Przeskocz do treści

Podziękowania dr Krystyny Krzekotowskiej

Dziękuję za wielki zaszczyt i przyjemność uczestniczenia w dniu 9.09.2023 r. w Liverpool we wspaniałej gali Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej.

Dziękuję rownież za to, że wspaniali Organizatorzy Urszula Golda i Bożena Krasoń oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne doceniło wielkie zasługi, jakie dla Polski i Polaków na całym świecie ma Jacek Gancarson z Polonii Szwedzkiej, Dyrektor Biura Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków w Warszawie.

Wspaniała organizacja oraz fantastyczne rozmowy, jakie wspólnie odbywaliśmy w Liverpool zaowocowały licznymi inspiracjami oraz motywacją do dalszej aktywności na tym polu. Wzajemna fascynacja osiągnięciami wywoływała uśmiech radości na wielu twarzach. Obalony został błędny stereotyp, o rzekomej zazdrości i rozłamie w środowisku Polaków. Pojawiły się - jak zawsze po udanym wydarzeniu - także plany na przyszłość.

GRATULUJĄC w imieniu Światowego Kongresu Polaków wspaniałych osiągnięć Polonii, jednocześnie przypomniałam, jak wiele Polska oraz my wszyscy zawdzięczamy Polonii, w tym symboliczną odbudowę po wojnie historycznej siedziby królów polskich, jaką jest Zamek Królewski w Warszawie, obchodzący właśnie Jubileusz 50-lecia rozpoczęcia tej odbudowy. W zamian Polonia nie otrzymała nic. Żadnej wdzięczności za tyle wsparcia i wyrzeczeń. Polonia nie ma nawet jednego miejsca w polskim Parlamencie, jak ma np. mniejszość niemiecka w Polsce.

Jako autorka książki pt."PRAWO WYBORCZE" oraz jako organizator pierwszego od czasów przedwojennych, otwartego dla wszystkich (z wstępem wolnym) Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie (wyłącznie za moje własne środki), miałam moralny obowiązek przypomnienia o postulacie uchwalonym przez Światowy Kongres Polaków Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków dla wspierania Stowarzyszenia ŚKP. Chodzi o przyznanie Polonii 20 miejsc w SENACIE RP. Pozwoliłoby to - wzorem francuskiego prawa wyborczego - jeszcze szerzej zaangażować dla dobra Polski ogromny potencjał intelektualny Polonii. Dlatego tak ważne jest dotarcie do opinii publicznej oraz do Polonii Świata z tą ważną informacją.

Poruszenie na tak ważnym polonijnymi wydarzeniu tej sprawy, niezwykle istotnej dla stojących przed Polską i Polakami współczesnych wyzwań, spotkało się z akceptacją Szanownych Zebranych, w tym reprezentatywnego grona przedstawicieli władzy ustawodawczej, przybyłych na uroczystość Dyplomatów oraz Posłów i Senatorów RP. 

Można powiedzieć, że podaliśmy sobie w tej sprawie ręce, ponad podziałami i ponad granicami. Jest to mająca historyczne znaczenie zasługa podniosłej, braterskiej atmosfery stworzonej wspólnie przez Organizatorów, Nominowanych, Laureatow, a także wszystkich Uczestników. Mam na myśli zarówno UCZESTNIKÓW WSPIERAJĄCYCH TO PIĘKNE, PATRIOTYCZNE WYDARZENIE finansowo, jak i  tych wspierających je swoją obecnością. Wiązało się to wszak z dużym wysiłkiem czasowymN, organizacyjnym i finansowym, z uwagi na pokonywane odległości z dalekich stron świata.

Dla naszego stowarzyszenie symboliczną wymowę ma również fakt, że Kapituła Konkursu  uznała, że jednym z 3 laureatów Konkursu OSOBOWOŚĆ POLONIJNA JEST Jacek Gancarson, przedstawiciel Polonii Szwedzkiej. Dokonał on dzieła, którego nikomu się dotąd nie udało, mimo wielu prób. Dorowadził z pomocą Światowego Kongresu Polaków do uporządkowania i przekazanie do Archiwum Akt Nowych w Warszawie (wspólnie z pracownikami, których wskazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, reprezentowane przez Ministra ds. Współpracy z Polonią, Jana Dziedziczaka) gromadzonego w okresiene ponad 100 lat, obszernego zbioru akt, dokumentującego działalność polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji. Bez udziału niezależnej i cieszącej się społecznym zaufaniem, wiarygodnej organizacji społecznej, jaką jest Światowy Kongres Polaków, nie byłoby to możliwe. Dokumentacja tak ogromnej pracy patriotycznej Polonii robi ogromne wrażenie i będzie dobrze służyła zarówno historycznym pracom naukowo-badawczym, jak i kształtowaniu patriotycznych postaw następnych pokoleń Polskich Obywateli w Polsce i na świecie. Dostępna w Archiwum Akt Nowych w Warszawie dokumentacja obrazuje wielkie zasługi zjednoczonej Polonii całego świata dla odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wobec stojących przed nami wyzwań, współpraca z Polonią, uwzględniająca wielki potencjał intelektualny Polonii ma również współcześnie wielkie znaczenie. Współpraca ta może zatem i powinna być realizowana także na forum Parlamentu RP. Dzięki temu będzie w Polsce uchwalane prawo służące Polsce i polskim obywatelom w Polsce i na całym świecie. Lepsze prawo, to lepsza Polska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków w kraju i za granicą dr Krystyna Krzekotowska Kandydat do Sejmu z KW Konfederacji Warszawa poz.17 Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków www.swiatowykongrespolakow.pl

P.S. Wzorcowe formy współpracy z Polonią znajdziemy w pracy wielu organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą.