Przeskocz do treści

Pożegnanie Śp. mec. Jerzego Krzekotowskiego oraz  Msza Święta odbędzie się w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza ul. Powązkowska 14 w Warszawie.

W dniu 17.01.2023 r. godz. 12:00.

Po Mszy Świętej pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach ul. Powązkowska 43.

O czym zawiadamia
pogrążona w wielkim  smutku żona

Krystyna Krzekotowska  z córkami  i Rodziną 

Z wielkim smutkiem zawiadamy o śmierci mec.Jerzego Krzekotowskiego, współzałożyciela i głównego Fundatora inicjatyw Światowego Kongresu Polaków. Ofiarnego Konsultanta ds. Praw ych Światowego Kongresu Polaków, wspierającego bezinteresownie potrzebujących pomocy prawnej Polaków w kraju i za granicą

Pogrążył w smutku Przyjaciół i Rodzinę a zwłaszcza córkę mec. IWONĘ KRZEKOTOWSKĄ – Olszewską oraz żonę dr Krystynę Krzekotowską, wiceprezesa Światowego Kongresu Polaków.

Wspólnie z nimi Ś.P
mec. JERZY KRZEKOTOWSKI podejmował wiele zadań zawodowych i społecznych oraz charytatywnych.

Jako wieloletni Radca Prawny – Społecznik, a także jako nauczyciel akademicki i autor licznych książek I innych publikacji a także jako Redaktor Naczelny Mieszkalnictwa i Prawa, wniósł wielki wkład w reformę prawa mieszkaniowego w Polsce.

Mec. JERZY KRZEKOTOWSKI miał również liczący się wpływ na wdrożenie w życie zreformowanego prawa, zwłaszcza przy pełnieniu misji radnego kilku kadencji w Warszawie oraz funkcji Dyrektor Departamentu Polityki Mieszkaniowej w Urzędach Centralnych, w tym w Ministerstwie Budownictwa oraz w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

Był cenionym wykładowcą wielu instytucji edukacyjnych. Przyczynił się do rozkwitu
STUDIÓW podyplomowych w tej dziedzinie, m.in.na Uczelni Łazarskiego.

Dzięki mec. Jerzemu Krzekotowskiemu – wieloletniemu, kreatywnemu wykładowcy, m.in. na Uczelnia Łazarskiego krajowy i międzynarodowy rynek nieruchomości zasilany był w w wysoko wykwalifikowanych, wrażliwych społecznie specjalistów w dziedzinie Zarządzania Nieruchomościami, POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ WYCENY NIERUCHOMOŚCI.

Był współzałożycielem i członkiem władz wielu organizacji pozarządowych.

Takich, jak pionierska Fundacja Pomocna Dłoń, która wspólnie z rodzicami zbudowała i prowadziła pierwszy w Polsce Dom Zamieszkania i Rehabilitacji Osieroconych, Niepełnosprawnych Dzieci w Waszawie przy ul. Odrębnej 10.
Wspierał również wraz z żoną odbudowę tego domu ze zgliszcz pożarowych w 2018 r.

Jako prezes Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Budowy Miast, Urbanistyki i Ochrony Środowiska oraz jako Prezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, a także jako Wiceprezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Miast i Ekologii był organizatorem krajowych i międzynarodowych Konferencji i Kongresów, przyczyniając się z żoną Krystyną do powstania wielu pionierskich form międzynarodowej współpracy w tym Europejskiego Forum Prawników.
Odznaczony Krzyżem Zasługi i licznymi innymi formami uznania.

Część Jego Pamięci.

Zarząd
Światowego Kongresu Polaków

Warszawa 4.01.2023 r.

www.swiatowykongrespolakow.pl

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” uhonorowała pośmiertnie Janusza Sporka, który był prezesem Komitetu Konserwacji Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych (CCKM&HO). Monument mieści się w Jersey City w stanie New Jersey.

Walka o miejsce pomnika

– Pośmiertne wyróżnienie Janusza Sporka jest ważnym ukłonem w stronę pamięci o wielkim Polaku i z dumą dodam, moim wieloletnim współpracowniku i przyjacielu. Pozostanie w mojej pamięci jako jeden z ostatnich obrońców Pomnika Katyńskiego w Jersey City, który wytrwał ze mną w tej jakże nierównej walce nawet wtedy, kiedy prawie wszyscy nas opuścili – powiedział nowojorski adwokat Sławomir Platta, przywódca ruchu obrony Pomnika Katyńskiego w Jersey City.

https://polskieradio24.pl/5/1223/artykul/2958343,obronca-pomnika-katynskiego-w-jersey-city-wyrozniony-za-zaslugi-dla-polonii

Foto: gary yim/ Shutterstock

Wszystkim Polakom w kraju i za granicą Zdrowych i Wesołych Świąt oraz pełnego sukcesów, Szczęśliwego Nowego Roku 2023

życzy Zarząd Światowego Kongresu Polaków

Zapraszamy do współorganizowania wydarzeń kulturalnych. Pierwszym jest Koncert Charytatywny dla Pokoju w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Zaproszeni Andrea Bocelli oraz Oliver Palmer, Konsultanci ds. Kultury Światowego Kongresu Polaków.

Dochód z Koncertu będzie przeznaczony na pomoc dla polskich i ukraińskich dzieci.
Honorowy Patronat Prezydenta POLSKI Andrzeja Dudy
Patronat medialny TVP Polonia, Stowarzyszenie Polskich Mediów

W dniu 15.12 2022 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się Koncert dla Pokoju z udziałem polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz licznego grona państwowych i kościelnych dostojników, zorganizowany przez Stowarzyszenie Polskich Mediów. Prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów red. MAREK Traczyk ze wzruszeniem witał zarówno międzynarodową publiczność, jak i wspaniałych Polskich i Ukraińskich Artystów. Szczególnym akcentem była wypowiedź arcybiskupa Nycza i wspólne śpiewanie kolend oraz łamanie się tradycyjnym opłatkiem. Na koniec wystąpiła kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży polskiej i ukraińskiej (w tym także małe dzieci). Każdy trzymał wysoko uniesiony nad głową plakat z napisem Pokój. We wszystkich językach Europy i Świata. W wydarzeniu uczestniczyli członkowie i sympatycy Światowego Kongresu Polaków w tym dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes zarządu Światowego Kongresu Polaków, Jacek Gancarson, Dyrektor Biura ŚKP, Tadeusz Puławski, Konsultant ds. Gospodarczych ŚKP oraz mec. Jerzy KRZEKOTOWSKI, znany z charytatywnych usług prawnych na rzecz Polonii. 

 

13.12.2022 mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym ŚZŻAK w siedzibie organizacji w gmachu dawnej Pasty. W trakcie spotkania zostały wręczone  Odznaczenia Pamiątkowe „Wierni Akowskiej Przysiędze” . Mieliśmy też możliwość zapytać się o strategiczne cele i przesłanie ŚZŻAK dla Polonii  szeroko pojętej społeczności międzynarodowej.

Wiceprezes ŚZŻAK o celach Związku wobec Polonii

Prezes oddziału dolnośląskiego ŚZŻAK o dziedzictwie Związku za granicą

-

Popularyzacja  etosu Armii Krajowej

Życzenia

W siedzibie Światowego Kongresu Polaków o zacieśnianiu współpracy między Światowym Kongresem Polaków a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej rozmawiają dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków, Łucjan Sokołowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa, Leopold Gomułkiewicz, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wrocław oraz Prof. dr Hab. Wiesław Wysocki z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Omówiono projekt współpracy przy przygotowywaniu kolejnego Światowego Kongresu Polaków, który, tak jak poprzedni, ma się odbyć w gościnnych progach historycznej siedziby królów polskich, jaką jest Zamek Królewski w WarszawieDyrektor tego Zamku piękne podkreślił, że Zamek Królewski w Warszawie został odbudowany dzięki finansowemu wsparciu Polonii i będzie zawsze otwarty na inicjatywy polonijne. W tym roku obchodzimy 50-lecie przystąpienia do odbudowy tego Zamku.
Tak jak zawsze Kongres będzie forum debaty ponad podziałami dla wszystkich Polaków pragnących przyczyniać się do wspierania wspołpracy Polaków w kraju z Polakami za granicą, w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki. Ze szczególnym uwzględnieniem Prawa i Medycyny.
Liczymy, że tak jak poprzednio, dzięki współpracy z mediami, w tym z Patronami Medialnym ( TVP Polonia, Polskie Radio1030 Chicago, RDC, Interwizja Warszawa TV, Polska Mówi, Polvision, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Mediów), dorobek tej współpracy i światowe osiągnięcia Polaków a także niezwykłe walory Zamku Królewskiego będą szeroko upowszechniane i udostępniane polskiej i międzynarodowej opinii publicznej. (Oprac. wideo Leopold Gomułkiewicz)

Dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków oraz Łucjan Sokołowski Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa, Leopold Gomułkiewicz Prezes SZŻAK Okręg Wrocław i Prof. Wiesław Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozmawiali o potrzebie zacieśniania wspólpracy Światowego Kongresu Polaków ze Światowym Żwiązkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

PoniżejSpotkanie po latach z jednym z uratowanych rannych kolegów.

Propozycja ŚKP:

III Światowy Kongres Polaków 2023
na Zamku Królewskim w Warszawie

Globalizacja instrumentów prawnych i ich wpływ na gospodarkę, ochronę zdrowia, dóbr kultury i praw obywateli oraz na pokojowe rozwiązywanie konfliktów w kraju i na arenie międzynarodowej

.Organizatorzy:
Światowy Kongres Polaków
Światowa Akademia Prawa
Fundacja Kultury i Sztuki artHolding
Miasto Warszawa
Zamek Królewski w Warszawie

Patronat honorowy:
Minister Spraw Zagranicznych
Marszałek Sejmu
Prezydent m.st. Warszawy

Patronat naukowy:
UCZELNIA Łazarskiego

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Stowarzyszenie Sędziów

Krajowa Rada Radców Prawnych

Naczelna Rada Adwokacka


Patronat medialny:
TVP Polonia
Polvision
Stowarzyszenie Polskich Mediów
Portal Interwizja Warszawa
Portal Polska Mówi|
PAP

PROGRAM RAMOWY
Konferencji II Światowego Kongresu Polaków 2023


sobota, 16 września 2023

Miejsce: Zamek Królewski, Warszawa
Sesje plenarne: Sala główna

09:30 – 10: 45 Rejestracja uczestników konferencji

11:00 Uroczyste otwarcie konferencji

 • Przemówienia przedstawicieli:
  Marszałek Sejmu RP
  Marszałek Senatu RP

  Ambasadora Stanów Zjednoczonych
  Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec
  Ambasador Ukrainy
  Zrzeszenia Prawników Polskich
  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
  Naczelnej Rady Adwokackiej
  Stowarzyszenia Sędziów iustitia
  Stowarzyszenia Prokuratorów RP
  Krajowej Rady Komorniczej

11:50-12:10 Wystąpienie Gości Specjalnych konferencji

 • Minister Spraw Zagranicznych, lub sekretarz stanu, MSZ

 • dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

12:10-13:30 SESJA PLENARNA I – DYSKUSJA PANELOWA

Nowoczesna i umiędzynarodowiona edukacja prawna oraz kultura i świadomość prawna Obywateli gwarancją ochrony praw obywateli na poziomie światowym. Rola szkolnictwa wyższego, studiów podyplomowych, międzynarodowych akademii prawa, organizacji zawodowych i społecznych. Rola władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Rola współpracy z mediami.

Prowadzący:
Prof. Anna Konert, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego
dr Krystyna Krzekotowska
, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Zaproszeni mówcy:

 • Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów

 • Prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski

 • Elżbieta Komorowska, Konsultant ds. Edukacji ŚKP

 • dr Józef Musioł, Sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Stowarzyszenia Sądu Najwyższego, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Sędzia Sigfrid Willuzki, Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów Rodzinnych, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Andrzej Andrzejewski Sędzia Trybunału Stanu

 • Jan Lisiecki, członek Sejmowej Komisji Edukacji

 • Manfred Heusel, dyrektor Europejskiej Akademii Prawa w Trier

 • Sabine Verheyen, Euro poseł PPE Niemcy, Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego

 • Jacek Gancarson, Dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków,
  Sławomir Platta, Stowarzyszenie Prawników Amerykańskich

:

 • Sędzia Thomas Guddat, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów

 • Andrzej Andrzejewski Sędzia Trybunału Stanu

 • Marek AstKomisja Ustawodawcza

 • Myrcha ArkadiuszKomisja Ustawodawcza

 • prof. Małgorzata Gersdorf wieloletni Prezes Sądu Najwyższego

Dyskusja

13:30 – 14:00 coffe break

14:00-15:10 SESJA PLENARNA II

Prawo autorskie i ochrona dóbr kultury i własności intelektualnej na arenie międzynarodowej (kultura i sztuka największym dobrem narodowym).

 • Prowadzący:
  prof. dr hab. Artur Krajewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
  Hanna Buda, Konsultant ds. Kultury Światowego Kongresu Polaków,

 • Zaproszeni mówcy:

 • prof. dr hab. Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski,

 • Rafał Sisicki Wiceprzewodniczący oddziału ZASP w Warszawie,

 • Jerzy Jankowski, Wiceprzewodniczący Warszawskiego Związku Literatów Polskich,

 • prof. dr hab. Jan Tutaj, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,

 • Agnieszka Wende specjalistka ds. prawa autorskiego

 • Magdalena Wleklik Przewodnicząca Koła Scenarzystów SFP

Dyskusja

15:10-16:10 SESJA PLENARNA III

Prawo, jako instrument doskonalenia ochrony zdrowia obywateli, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji i dostępności oraz skutecznego zarządzania służbą zdrowia.

Prowadzący:

 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, członek Rady Naukowej Ministra Zdrowia

Zaproszeni mówcy:

 • prof. Wiesław Jędrzejczak, Krajowy Konsultant, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Bogusław Falkowski, Sanatorium w Pałacu na Wodzie w Augustowie

 • dr Krzysztof Lewiński, Konsultant ds. Zdrowia ŚKP

 • Maciej Pogoda, Konsultant ds. Zapobiegania Społecznemu Wykluczeniu Światowego Kongresu Polaków

 • dr Łukarz Guzanowski, Konsultant ds. Medycznych ŚKP

 • Maciej Sobieszczanski, Konsultant ds. Rehabilitacji Światowego Kongresu Polaków

 • dr Agnieszka Kruk, Konsultant ds. Medycznych ŚKP

 • dr Ewa Nita, LUIX MED. Onkologia, członek Rady Naukowej ŚAP

 • dr Ewa Wierzbowska, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej

Dyskusja

16:10 – 16:30 coffe break

16:30-17:30 SESJA PLENARNA IV

Ochrona praw obywateli w prawie gospodarczym, lotniczym oraz w prawie pracy i prawie rodzinnym.

Likwidacja prawnych barier rozwoju gospodarczego, ochrona pracowników oraz ochrona praw dziecka

Prowadzący:

 • Prof. Adw. Dariusz Czajka, Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
  dr Magdalena Rycak, Radca Prawny, Kierownik Studiów Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego

Zaproszeni mówcy:

 • dr Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej

 • prof. Iwona Foryś, Uniwersytet Szczeciński

 • Maria Ślązak, Radca Prawny, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników

 • Artur Słuchożebrski, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu Homo Bonus

 • dr Dominik Wagner, Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników

 • dr. Peter Diedrich, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników

 • dr Irena Kleniewska, Przewodnicząca Rady Naukowej Światowej Akademii Prawa

 • Prof. Helga Oberloskamp, Uniwersytet w Kolonii, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Sędzia Urszula Klejnowska, Konsultant ds. Prawnych ŚKP

 • Edyta Palczewska, Ministerstwo Sprawiedliwości, Konsultant ds. Prawnych ŚKP

Dyskusja

17:30-18:30 SESJA PLENARNA V

Stabilne i harmonijne prawo mieszkaniowe i spółdzielcze, jako forma zabezpieczenia praw mieszkaniowych obywateli. Odbudowa zniszczonego w pierwszym okresie transformacji ustrojowej zaplecza naukowo-badawczego i szkoleniowego

Prowadzący:

Grzegorz Okoński, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego
dr Krystyna Krzekotowska
, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa,
prof. Ryszard Strzelczyk, Uczelnia Łazarskiego

Zaproszeni mówcy:

 • dr Magdalena Malinowska, Kierownik Studiów Podyplomowych Legislacji Uczelni Łazarskiego

 • Beata Piworowicz, Prezes Stowarzyszenia Damy Radę

 • dr Grzegorz Okoński, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

 • Grzegorz Jakubiec, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką

 • Andrzej Półrolniczak, Prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych

 • Lidia Staroń, członek Komisji Ustawodawczej

Dyskusja

18:30-19:30 SESJA PLENARNA VI

Prawo, jako instrument zapewniania bezpieczeństwa Obywateli oraz przyjaznej współpracy międzynarodowej, w tym współpracy w odbudowie Ukrainy. Rola dyplomacji i organizacji pozarządowych, w tym organizacji polonijnych.

Prowadzący:

 • Ewa Broda, Honorowy Ambasador ŚKP,

 • prof. Grażyna Dzwonkowska, Dyrektor Instytutu Europejskiej Integracji

Zaproszeni mówcy:

 • Artur Konrad, Prezes Stowarzyszenia Łagierników

 • Wojciech Mazur, Kongres Polonii Amerykańskiej

 • Irena Buczyńska, Prezes Fundacji Nowa Wieś

 • Ewa Kacprzak-Szymańska, Wiceburmistrz Dzielnicy Ochota

 • dr Wioletta de Charry, Konsultant ds. Medycznych, Dyrektor Biura Francuskiej Agendy Światowej Akademii Prawa

 • Sylwester Szafarz Ambasador

 • dr Christoph Musialik, Dyrektor Biura Niemieckiej Agendy Światowej Akademii Prawa

 • Elizabeth Siaroń, Dyrektor Biura Kanadyjskiej Agendy Światowej Akademii Prawa

 • Marina Getman, Dyrektor Biura Ukraińskiej Agendy Światowej Akademii Prawa

Dyskusja

20:00-22:30 Uroczysta kolacja i Gala „Złoty Laur Polonusa 2023”
Złoty Laur Polonusa
– statuetka przyznawana wybitnym osobom zaangażowanym i wpływającym na promocję polskiej kultury, nauki i narodowych wartości w okręgach polonijnych na świecie.

 1.  

 2.  

dr Krystyna Krzekotowska mgr inż. Jacek Gancarson          

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków Dyrektor Biura ŚKP

kom. 603996408 kom. 795741754

                                                                                                           

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17 KRS 0000690041

www.swiatowykongrespolakow.pl Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com

Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl

Fax/fax: 22 8331160,

tel. 603 996 408 (Krystyna Krzekotowska), 795741754 (Jacek Gancarson)

506 129 271 (Ewa Broda)

Konto PKO Bank Polski 73 1020 1026 0000 1702 0451 8601