Przeskocz do treści

 Z okazji 100 lecia stosunków międzynarodowych pomiędzy Polska a Argentyna wystąpi wielka ARTYSTKA Izabel Kopeć, Konsultant ds Kultury Światowego Kongresu Polaków.

Bilety na koncert 19.09. można nabyć na stronie Teatru Polskiego https://teatrpolski.waw.pl/pl/cykle_i_wydarzenia/wydarzenia/?id_act=938

Pozdrawiamy serdecznie

Krystyna Krzekotowska

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Jacek Gancarson

Dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków

Polacy dla Polaków

 Kochani, mam zaszczyt znać i podziwiać Pana Olivera. Za Jego talent i serce. Pan Oliver sam potrzebuje pomocy, a mimo to a może właśnie dlatego, nie odmawia pomocy innym niepełnosprawnym. Uczestniczy charytatywnie w wielu wydarzeniach, w tym w koncercie w Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, pt. “ARTYŚCI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Jego występy są nagradzane owacjami na stojąco. Marzenia się spełniają. Wierzę, że dzięki wsparciu od Polaków w kraju i Polaków za granicą, spełni się Jego marzenie. Jego wspaniały głos dotrze do sal koncertowych całego świata. Oliver Palmer jest Konsultantem ds. KULTURY Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków. 

Apeluję do Polaków w kraju i Polaków za granicą, przystąpmy wspólnie do tej kampanii na rzecz promocji niezwykle utalentowanego Polaka. Wsparcie dla Niego spowoduje, że będziemy dumni z Jego artystycznych dokonań . Dobre uczynki mają moc i pozytywny wpływ także na darczyńców. Pragniemy wyłonić spośród darczyńców LIDERA DOBROCZYNNOŚCI, którego uhonorujemy DYPLOMEM Światowego Kongresu Polaków na kolejnym Kongresie, który odbędzie się – tak jak poprzedni – na Zamku Królewskim w Warszawie. Spotkamy tu Olivera Palmera i wielu innych utalentowanych Polaków, z których jesteśmy dumni i z którymi wywiady są publikowane na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl Prosimy o udostępnianie tego apelu i tej składki. Dobro wraca. 

Pozdrawiam serdecznie

dr Krystyna Krzekotowska 

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

pomagam.pl/pm6rt4

15 maja 2022 odbyła się w AAN konferencja prasowa z okazji przejęcia  ok  15 mb.  archiwaliów polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji.

Było nam szczególnie miło usłyszeć, że archiwalia są w b. dobrym stanie.

Kongres Polaków w Szwecji podejmował począwszy od lat 80. XX w. liczne wysiłki na rzecz uporządkowania archiwaliów zgromadzonych w Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie. Powstała koncepcja powołania Archiwum Emigracji Polskiej. Powołano też wydawnictwo AEP „Biblioteka Archiwum Emigracji Polskiej w Szwecji” (ISSN 1104-3881), które wydało kilka cennych publikacji na temat historii polskiej emigracji w Szwecji, opracowanych przez prof. Andrzeja Uggla. Niestety wieloletnie i wielokierunkowe starania o pozyskanie niezbędnych funduszy nie przynosiły rezultatów, przez co dokumentacja nie mogła zostać poddana procesowi właściwego zabezpieczania oraz bardziej wnikliwego porządkowania i inwentaryzacji.

W latach 2020-2021, dzięki uzyskaniu w przez Światowy Kongres Polaków w Warszawie grantu Kancelarii Premiera Rady Ministrów RP pokrywającgo ok. 63% wszystkich kosztów udało się nam zabezpieczyć i uporządkować te archiwalia.

Duże znaczenie dla osiągnięcia pozytywnego rezultatu miało wsparcie  zarządu ŚKP w osobach vice prezes dr Krystyny Krzekotowskiej oraz  członka zarządu mgr Andrzeja Rępalskiego. Głównym wykonawcą projektu był konsultant d/s Polonii szwedzkiej mgr Jacek Gancarson.

Nieocenioną pomocą okazało się także odpowiedzialne doradztwo dr Anny Leszuk z Naczelnej  Dyrekcji Archiwów Państwowych a także pp. Agnieszki Wopińskiej  i Magdaleny Wiercińskiej z archiwum Akt Nowych.

Serdecznie dziękujemy! 

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy

na spotkanie w siedzibie Światowego Kongresu Polaków, które uświetni swym występem Honorowy Gość, Olivier Palmer, słynny tenor

z Polonii Niemieckiej,

w dniu 10.06.2022 r. (piątek) o godz. 17.00

w Warszawie przy ul. Gombrowicza 17

dr Krystyna Krzekotowska

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Elżbieta Palmer

Konsultant Światowego Kongresu Polaków ds. Organizacji Wydarzeń Kulturalnych

21 maja 2022 w siedzibie Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie miała miejsce prelekcja Jacka Gancarson na temat  zakończonych  prac zabezpieczenia i inwentaryzacji archiwaliów  w/w organizacji. Prace te zostały zrealizowane w ramach wspólnego projektu Światowego Kongresu Polaków i Kongresu Polaków w Szwecji.

Pragniemy niniejszym serdecznie podziękować panu Adamowi Ordyńcowi za nagranie i udostępnienie prelekcji.

Pan Wojciech Mazur,
 
Dziękuję bardzo za informację. Wysłaliśmy maila do rajców miejskich. Powinniście przejąć władzę w tej radzie miejskiej w następnych wyborach. Wiemy jak to zrobić. Poruszymy ten temat na następnym Kongresie. Oczywiście z Pana światłym udziałem.
 
Serdecznie pozdrawiamy
 
Z poważaniem
Krystyna Krzekotowska
Wiceprezydent Światowego Kongresu Polakow
 
Jacek Gancarson
Dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków