Przeskocz do treści

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
Warszawa
ul. Gałczyńskiego 4
 
Szanowni Państwo,
 
W nawiązaniu do rozmowy z Szanowną Panią Wandą, uprzejmie przesyłam projekt Międzynarodowej Konferencji poświęconej prawu i medycynie,w  której jeden z paneli  dotyczy znaczenia rehabilitacji w procesie profilaktyki zdrowotnej.
 
Dziękując z całego serca za niezwykle  profesjonalną  opiekę, zwłaszcza ze strony Pani Doktor Zuzanny Mierzwy-Gołębiewskiej i rehabilitantki Pani Zuzanny Kłoda, w czasie  pobytu męża mecenasa Jerzego Krzekotowskiego po udarze mózgu w CKR  w Konstancinie, pragnę podziękować także za kontynuację tej rehabilitacji w warunkach domowych.
 
Z nadzieją na naszą owocną współpracę,  także w zakresie  umożliwienia rehabilitacji Polakom mieszkającym za granicą, którzy zwracają się do Światowego Kongresu Polaków w sprawach prawnych i zdrowotnych
 
Serdecznie pozdrawiam
 
Z poważaniem
dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków
www.swiatowykongrespolakow.pl
 
Kierownik Studiów Podyplomowych
Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości
tel. 603996408
www.ckp.lazarski.pl
www.krzekotowska.com

Patronat - Światowy Kongres Polaków

wpłatę pokrycie kosztów uczestnictwa Olivera we włoskim i amerykańskim konkursie „Mam Talent” można dokonac tutaj:  Pomagam Oliver

Światowy Kongres Polaków  

                                                                                 Warszawa, 30 września 2022 r.

 Pan Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Dyrektor Zamku Królewskiego

w Warszawie

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

 Światowy Kongres Polaków zwraca się do Pana z prośbą o udostępnienie sali w Zamku Królewskim na przeprowadzenie II Światowego Kongresu Polaków.

Pierwszy Światowy Kongres Polaków, który odbył się w listopadzie 1917 r. wywołał duży pozytywny społeczny rezonans na całym świecie, co dobrze służyło także popularyzacji Zamku Królewskiego, jako historycznej siedziby Polskich Królów.

Naszym zadaniem i celem jest kontynuowanie tego dorobku w tym samym miejscu, zgodnie z duchem wystąpienia na Kongresie oraz na konferencji prasowej, podkreślającego, że Zamek Królewski został odbudowany dzięki ofiarności Polonii i Polaków za granicą a więc jego podwoje są i zawsze będą otwarte dla Polonii.

 Pragniemy nadal wspólnie z Szanownym Panem Profesorem i pod Pana naukowym patronatem przyczyniać się do umacniania  więzi z Polonią i Polakami na świecie oraz do wspierania ich współpracy w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki.

Dziękując jeszcze raz za dotychczasową niezwykle owocną współpracę, bardzo prosimy o pozytywne załatwienie naszej prośby, dotyczącej udostępnienia sali oraz objęcia patronatu nad tym wydarzeniem.

Będzie to dobrze służyło także uczczeniu JUBILEUSZU 50-lecia   odbudowy Zamku Królewskiego oraz 5- lecia działalności Światowego Kongresu Polaków.

 Z nadzieją, że dzięki temu przyczynimy się do realizacji wspaniałej misji Zamku Królewskiego i  Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków, jaką jest promocja Polski i jednoczenie Polaków w kraju i za granicą, dla podniesienia dobrobytu i  rangi Polski i Polaków na arenie międzynarodowej, dla pobudzenia   wielkiego potencjału intelektualnego Polaków,

Pragniemy nadmienić, że Patronem medialnym kolejnego Światowego Kongresu Polaków będzie Pan Jan Świeczak, Dziennikarz Roku 2022, Konsultant Światowego Kongresu Polaków ds. Współpracy z Mediami, Redaktor Naczelny Interwizja Warszawa TV i Press Warszawa, który udokumentował cały przebieg  I Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim w 2017 r..

Został on wyróżniony certyfikatem za Uczestnictwo i zasługi w zakresie profesjonalnego dokumentowania ważnych historycznych wydarzeń.

Wszystkie liczne filmy Jego Autorstwa z Zamku Królewskiego oraz z wydarzeń państwowych w Pałacu Prezydenckim  są  przez red. Jana Świeczaka publikowane i upowszechniane na cały świecie.

Z okazji JUBILEUSZU 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego pragniemy złożyć Szanownemu Panu gratulacje i zamieścić na stronie Światowego Kongresu Polaków (WWW.swiatowykongrespolakow.pl) wywiad z Szanownym Panem, rejestrowany przez Interwizję Warszawa TV, do wiadomości Polonii na całym świecie.

W związku z tym prosimy o wyznaczenie terminu   spotkania.

W załączeniu  przedstawiamy

  1. Projekt  programu przygotowywanego  Kongresu  w Warszawie,
  2. Projekt programu przygotowywanego Kongresu  w Hadze,
  3. Link  do części pierwszej filmu dokumentalnego red. Jana Świeczaka Interwizja. Warszawa TV i Press Warszawa z Kongresu  odbytego na Zamku Królewskim w 2017 r.  https://youtu.be/Z0eNiEXUwHA

 Z nadzieją na dalszą owocną współpracę, uprzejmie informujemy, że niniejszy list  publikujemy dla Polonii Świata na stronie Światowego Kongresu Polaków, jako symboliczną partycypację w uczczeniu Jubileuszu 50-lecia rozpoczęcia odbudowy Zamku Królewskiego z liczącą się  finansową pomocą  ze strony Polonii świata                 

 Z poważaniem

dr Krystyna Krzekotowska

P.O Prezesa

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17, Tel. 22/8331160, kom.603996408, KRS 0000690041

www.swiatowykongrespolakow.pl   Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com

Oliver Palmer bez dwóch specjalnie wysoko ustawionych dwóch aparatów słuchowych nic nie słyszy. Jest pacjentem pana prof.Henryka Skarżyńskiego. Mimo tej niesprawności ma już wiele znaczących osiągnięć. Ostatnio zgłosił się na Italian’s Got Talent. Wysłał swoje nagranie i został zakwalifikowany, mimo tysięcy innych zgłoszeń, które zostały odrzucone.
 
Z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów wyjazdu (Jego tata już nie żyje), jedyna opiekunka mama Elżbieta Palmer, Konsultant Światowego Kongresu Polaków ds. Organizacji Wydarzeń Kulturalnych, organizuje mu charytatywne koncerty z dobrowolną zbiórką na ten cel:  Pomagam.pl Olivier
 
Pan Oliver Palmer ma duże szanse na wygranie w tym konkursie. W ubiegłą niedzielę Pan Oliver Palmer zaśpiewał przepiękny koncert w Warszawie-Starej Miłosnej Parafia św. Hieronima. Zawsze otrzymuje owacje na stojąco.
 
W Otwocku będzie śpiewał 2.10. br.( niedziela) w Parafii p w. Bł. Ignacego Kłopotowskiego ul. Andriollego 73, bezpośrednio po Mszy św. wieczornej o 18-tej, czyli koncert rozpocznie się tuż przed 19-tą. Patronat nad tym koncertem objęło Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków.
 
 
Pozdrawiam serdecznie
Krystyna Krzekotowska
 
 

 Z okazji 100 lecia stosunków międzynarodowych pomiędzy Polska a Argentyna wystąpi wielka ARTYSTKA Izabel Kopeć, Konsultant ds Kultury Światowego Kongresu Polaków.

Bilety na koncert 19.09. można nabyć na stronie Teatru Polskiego https://teatrpolski.waw.pl/pl/cykle_i_wydarzenia/wydarzenia/?id_act=938

Pozdrawiamy serdecznie

Krystyna Krzekotowska

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Jacek Gancarson

Dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków

Polacy dla Polaków

 Kochani, mam zaszczyt znać i podziwiać Pana Olivera. Za Jego talent i serce. Pan Oliver sam potrzebuje pomocy, a mimo to a może właśnie dlatego, nie odmawia pomocy innym niepełnosprawnym. Uczestniczy charytatywnie w wielu wydarzeniach, w tym w koncercie w Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, pt. „ARTYŚCI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Jego występy są nagradzane owacjami na stojąco. Marzenia się spełniają. Wierzę, że dzięki wsparciu od Polaków w kraju i Polaków za granicą, spełni się Jego marzenie. Jego wspaniały głos dotrze do sal koncertowych całego świata. Oliver Palmer jest Konsultantem ds. KULTURY Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków. 

Apeluję do Polaków w kraju i Polaków za granicą, przystąpmy wspólnie do tej kampanii na rzecz promocji niezwykle utalentowanego Polaka. Wsparcie dla Niego spowoduje, że będziemy dumni z Jego artystycznych dokonań . Dobre uczynki mają moc i pozytywny wpływ także na darczyńców. Pragniemy wyłonić spośród darczyńców LIDERA DOBROCZYNNOŚCI, którego uhonorujemy DYPLOMEM Światowego Kongresu Polaków na kolejnym Kongresie, który odbędzie się – tak jak poprzedni – na Zamku Królewskim w Warszawie. Spotkamy tu Olivera Palmera i wielu innych utalentowanych Polaków, z których jesteśmy dumni i z którymi wywiady są publikowane na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl Prosimy o udostępnianie tego apelu i tej składki. Dobro wraca. 

Pozdrawiam serdecznie

dr Krystyna Krzekotowska 

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

pomagam.pl/pm6rt4

15 maja 2022 odbyła się w AAN konferencja prasowa z okazji przejęcia  ok  15 mb.  archiwaliów polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji.

Było nam szczególnie miło usłyszeć, że archiwalia są w b. dobrym stanie.

Kongres Polaków w Szwecji podejmował począwszy od lat 80. XX w. liczne wysiłki na rzecz uporządkowania archiwaliów zgromadzonych w Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie. Powstała koncepcja powołania Archiwum Emigracji Polskiej. Powołano też wydawnictwo AEP „Biblioteka Archiwum Emigracji Polskiej w Szwecji” (ISSN 1104-3881), które wydało kilka cennych publikacji na temat historii polskiej emigracji w Szwecji, opracowanych przez prof. Andrzeja Uggla. Niestety wieloletnie i wielokierunkowe starania o pozyskanie niezbędnych funduszy nie przynosiły rezultatów, przez co dokumentacja nie mogła zostać poddana procesowi właściwego zabezpieczania oraz bardziej wnikliwego porządkowania i inwentaryzacji.

W latach 2020-2021, dzięki uzyskaniu w przez Światowy Kongres Polaków w Warszawie grantu Kancelarii Premiera Rady Ministrów RP pokrywającgo ok. 63% wszystkich kosztów udało się nam zabezpieczyć i uporządkować te archiwalia.

Duże znaczenie dla osiągnięcia pozytywnego rezultatu miało wsparcie  zarządu ŚKP w osobach vice prezes dr Krystyny Krzekotowskiej oraz  członka zarządu mgr Andrzeja Rępalskiego. Głównym wykonawcą projektu był konsultant d/s Polonii szwedzkiej mgr Jacek Gancarson.

Nieocenioną pomocą okazało się także odpowiedzialne doradztwo dr Anny Leszuk z Naczelnej  Dyrekcji Archiwów Państwowych a także pp. Agnieszki Wopińskiej  i Magdaleny Wiercińskiej z archiwum Akt Nowych.

Serdecznie dziękujemy!