janusza Subicza i Nazareth Panadero z Tanztheater Pina Bausch (Niemcy), Mariki Hedemyr
z Crowd Company (Szwecja) oraz Eduardo Gilio z Teatro Accion (Argentyna).
W 2016 ukończyła także Szkołę Trenerów MERITUM w Katowicach.

Reżyserka wielu czytań performatywnych, w tym m.in.:
Pogorzeliska W. Mouawada, w ramach VII edycji Festiwalu Bliscy Nieznajomi, Teatr Polski w Poznaniu, 2014;
Filokteta Heinera Műllera, Teatr Powszechny w Warszawie, 2013;
Chmur Arystofanesa, Teatr Dramatyczny w Warszawie, 2013;
Elektry Sofoklesa, Laboratorium Dramatu, Warszawa, 2012;
Kamasutry Mallanagi Watsjajany, Laboratorium Dramatu, 2011,
Postaci P. Charrasa, Klub Żak, Gdańsk, 2011,
Dziennika Dawida Rubinowicza pt. Reszta nie jest milczeniem , Teatr Żydowski, 2011 i in.
Autorka warsztatów:
W 2017 stworzyła wraz z aktorem Sebastianem Świerszczem i reżyserem Tomaszem Leszczyńskim projekt kulturalno-społeczny Bielańska Akademia Umiejętności, której działalność zapoczątkował jej autorski projekt dla kobiet (warsztaty rozwojowe i spotkania z ludźmi kultury, sztuki i biznesu) pn. Siła i piękno Kobiety

Od 2016 prowadzi, jako trenerka rozwoju osobistego, autorskie warsztaty artystyczno-rozwojowe dla kobiet pn. Sztuka Dzikości.
W 2016 była pomysłodawczynią, inicjatorką i współprowadzącą warsztaty teatralne
w ramach międzypokoleniowego warsztatu pn. Drzewo Życia (Warszawa).
W 2015 na zaproszenie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora poprowadziła grupę aktorską dzieci w ramach Lata w Teatrze, efektem tej pracy był spektakl Labirynt snów.
W listopadzie 2014 poprowadziła na zaproszenie Afdoz Zagora (Maroko) warsztaty teatralno-filmowe pt. Tajemnice zawodów kina i teatru: źródła inspiracji z młodzieżą saharyjską oraz pełniła rolę jurora 3 edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych.
W lipcu 2014 poprowadziła warsztaty Być jak Penelopa w ramach „Meeting  the Odyssey”, międzynarodowego projektu społeczno-artystycznego, którego polskim partnerem był Opolski Teatr Lalki i Aktora. Efektem dwutygodniowych warsztatów był pokaz spektaklu o tym samym tytule.

Asystentury:
Asystentka Ivana Alexandre przy Cydzie P. Corneille’a (Teatr Polski w Warszawie) oraz Artura Urbańskiego przy spektaklu Kamień i popioły D. Danisa (Teatr Powszechny, Warszawa).
Uczestniczka seminariów reżyserskich m.in.: Patrice’a Pavisa (Université Paris VIII), Zbigniewa Zapasiewicza, Piotra Cieślaka, Piotra Cieplaka, Ivana Wyrypajewa oraz seminarium dramaturgicznego pod kier. Georges’a Banu (Université Sorbonne Nouvelle, Paryż).

Nagrody:
Otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia naukowe za rok 2008/2009.
Tekst M. Matuszak Ene due rike fake w reżyserii Joanny Grabowieckiej zajął I miejsce ex aequo na Festiwalu Metafory Rzeczywistości, Teatr Polski w Poznaniu, 2013.
W maju 2015 roku Jury Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Zagorze (Maroko) wyróżniło Migotliwą przestrzeń szeregiem nagród:
– za najlepszy spektakl
– za najlepszą reżyserię (Joanna Grabowiecka),
– dla najlepszej aktorki (Izabela Zerwiłebska),
– wyróżnienie aktorskie (Natalia Matuszek)
W 2016 Migotliwa przestrzeń otrzymała wyróżnienie na Festiwalu Sztuki Teatralnej
w Rybniku.

dr Wioletta de Charry ( z domu Prutis) – Panelista i Konsultant ds. Medycznych. Członek Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji (AMOPF).

Organizatora ważnych uroczystości na terenie Francji i za granicą. 

W 1995 roku, po ukończeniu studiów medycznych na pierwszym wydziale Akademii Medycznej w Warszawie, wyjeżdża do Francji, gdzie specjalizuje się w psychiatrii. Zostaje adiunktem i szefem kliniki w Szpitalu Uniwersyteckim HEGP (Hôpital Européen Georges Pompidou) w Paryżu, gdzie zajmuje się organizowaniem psychiatrii konsultacyjnej na oddziałach szpitala. Udziela licznych wykładów i konferencji w kraju i za granicą, szkoli studentów i lekarzy. Zdobywa tytuł terapeuty rodzinnego (terapie systemiczne, rodzinne i małżeńskie ).

Aktualnie szkoli przyszłych terapeutów rodzinnych. Od 2007 roku jest szefem oddziału centrum terapii rodzinnych w szpitalu CHIPS (Centre Hospitalier Intercommunal Poissy Saint Germain en Laye) w Poissy. Prowadzi także prywatną praktykę w Paryżu.

Konsultuje w instytucji INSEP, gdzie zajmuje się profesjonalnymi sportowcami oraz medalistami olimpijskimi. Jest ekspertem programów w telewizji francuskiej. W 2009 roku zostaje ekspertem w HAS (Haute Autorité de Santé), członkiem grupy przygotowującej aktualne rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycznej. Udziela konsultacji i prowadzi wykłady dotyczące  otyłości i chirurgii bariatrycznej.

Paulina Kopestyńska – Panelista i Konsultant ds. Kultury

Urodzona w Jakucji (Syberia) malarka, akwarelistka, rysowniczka, karykaturzystka.  Międzynarodowa artystka, malująca różnymi technikami. 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Wasilija Surikowa w Moskwie.

Członek Stowarzyszenia Akwarelistów Włoskich (AIA)

Członek Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich (SAP)

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP)

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów  Karykatury (SPAK)

Honorowy Członek Związku Artystów Jakucji.(Union of Arts of Russia) 

Laureatka wielu prestiżowych nagród, (m.in. 2003r. – 2. nagroda na międzynarodowej wystawie Primavera femminile w Galerii Eustachi w Mediolanie, 2004r. – laureatka nagrody Lions Club w Galerii Vittorio Emanuele w Mediolanie, 2005r. – nagroda Premio Arte Georgio Mondadori.) 

Prace Pauliny Kopestyńskiej prezentowane są na licznych wystawach w Polsce, Rosji, Belgii, we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Meksyku i in. Część z nich znajduje się w muzeach np. kolekcja 15 portretów polskich badaczy Syberii  prezentowana jest  w Muzeum Sybiru w Białymstoku.  

Artystka zajmuje się także działalnością edukacyjną – prowadzi autorskie warsztaty malarskie w Polsce i za granicą.
Od kilku lat współpracuje z Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje tez  z wieloma wydawnictwami i agencjami reklamowymi. Jest ilustratorką licznych książek, również  dla dzieci, W 2011 roku  ilustrowała album „Polscy  badacze Syberii” (ISBN978-83-922103-8-2), w 1994 roku zamieściła serię 40 portretów w ołówku w antologii poezji  laureatów literackiej nagrody Nobla ,,Laurowo i jasno – poeci Nobla”( ISBN 83-85996-11-7)

Aktualnie pracuje nad portretami polskich noblistów ,,Śladami polskich noblistów”

Edyta Palczewska – Panelistka – Konsultant ds. Młodziezy

Absolwentka prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na rocznej wymianie w Stanach Zjednoczonych, z rocznym wyprzedzeniem ukończyła prestiżową szkołę średnią – Pittsford Sutherland High School

Od 2012 roku jest członkiem Rotaract Warszawa – Zamek oraz współpracuje charytatywnie z międzynarodową organizacją Rotary.

W trakcie studiów aktywnie udzielała się w kołach naukowych z zakresu nauk penalnych i business law. W przedostatnim roku studiów została wybrana do elitarnego grona osób udzielających porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, gdzie służyła ludziom uboższym pomocą prawną przez rok czasu.

Pracę magisterską pt.: „Druga Izba Parlamentu w Stanach Zjednoczonych i w Polsce” pod kierownictwem prof. dr hab. Mirosława Granata, złożyła i obroniła w czerwcu tego roku

Swoje zainteresowania zawodowe rozwija w kierunku różnych gałęzi prawa, w tym: międzynarodowe i polskie prawo karne, prawo nieruchomości i prawo rodzinne.

W wolnych chwilach rozwija swój talent muzyczny.

Jest organizatorką i uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów, współpracując także z Biurem I Światowego Kongresu Polaków pod kierunkiem dr Krystyny Krzekotowskiej, wiceprezesa Światowego Kongresu Polaków (wolontariat). 

Rozpoczęła przegotowania do pracy doktorskiej oraz starania o przyjecie na studia doktoranckie i podyplomowe na Uczelni Łazarskiego. 

dr Irena Kleniewska – Panelistka – Konsultant ds. Nauki i Edukacji

Radca Prawny, autorka książek i innych publikacji prawniczych. Adiunkt i wykładowca prawa rodzinnego  na Uczelni Łazarskiego. Wykładowca prawa cywilnego na Studiach Podyplomowych Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Wieloletni członek  Zrzeszenia  Prawników Polskich.

Wieloletni adiunkt Instytutu Ministerstwa Sprawiedliwości. Organizator i referent licznych krajowych i Międzynarodowych Konferencji  Naukowych (z których szereg organizowała wspólnie z dr Krystyna Krzekotowska).

Opiekun naukowy Studenckiego Naukowego Prawa Rodzinnego Uczelni Łazarskiego oraz Studenckiej Poradni Prawnej.

Współpracuje z Kołami naukowym innych Uczelni oraz z Kołem Naukowym Prawa Mieszkaniowego i Spółdzielczego pod kierunkiem dr Krystyny Krzekotowskiej.

Jerzy Krzekotowski – Panelista – Konsultant ds. Mieszkalnictwa

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ochrony Środowiska.

Wiceprezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa i Ekologii.

Radca Prawny, autor licznych  publikacji prac książkowych i innych. Wieloletni dyrektor Departamentu  w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego oraz  w Ministerstwie Budownictwa.

Członek Założyciel i członek Zarządu charytatywnej Fundacji POMOCNA DŁOŃ, która zbudowała i od 20 lat prowadzi dom mieszkalno Rehabilitacyjne dla dzieci chorych.

Jest to przykład współpracy w tej dziedzinie z Polonia Niemiecką

Andrzej Półrolniczak – Panelista – Konsultant ds. Spółdzielczości

Prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej RSM Praga, prezes  Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Inicjator wielu projektów ustaw oraz ekspert parlamentarny w pracach nad reformą prawa spółdzielczego.

Uczestnik w charakterze organizatora i referenta wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i innych form współpracy międzynarodowej spółdzielców i samorządowców.

Autor i uczestnik nowatorskich form zarządzania  domami spółdzielczymi oraz  partycypacji mieszkańców.

Współpracuje ze spółdzielniami i organizacjami  spółdzielczymi  o charakterze  krajowym i miedzy narodowym w tym z Krajową Radą Spółdzielczą.

Oddany ludziom  społecznik i działacz  samorządowy.

dr Katarzyna Juszczyńska – Panelista – Konsultant ds. Medycznych

 

Kierownik i wykładowca studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi” w Centrum Kształcenia Podyplomowego  Uczelni Łazarskiego.

Lekarz medycyny. Menadżer ochrony zdrowia.

Zdobyła bogate doświadczenia  pracując prze  kilka lat  w Stanach Zjednoczonych Ameryki   w Harvard Medical School.

Studiowała w  Harvard School of Public Health.

Jest członkiem  Harvard Club of Poland. Wieloletni dyrektorem programowym konkursu Droga na Harvard.

Współpracownik Fundacji Ivy Poland.

Pasjonatka zdrowia publicznego oraz wspierania młodych Polaków w ich drodze do zdobycia wykształcenia na najlepszych uczelniach świata.

Magdalena Malinowska-Wójcicka – Główny Specjalista Departamentu Polityki Przestrzennej – Panelistka – Konsultant ds. Mieszkalnictwa

Główny specjalista Departament Polityki Przestrzennej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Wykładowca i kierownik Studiów Podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego na Uczelni Łazarskiego.

Autorka licznych publikacji i referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowy.

Napisała pracę  doktorską, którą będzie  broniona na Uczelni Łazarskiego.

Jest wybitną specjalistką od legislacji, prowadzącą i koordynującą szereg prac legislacyjnych Rządu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Koordynator reformy  prawa spółdzielczego oraz  Programu Mieszkanie Plus.

Małgorzata Gergasz – Pedagog z Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach – Konsultant ds. Edukacji i Kultury

Profesor Małgorzata Gergarz sprawiła nam wielka radość i niespodziankę. Specjalnie na I Światowy Kongres Polaków stworzyła, jako słynna Poetka, dwa utwory, które zaśpiewają Jej Uczennice

Dziękujemy Wam Kochani a także wspierającemu uzdolnioną młodzież Burmistrzowi Ustrzyk.

Będzie się działo.. Oj. dużo

Życzymy mocnych wzruszeń przy słuchaniu na Kongresie nacechowanych głębokim patriotyzmem oraz tęsknotą za Ojczyzną specjalnie na I Światowy Kongres Polaków: przegotowanych pieśni:

„Ukołysz mnie, Polsko” i „Drzewo, co rośnie w ogrodzie”.

Słowa Małgorzata Gergasz. Muzyka Marcin Kamiński. Śpiew Julia Pilch, Maria Pilch

Aleksandra Krajewska – Dyrektor w Fundacji Ordo et Pax – Konsultant ds. Prawnych I Światowego Kongresu Polaków

Prawnik, certyfikowany trener, doradca i strateg biznesowy. Studiowała prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Dyrektor w Fundacji Ordo et  Pax. Współpracowała ze Stowarzyszaniem Praworządność. Jest jedną z Ambasadorek Przedsiębiorczości kobiet nominowaną przez Polską Sieć Przedsiębiorczości Kobiet.  Była ekspertem sejmowym, obecnie robi doktorat z prawa. Współautorka książki „Administracja publiczna” wydawnictwa C.H.Beck. W 2014 kandydowała do Parlamentu Europejskiego. Prowadzi również szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej, prawa pracy, oraz umiejętności miękkich między innymi : jak wykorzystać własne atuty do rozwoju biznesu, doradza jak działać skutecznie, bezpiecznie i progresywnie. Aktywnie wspiera programy propagowania polskości na arenie międzynarodowej. Szczególnie jest dla niej istotna kwestia przełamania niekorzystnych stereotypów jakie są często przedstawiane o narodzie polskim oraz rozwijanie współpracy polskich prawników na całym świecie.

Krystyna Szymańska – Przedsiębiorca – Konsultant ds. Współpracy z Organizacjami Kobiet

Przewodzi Krystynom Warszawskim, które jako jedne z pierwszych stały się  członkiniami założycielkami  Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków.

Fenomen Krystyn polega na tym, że od 20 lat w różnych miastach Polski odbywają się Ogólnopolskie Zjazdy Krystyn.

Dlatego chcą i potrafią wspierać  nowe idee polegające na Ogólnoświatowych Zjazdach Polaków.

Agnieszka Zydroń – Konsultant ds. Kultury

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kulturoznawca, rosjoznawca, autorka 3 bestsellerów oraz felietonów i artykułów do prasy kobiecej. Zawodowo od 12 lat współwłaścicielka i członek zarządów firm zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz budową ekskluzywnych domów z bali naturalnych. Współorganizatorka projektów na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Ministerstwa Transportu.

Andrzej Prochownik – Konsultant ds. Edukacji

Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Energetycznych im.
T.Kościuszki w Krakowie.
Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. B.Nowodworskiego w Krakowie
oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-
Hutniczej.
Studia podyplomowe pedagogiczne ( AGH), inżynierskie (AGH), nauczycielskie-
szkoła średnia (Politechnika Krakowska).
Były nauczyciel akademicki oraz nauczyciel średnich i policealnych szkół
technicznych. W szkolnictwie pełnił funkcje kierownicze przez kilkanaście lat.
Pełnił funkcję koordynatora przy tworzeniu programów modułowych dla
średnich szkół zawodowych w zawodzie technik energetyk w ramach unijnych
programów UPET-IMPROVE. Brał też udział w organizacji wielu konferencji
związanych z tematyką kształcenia zawodowego.
Posiada tytuł edukatora kształcenia zawodowego, pełnił tez funkcję eksperta
MEN ds. podręczników kształcenia zawodowego.

Andrzej Rajkiewicz – Konsultatnt ds. Polityki Energentycznej 

Związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A., Fundacją Poszanowania Energii z Warszawy oraz stowarzyszeniem agencji energetycznych SAPE-Polska. Specjalizuje się w problematyce finansowania poprawy efektywności energetycznej w budynkach. Opracowuje biznes plany i studia wykonalności dla inwestycji energooszczędnych w budownictwie i strukturach miejskich. Koordynował wiele projektów współpracy międzynarodowej, europejskich i bilateralnych związanych z promocją energooszczędności w sektorze komunalno-bytowym I przedsiębiorstwach.

prof. Artur Krajewski – Konsultant ds. Kultury

Malarz, rysownik, artysta multimedialny. Ukończył Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie /wyróżnienie malarskie w pracowni prof. Adama Styki/. Miał ponad 100 malarskich wystaw indywidualnych /m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie czy Pałacu Sztuki w Krakowie/, ok. 100 akcji artystycznych, happeningów, koncertów i przedstawień. Najważniejsze cykle malarskie to: „Kreator”, „Conceptus est Homo”, „Kobieta”, „Krzyk”, „Ciało”, „Program AntyWirusowy”, „Moja Rodzina”, „Kultura, Dzieło, Sztuka”.

Twórca Happeningów, akcji artystycznych i festiwali, takich jak:

 • Integralia /2001-2004/ wydarzenia integrującego środowiska uczelni artystycznych w Polsce, pomysłodawca pierwszej w Polsce tego typu wspólnej gazety 3 Warszawskich uczelni artystycznych Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Akademii Teatralnej.
 • Ogrodu Sztuk – Salon Szkolnictwa Artystycznego /2000-2010/, w trakcie którego przyznawano nagrodę Złotego artOgrodnika.
 • Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd w Żyrardowie /od 2009/ przyznającego statuetki i medale: Złotego artKciuka, Złotej żyRybki, Złotej żyRafki, artSkryptu, medalu artMecenata, artRonina.
 • Edukacyjnego Festiwalu Sztuki artNoble /od 2011/ – Konkursu artNoble – ogólnopolskiego interdyscyplinarnego konkursu dla najlepszego dyplomu z uczelni artystycznych przyznawanych przez ponad 60-osobowe jury w dwóch kategoriach plastyka i muzyka;
 • akcji happeningowo-społecznej Koniec Świata. Koniec Sztuki, w której udział wzięło ponad 200 znanych i rozpoznawalnych osobistości ze świata kultury i sztuki, m.in. z Polski, Niemiec, Izraela, USA, Kanady /od 2012 do 2017. Projekt został zwieńczony publikacją książkową o tytule „Koniec Sztuki”/.

Autor dwóch tomików poezji „Wiersze”, „Z pamiętnika pustego telefonu”; dwóch zbiorów opowiadań „Conceptus est Homo”, „Anatomia Uczuć”; i eseju filozoficznego „Kreator”; oraz prozy malarskiej „Moja Rodzina” ujętych w projekcie tzw. „książki autorskiej”. Autor eseju filozoficzno-artystycznego „Artysta czy Poppacykarz?” (rok wyd. 2016); współautor książki „Koniec Sztuki!” (rok. wyd. 2017)

Nagrał cztery płyty z muzyką i tekstami autorskimi pt.: „Vernisaash”, „Ja Głupota”, „Ekran”, „Krzyk”.

Twórca parateatralnych przedstawień nazwanych Malarskimi Teatrami Mody za jeden z nich pt. „Kobieta” dostał stypendium Ministra Kultury w 2005 roku.

Twórca i wieloletni prowadzący Galerii Perspektywy /od 1997 do dziś/ – promującej młode talenty – w miesięczniku edukacyjnym Perspektywy.

Juror w dziedzinie plastyki w konkursie Doliny Kreatywnej – pt. Czego szuka Młoda Sztuka? – emitowanego przez TVP2, w edycjach 2008, 2009 i 2010.

Laureat Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za wybitne dokonania artystyczne na terenie Mazowsza /2009/, laureat Złotego Wrzeciona za wybitny wkład artystyczny w małe ojczyzny – region Powiat Żyrardowski przyznawanego przez Powiat Żyrardowski /2009/, laureat nagrody im. T. Kaisa przyznanego przez tygodnik Życie Żyrardowa – za wybitne działania na rzecz miasta Żyrardowa /2011/, laureat nagrody Rektora za zaangażowanie w pracę oraz wkład w rozwój Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie /2012/, laureat medalu Pro Masovia /2013/. Honorowy Obywatel Miasta Żyrardowa /2016/.