Przeskocz do treści

Szanowni Państwo

Jest mi niezwykle miło  poinformować, że Zarząd Światowego Kongresu Polaków  wziął udział w międzynarodowej Konferencji Naukowej, którą zorganizowała Światowa Rada Badań nad Polonią na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Na Konferencji poruszono  jakże ważny aspekt naszej tożsamości kulturowej,  podkreślając  rolę i zadania Polonii w obronie dobrego imienia  Polski i Polaków oraz prawdy historycznej. 

Zapraszamy do obejrzenia  krótkiego materiału WIDEO  z udziałem red. Hanny Kielich –Rainka z czasopisma Fenomen Polska,  dr Zbigniewa KLIMASZEWSKIEGO, ANASTASII SHUTINA, KRYSTYNY KRZEKOTOWSKIEJ, wiceprezesa Światowego Kongresu Polaków  ORAZ DR KRYSTYNY ZAMORSKIEJ.

ORGANIZATORA KONFERENCJI REPREZENTOWAŁA  EWA WYSGA, Sekretarz Generalny, która wykazała się mistrzostwem organizacyjnym.

Światowy Kongres Polaków

Warszawa, dnia 21.09.2023 r.

Apel do

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej,
Komisja Europejska,
Organizacja Narodów Zjednoczonych,
Światowa Organizacja Zdrowia,
Światowa Organizacja Handlu,
i Bank Światowy

W związku z pogłębiającym się kryzysem międzynarodowej komunikacji werbalnej

co ewidentnie widać w trudnościach przezwyciężenia kryzysu migracyjnego oraz w trudnościach z redystrybucją ukraińskich produktów rolnych do państw zagrożonych klęska głodu,

- Wzywamy do pilnego uruchomienia i wszechstronnego wspierania transportu ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych drogą lądową do portów dalekomorskich a następnie drogą morską do państw docelowych.

- Wzywamy do zabezpieczenia niezbędnych funduszy do sprawnej i pilnej realizacji pomocy logistycznej dla Ukrainy i państw potrzebujących.

Jacek Gancarson

Dyrektor Biura

Światowy Kongres Polaków

dr Krystyna Krzekotowska

Wice-prezes Zarządu

Światowy Kongres Polaków

Światowy Kongres Polaków

Warszawa, 21.09.2023

Appeal to

The President of Poland,
The European Commission,
The United Nations,
The World Health Organization,
The World Trade Organization
and The World Bank

Due to the deepening crisis of international verbal communication

which is clearly visible in the difficulties in overcoming the migration crisis and in the difficulties in redistributing Ukrainian agricultural products to countries at risk of famine,

- We call for the urgent launch and comprehensive support for the transport of Ukrainian grain and other agricultural products through EU countries by land to deep-sea ports and then by sea to the target countries, i.e. the establishment of appropriate land-sea transport corridors.

- We call for securing the necessary funds for the efficient and urgent implementation of the above transport assistance to Ukraine and countries at risk of undernourishment of the population.

Jacek Gancarson

CEO

World Polish Congress

dr Krystyna Krzekotowska

Vice-president

World Polish Congress

Uzupełnienie: Jest niezbędne uruchomienie precyzyjnego, zgodnego z wymaganiami UE systemu atestacji ukraińskich produktów rolnych.

Addendum: It is necessary to launch a precise system of attestation of Ukrainian agricultural products in line with EU requirements.

Dziękuję za wielki zaszczyt i przyjemność uczestniczenia w dniu 9.09.2023 r. w Liverpool we wspaniałej gali Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej.

Dziękuję rownież za to, że wspaniali Organizatorzy Urszula Golda i Bożena Krasoń oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne doceniło wielkie zasługi, jakie dla Polski i Polaków na całym świecie ma Jacek Gancarson z Polonii Szwedzkiej, Dyrektor Biura Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków w Warszawie.

Wspaniała organizacja oraz fantastyczne rozmowy, jakie wspólnie odbywaliśmy w Liverpool zaowocowały licznymi inspiracjami oraz motywacją do dalszej aktywności na tym polu. Wzajemna fascynacja osiągnięciami wywoływała uśmiech radości na wielu twarzach. Obalony został błędny stereotyp, o rzekomej zazdrości i rozłamie w środowisku Polaków. Pojawiły się - jak zawsze po udanym wydarzeniu - także plany na przyszłość.

GRATULUJĄC w imieniu Światowego Kongresu Polaków wspaniałych osiągnięć Polonii, jednocześnie przypomniałam, jak wiele Polska oraz my wszyscy zawdzięczamy Polonii, w tym symboliczną odbudowę po wojnie historycznej siedziby królów polskich, jaką jest Zamek Królewski w Warszawie, obchodzący właśnie Jubileusz 50-lecia rozpoczęcia tej odbudowy. W zamian Polonia nie otrzymała nic. Żadnej wdzięczności za tyle wsparcia i wyrzeczeń. Polonia nie ma nawet jednego miejsca w polskim Parlamencie, jak ma np. mniejszość niemiecka w Polsce.

Jako autorka książki pt."PRAWO WYBORCZE" oraz jako organizator pierwszego od czasów przedwojennych, otwartego dla wszystkich (z wstępem wolnym) Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie (wyłącznie za moje własne środki), miałam moralny obowiązek przypomnienia o postulacie uchwalonym przez Światowy Kongres Polaków Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków dla wspierania Stowarzyszenia ŚKP. Chodzi o przyznanie Polonii 20 miejsc w SENACIE RP. Pozwoliłoby to - wzorem francuskiego prawa wyborczego - jeszcze szerzej zaangażować dla dobra Polski ogromny potencjał intelektualny Polonii. Dlatego tak ważne jest dotarcie do opinii publicznej oraz do Polonii Świata z tą ważną informacją.

Poruszenie na tak ważnym polonijnymi wydarzeniu tej sprawy, niezwykle istotnej dla stojących przed Polską i Polakami współczesnych wyzwań, spotkało się z akceptacją Szanownych Zebranych, w tym reprezentatywnego grona przedstawicieli władzy ustawodawczej, przybyłych na uroczystość Dyplomatów oraz Posłów i Senatorów RP. 

Można powiedzieć, że podaliśmy sobie w tej sprawie ręce, ponad podziałami i ponad granicami. Jest to mająca historyczne znaczenie zasługa podniosłej, braterskiej atmosfery stworzonej wspólnie przez Organizatorów, Nominowanych, Laureatow, a także wszystkich Uczestników. Mam na myśli zarówno UCZESTNIKÓW WSPIERAJĄCYCH TO PIĘKNE, PATRIOTYCZNE WYDARZENIE finansowo, jak i  tych wspierających je swoją obecnością. Wiązało się to wszak z dużym wysiłkiem czasowymN, organizacyjnym i finansowym, z uwagi na pokonywane odległości z dalekich stron świata.

Dla naszego stowarzyszenie symboliczną wymowę ma również fakt, że Kapituła Konkursu  uznała, że jednym z 3 laureatów Konkursu OSOBOWOŚĆ POLONIJNA JEST Jacek Gancarson, przedstawiciel Polonii Szwedzkiej. Dokonał on dzieła, którego nikomu się dotąd nie udało, mimo wielu prób. Dorowadził z pomocą Światowego Kongresu Polaków do uporządkowania i przekazanie do Archiwum Akt Nowych w Warszawie (wspólnie z pracownikami, których wskazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, reprezentowane przez Ministra ds. Współpracy z Polonią, Jana Dziedziczaka) gromadzonego w okresiene ponad 100 lat, obszernego zbioru akt, dokumentującego działalność polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji. Bez udziału niezależnej i cieszącej się społecznym zaufaniem, wiarygodnej organizacji społecznej, jaką jest Światowy Kongres Polaków, nie byłoby to możliwe. Dokumentacja tak ogromnej pracy patriotycznej Polonii robi ogromne wrażenie i będzie dobrze służyła zarówno historycznym pracom naukowo-badawczym, jak i kształtowaniu patriotycznych postaw następnych pokoleń Polskich Obywateli w Polsce i na świecie. Dostępna w Archiwum Akt Nowych w Warszawie dokumentacja obrazuje wielkie zasługi zjednoczonej Polonii całego świata dla odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wobec stojących przed nami wyzwań, współpraca z Polonią, uwzględniająca wielki potencjał intelektualny Polonii ma również współcześnie wielkie znaczenie. Współpraca ta może zatem i powinna być realizowana także na forum Parlamentu RP. Dzięki temu będzie w Polsce uchwalane prawo służące Polsce i polskim obywatelom w Polsce i na całym świecie. Lepsze prawo, to lepsza Polska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków w kraju i za granicą dr Krystyna Krzekotowska Kandydat do Sejmu z KW Konfederacji Warszawa poz.17 Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków www.swiatowykongrespolakow.pl

P.S. Wzorcowe formy współpracy z Polonią znajdziemy w pracy wielu organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą.

 

Koncert i życzenia urodzinowe dla Pana Zdzisława Juhyma, który po 40 latach pracy za granicą powrócił do Polski.

W imieniu Swiatowego Kongresu Polaków gratulacje i życzenia składa dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków.

W wydarzeniu uczestniczyło liczne grono Polaków i Polonii z całej Polski oraz z całego świata. Solenizant podejmował gości na swym ranczo na Podkarpaciu wraz z małżonką dr Renatą Królikowską. Wieloletnia harmonijna współpraca na rzecz integracji Polonii zaowocowała trwałymi i pięknymi przyjaźniami, które teraz są przez Panią Renatę i Pana Zdzisława pielęgnowane na polskiej ziemi.

Z ramienia Światowego Kongresu Polaków w wydarzeniu uczestniczyli: dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, dr Krzysztof Musialik Konsultant ds. Naukowych Światowego Kongresu Polaków (z Polonii Niemieckiej), Andrzej Rępalski Członek Zarządu Światowego Kongresu Polaków Red. Jan Świeczak Naczelny Redaktor Interwizja Warszawa - Autor niniejszego filmu

Rozmowa pani prezes Zarządu ŚKP dr Krystyny Krzekotowskiej z repatriantami z USA - panią dr Renatą Królikowską i panem Zdzisławem Juhymem