Przeskocz do treści

Propozycja ŚKP:

III Światowy Kongres Polaków 2023
na Zamku Królewskim w Warszawie

Globalizacja instrumentów prawnych i ich wpływ na gospodarkę, ochronę zdrowia, dóbr kultury i praw obywateli oraz na pokojowe rozwiązywanie konfliktów w kraju i na arenie międzynarodowej

.Organizatorzy:
Światowy Kongres Polaków
Światowa Akademia Prawa
Fundacja Kultury i Sztuki artHolding
Miasto Warszawa
Zamek Królewski w Warszawie

Patronat honorowy:
Minister Spraw Zagranicznych
Marszałek Sejmu
Prezydent m.st. Warszawy

Patronat naukowy:
UCZELNIA Łazarskiego

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Stowarzyszenie Sędziów

Krajowa Rada Radców Prawnych

Naczelna Rada Adwokacka


Patronat medialny:
TVP Polonia
Polvision
Stowarzyszenie Polskich Mediów
Portal Interwizja Warszawa
Portal Polska Mówi|
PAP

PROGRAM RAMOWY
Konferencji II Światowego Kongresu Polaków 2023


sobota, 16 września 2023

Miejsce: Zamek Królewski, Warszawa
Sesje plenarne: Sala główna

09:30 – 10: 45 Rejestracja uczestników konferencji

11:00 Uroczyste otwarcie konferencji

 • Przemówienia przedstawicieli:
  Marszałek Sejmu RP
  Marszałek Senatu RP

  Ambasadora Stanów Zjednoczonych
  Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec
  Ambasador Ukrainy
  Zrzeszenia Prawników Polskich
  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
  Naczelnej Rady Adwokackiej
  Stowarzyszenia Sędziów iustitia
  Stowarzyszenia Prokuratorów RP
  Krajowej Rady Komorniczej

11:50-12:10 Wystąpienie Gości Specjalnych konferencji

 • Minister Spraw Zagranicznych, lub sekretarz stanu, MSZ

 • dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

12:10-13:30 SESJA PLENARNA I – DYSKUSJA PANELOWA

Nowoczesna i umiędzynarodowiona edukacja prawna oraz kultura i świadomość prawna Obywateli gwarancją ochrony praw obywateli na poziomie światowym. Rola szkolnictwa wyższego, studiów podyplomowych, międzynarodowych akademii prawa, organizacji zawodowych i społecznych. Rola władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Rola współpracy z mediami.

Prowadzący:
Prof. Anna Konert, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego
dr Krystyna Krzekotowska
, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Zaproszeni mówcy:

 • Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów

 • Prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski

 • Elżbieta Komorowska, Konsultant ds. Edukacji ŚKP

 • dr Józef Musioł, Sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Stowarzyszenia Sądu Najwyższego, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Sędzia Sigfrid Willuzki, Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów Rodzinnych, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Andrzej Andrzejewski Sędzia Trybunału Stanu

 • Jan Lisiecki, członek Sejmowej Komisji Edukacji

 • Manfred Heusel, dyrektor Europejskiej Akademii Prawa w Trier

 • Sabine Verheyen, Euro poseł PPE Niemcy, Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego

 • Jacek Gancarson, Dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków,
  Sławomir Platta, Stowarzyszenie Prawników Amerykańskich

:

 • Sędzia Thomas Guddat, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów

 • Andrzej Andrzejewski Sędzia Trybunału Stanu

 • Marek AstKomisja Ustawodawcza

 • Myrcha ArkadiuszKomisja Ustawodawcza

 • prof. Małgorzata Gersdorf wieloletni Prezes Sądu Najwyższego

Dyskusja

13:30 – 14:00 coffe break

14:00-15:10 SESJA PLENARNA II

Prawo autorskie i ochrona dóbr kultury i własności intelektualnej na arenie międzynarodowej (kultura i sztuka największym dobrem narodowym).

 • Prowadzący:
  prof. dr hab. Artur Krajewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
  Hanna Buda, Konsultant ds. Kultury Światowego Kongresu Polaków,

 • Zaproszeni mówcy:

 • prof. dr hab. Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski,

 • Rafał Sisicki Wiceprzewodniczący oddziału ZASP w Warszawie,

 • Jerzy Jankowski, Wiceprzewodniczący Warszawskiego Związku Literatów Polskich,

 • prof. dr hab. Jan Tutaj, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,

 • Agnieszka Wende specjalistka ds. prawa autorskiego

 • Magdalena Wleklik Przewodnicząca Koła Scenarzystów SFP

Dyskusja

15:10-16:10 SESJA PLENARNA III

Prawo, jako instrument doskonalenia ochrony zdrowia obywateli, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji i dostępności oraz skutecznego zarządzania służbą zdrowia.

Prowadzący:

 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, członek Rady Naukowej Ministra Zdrowia

Zaproszeni mówcy:

 • prof. Wiesław Jędrzejczak, Krajowy Konsultant, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Bogusław Falkowski, Sanatorium w Pałacu na Wodzie w Augustowie

 • dr Krzysztof Lewiński, Konsultant ds. Zdrowia ŚKP

 • Maciej Pogoda, Konsultant ds. Zapobiegania Społecznemu Wykluczeniu Światowego Kongresu Polaków

 • dr Łukarz Guzanowski, Konsultant ds. Medycznych ŚKP

 • Maciej Sobieszczanski, Konsultant ds. Rehabilitacji Światowego Kongresu Polaków

 • dr Agnieszka Kruk, Konsultant ds. Medycznych ŚKP

 • dr Ewa Nita, LUIX MED. Onkologia, członek Rady Naukowej ŚAP

 • dr Ewa Wierzbowska, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej

Dyskusja

16:10 – 16:30 coffe break

16:30-17:30 SESJA PLENARNA IV

Ochrona praw obywateli w prawie gospodarczym, lotniczym oraz w prawie pracy i prawie rodzinnym.

Likwidacja prawnych barier rozwoju gospodarczego, ochrona pracowników oraz ochrona praw dziecka

Prowadzący:

 • Prof. Adw. Dariusz Czajka, Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
  dr Magdalena Rycak, Radca Prawny, Kierownik Studiów Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego

Zaproszeni mówcy:

 • dr Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej

 • prof. Iwona Foryś, Uniwersytet Szczeciński

 • Maria Ślązak, Radca Prawny, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników

 • Artur Słuchożebrski, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu Homo Bonus

 • dr Dominik Wagner, Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników

 • dr. Peter Diedrich, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników

 • dr Irena Kleniewska, Przewodnicząca Rady Naukowej Światowej Akademii Prawa

 • Prof. Helga Oberloskamp, Uniwersytet w Kolonii, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Sędzia Urszula Klejnowska, Konsultant ds. Prawnych ŚKP

 • Edyta Palczewska, Ministerstwo Sprawiedliwości, Konsultant ds. Prawnych ŚKP

Dyskusja

17:30-18:30 SESJA PLENARNA V

Stabilne i harmonijne prawo mieszkaniowe i spółdzielcze, jako forma zabezpieczenia praw mieszkaniowych obywateli. Odbudowa zniszczonego w pierwszym okresie transformacji ustrojowej zaplecza naukowo-badawczego i szkoleniowego

Prowadzący:

Grzegorz Okoński, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego
dr Krystyna Krzekotowska
, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa,
prof. Ryszard Strzelczyk, Uczelnia Łazarskiego

Zaproszeni mówcy:

 • dr Magdalena Malinowska, Kierownik Studiów Podyplomowych Legislacji Uczelni Łazarskiego

 • Beata Piworowicz, Prezes Stowarzyszenia Damy Radę

 • dr Grzegorz Okoński, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

 • Grzegorz Jakubiec, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką

 • Andrzej Półrolniczak, Prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych

 • Lidia Staroń, członek Komisji Ustawodawczej

Dyskusja

18:30-19:30 SESJA PLENARNA VI

Prawo, jako instrument zapewniania bezpieczeństwa Obywateli oraz przyjaznej współpracy międzynarodowej, w tym współpracy w odbudowie Ukrainy. Rola dyplomacji i organizacji pozarządowych, w tym organizacji polonijnych.

Prowadzący:

 • Ewa Broda, Honorowy Ambasador ŚKP,

 • prof. Grażyna Dzwonkowska, Dyrektor Instytutu Europejskiej Integracji

Zaproszeni mówcy:

 • Artur Konrad, Prezes Stowarzyszenia Łagierników

 • Wojciech Mazur, Kongres Polonii Amerykańskiej

 • Irena Buczyńska, Prezes Fundacji Nowa Wieś

 • Ewa Kacprzak-Szymańska, Wiceburmistrz Dzielnicy Ochota

 • dr Wioletta de Charry, Konsultant ds. Medycznych, Dyrektor Biura Francuskiej Agendy Światowej Akademii Prawa

 • Sylwester Szafarz Ambasador

 • dr Christoph Musialik, Dyrektor Biura Niemieckiej Agendy Światowej Akademii Prawa

 • Elizabeth Siaroń, Dyrektor Biura Kanadyjskiej Agendy Światowej Akademii Prawa

 • Marina Getman, Dyrektor Biura Ukraińskiej Agendy Światowej Akademii Prawa

Dyskusja

20:00-22:30 Uroczysta kolacja i Gala „Złoty Laur Polonusa 2023”
Złoty Laur Polonusa
– statuetka przyznawana wybitnym osobom zaangażowanym i wpływającym na promocję polskiej kultury, nauki i narodowych wartości w okręgach polonijnych na świecie.

 1.  

 2.  

dr Krystyna Krzekotowska mgr inż. Jacek Gancarson          

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków Dyrektor Biura ŚKP

kom. 603996408 kom. 795741754

                                                                                                           

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17 KRS 0000690041

www.swiatowykongrespolakow.pl Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com

Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl

Fax/fax: 22 8331160,

tel. 603 996 408 (Krystyna Krzekotowska), 795741754 (Jacek Gancarson)

506 129 271 (Ewa Broda)

Konto PKO Bank Polski 73 1020 1026 0000 1702 0451 8601

Światowy Kongres Polaków

Apel Światowego Kongresu Polaków

Warszawa, dnia 09.03.2022 r.

Sejm Rzeczywpospolitej Polskiej

Szanowne Posłanki i Szanowni Posłowie,

Światowy Kongres Polaków, którego celem statutowym jest współpraca Polaków w kraju z Polakami za granicą ponad podziałami, apeluje kolejny raz do wszystkich sił politycznych o realizację postulatów uchwalonych na I Światowym Kongresie Polaków na zamku królewskim w Warszawie. Szczególnie ważnym postulatem Światowego Kongresu Polaków jest wzmocnienie prawnej ochrony polskich obywateli, tak aby była ona dostępna na poziomie nie niższym niż wyznaczają to światowe i europejskie standardy tej ochrony. Zapewnienie w Polsce wysokiego poziomu prawnej ochrony obywateli wymaga wprowadzenia następujących rozwiązań prawnych i organizacyjnych:

 1. Udoskonalenie i umiędzynarodowienie systemu kształcenia prawników, aby umożliwić im poznanie i stosowanie wspomnianych światowych i europejskich standardów prawnej ochrony obywateli.

 2. Docenienie znaczenia i roli, jaką w tym zakresie może i powinna pełnić Krajowa Rada Sądownictwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Ad 1. Udoskonaleniu i umiędzynarodowieniu systemu kształcenia prawników w Polsce mogą i powinny służyć rozwiązania stosowane w większości krajów będących członkami Unii Europejskiej. Takim rozwiązaniem jest Europejska Akademia Prawa w Trier, która zapewnia prawnikom stałe pogłębianie wiedzy i wymianę dobrych praktyk. Należałoby zatem utworzyć analogiczną akademię prawa w Warszawie. Akademia ta powinna być finansowana przez parlament europejski tak jak Europejska Akademia Prawa w Trier. Zapewniało by to równe traktowanie wszystkich państw i obywateli w Unii Europejskiej. Poza tym Europejska Akademia Prawa w Warszawie służyła by doskonaleniu nie tylko prawników polskich, ale także prawników innych państw Europy środkowej i wschodniej. Tym samym ta instytucja kształceniowa stała by się remedium na wiele bolączek w Polsce spowodowanych długim okresem komunizmu w tej części Europy.

Ad 2. W ustroju politycznym państwa polskiego Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) pełni kluczową role w zapewnieniu polskim sądom autorytetu w kraju i na świecie. Równie ważną rolę pełni ona w doborze i doskonaleniu kadr sądowniczych. Kolejny wybór 15 z 25 członków Krajowej Rady Sądownictwa ma mieć miejsce na początku kwietnia br. Polska i polscy obywatele potrzebują jak powietrza praworządnego, bezstronnego i sprawnego sądownictwa. Doceniając dobra wolę i starania podejmowane przez poszczególne siły polityczne w różnych okresach transformacji ustrojowej musimy teraz z zatroskaniem przyznać, że wieloletnie próby zreformowania sądownictwa nie przyniosły poprawy. Nie uwzględniały one bowiem neutralnych politycznie przesłanek techniczno-operacyjnego rozwoju struktury i kadry sądowniczej i w skutek tego ugrzęzły w pogłębiającej się polityzacji całego szeroko pojętego sektora wymiaru sprawiedliwości.

Sposób nominacji członków KRS jest niezwykle waźnym mechanizmem sprawnie funkcjonującego państwa prawa. Ze względu na zakończenie obecnej kadencji KRS w kwietniu br. konieczne jest b. pilne ulepszenie systemu wyboru i nominacji członków Rady. Wymaga to nowelizacji art. 11d ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przepis ten umożliwia  obecnie (co jest skrupulatnie wykorzystywane w praktyce) obsadzanie Rady na 4-letnią kadencję zespołem 15 kandydatów, zgłaszanych przy pomocy jednej listy przez komisję sejmową i następnie zatwierdzanych w praktyce bezwzględną większością sejmową. Taki sposób powoływania członków Rady oznacza bezpośredni wpływ rządzącej większości parlamentarnej na większość składu Rady. To pozbawia Radę statusu bezstronności politycznej i wynikającego stąd autorytetu organu państwowego. Z kolei brak ustrojowej gwarancji bezstronności KRS degraduje polskie sądownictwo i niszczy ustrój państwa polskiego.

Wyżej wymieniona wada ustrojowa może być usunięta przez wprowadzenie głosowania nie na jedną jak obecnie listę, lecz kolejno na poszczególnych kandydatów. Każdy poseł powinien mieć prawo oddania nie więcej niż trzech głosów (czyli móc głosować na nie więcej niż na trzech kandydatów). Głosowanie powinno być kontynuowane sekwencyjnie aż do dokonania wyboru wszystkich 15 członków Rady. Takie głosowanie, jak wskazują doświadczenia innych państw mieści się w ramach czasowych około jednej godziny. Przygotowanie wspomnianej nowelizacji również nie wymaga dużego nakładu pracy ze strony sprawnie działającego biura legislacyjnego sejmu. Powyższa nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa usunie lojalnościową zależność członków Rady od rządzącej większości sejmowej i przywróci Radzie niezbędny autorytet jako organowi ugruntowującemu powagę polskiego sądownictwa.

Uchwalenie i wprowadzenie w życie powyższych rozwiązań wymaga porozumienia ponad podziałami. Światowy Kongres Polaków wyraża przekonanie, że jest to możliwe i równie ważne dla polskich obywateli jak solidarna inicjatywa i pomoc dla obywateli Ukrainy.

Z wyrazami szacunku Dr. Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków Wykładowca Uczelni Łazarskiego www.swiatowykongrespolakow.pl

Mgr. inż. Jacek Gancarson Konsultant Światowego Kongresu Polaków ds. Polonii i Polaków w Szwecji j.gancarson@swiatowykongrespolakow.pl

Adw. Łukasz Zieliński Konsultant ds. naukowych i prawnych Światowego Kongresu Polaków

W książce zachęcamy urzędy do życzliwej dla Obywateli interpretacji przepisów i zapewnienia – w interesie praworządności – umiędzynarodowionych treningów wiedzy i wrażliwości w Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie (finansowanej przez Parlament Europejski, podobnie jak Akademia w Trier).

Ksiązkę można będzie uzyskać wraz z autografami (obok wspaniałych obrazów i ksiązek znanych autorów, w tym Magdalena Ogórek) na charytatywnej aukcji w czasie przerwy w koncercie charytatywnym 12 września 2019 r. w Sali Koncertowej im. Lutosławskiego w Polskie Radio w Warszawie.

Celem jest udzielenie pomocy w odbudowie zniszczonego pożarem domu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń w Warszawie przy ul. Odrebnej 10 oraz wsparcie składki internetowej ( https://pomagam.pl/2kfh5nqy).

Koordynatorki Koncertów Charytatywnych #PolacyDlaNiepełnosprawnych 
pod patronatem Światowego Kongresu Polaków 
Ewa Krawczyk Fundacja Pomoż Innym
Aneta Skarżyński Fundacja Polonia Union

Autorki książki:”Komentarz do ustawy o ochronie lokatorów”
dr Krystyna Krzekotowska
dr Magdalena Malinowska

Inauguracja Centrum Prawa Mieszkaniowego i Spółdzielczego (CPMiS) jako Dział Światowej Akademii Prawa.
Koordynatorem tego Działu jest Grzegorz Jakubiec Prezes wzorowej Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką

 — på Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków.

10 lutego 2018 roku nastąpi inauguracja Światowej Akademii Prawa. Jak podkreślają prezesi Światowego Kongresu Polaków, mec. Stefan Hambura i dr Krystyna Krzekotowska – Akademia przede wszystkim postawi sobie za cel umiędzynarodowione kształcenie, zapewniające wdrożenie światowych standardów ochrony obywateli, a także przyczyni się do wzmocnienia….