Przeskocz do treści

Główna

Długo oczekiwana, ale już wreszcie jest! Fotorelacja z I Światowego Kongresu Polaków. Zapraszamy również do współtworzenia galerii i prosimy o nadsyłanie swoich wspaniałych "fotopamiątek" na adres foto.swiatowykongrespolakow@gmail.com  (w temacie e-mail'a prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska)

Członkowie i sympatycy Światowego Kongresu Polaków na Międzynarodowej Konferencji Medycznej w Warszawie

Mec. Stefan Hambura, dr Krystyna Krzekotowska, Bogusław Falkowski, Andrzej Rępalski oraz inni członkowie i sympatycy Światowego Kongresu Polaków, uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Medycznej w Warszawie.

Konferencja dotyczyła między innymi profilaktyki zdrowotnej. Wiceprezes dr Krzekotowska, zabierając głos w debacie podkreśliła, że niezwykle ważne jest, aby zawiązała się szeroka współpraca pomiędzy polskimi lekarzami mieszkającymi w kraju i poza granicami Polski. Zaznaczyła również, że problematyka zdrowotna będzie zawsze węzłowym tematem każdego następnego Światowego Kongresu Polaków. Podczas konferencji władze ŚKP wręczyły dyplom i tytuł „Uczonego Roku 2017” - prowadzącej debatę dr Małgorzacie Gałązka-Sobotce.

Wiceprezes ŚKP: dla wzmocnienia roli samorządu i przyjaznego zarządzania miastami i gminami dopuścić szerzej start w wyborach Polaków z zagranicy

Członkowie i sympatycy Światowego Kongresu Polaków - Krystyna Krzekotowska i Bożena Łojko - spotkali się z samorządowcami wszystkich dzielnic Warszawy, przybyłymi na spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Mieszkańcy” . Tematem przewodnim były przygotowania do samorządowej kampanii wyborczej. Wiceprezes Krzekotowska zaapelowała by dla wzmocnienia roli samorządu i przyjaznego zarządzania miastami i gminami dopuścić szerzej start w wyborach Polaków z zagranicy, jak to miało miejsce zawsze w kierowanych przez nią obywatelskich komitetach wyborczych. Propozycja spotkała się z aprobatą zgromadzonych.

Przyjmijcie gorące i szczere wyrazy wdzięczności od Organizatorów Kongresu.
Dzięki wysiłkowi Szanownych Państwa, dzięki Waszym znakomitym wystąpieniom na Kongresie, dzięki tak licznemu i aktywnemu uczestniczeniu w obradach, dzięki wywiadom i reportażom oraz aktywności w mediach społecznościowych, odnieśliśmy wielki sukces zjednoczeniowy...

Zarząd Światowego Kongresu Polaków przedkładając na ręce Polaków oraz polskich władz postulaty kongresowe, jednocześnie zadeklarował gotowość współpracy przy ich realizacji.
W wykonaniu tego zobowiązania Światowy Kongres Polaków tworzy w ramach Stowarzyszenia Zespół Interwencyjno-Prawny (ZIP), w celu zapewnienia Polakom w kraju i za granicą skutecznej pomocy prawnej...

Mam nadzieję, że mimo podziałów, wszyscy Polacy będą jednakowo równo traktowani. Wszyscy jesteśmy Polakami i wszyscy Polacy w kraju i i Polacy za granicą powinni mieć jednakowe prawa. Dlatego popieramy postulat umożliwienia Polakom za granicą (jest ich 20 mln) wybierania 20 sanatorów, tak jak to się umożliwia mieszkającym za granicą Francuzom, dzięki czemu są oni bardziej aktywni i zaangażowani niż Polacy. W szczególności dotyczy to udziału w wyborach...

Siła w działaniu ponad podziałami Polaków w kraju i Polaków za granicą Siła z połączenia jedności z różnorodnością.
Jak współpraca ta może służyć rozwojowi nauki, kultury i gospodarki?

Relacja wideo z panelu dyskusyjnego "Status Polaków na świecie", który odbył w ramach Światowego Kongresu Polaków 3.11.2017 roku na Zamku Królewskim z Warszawie.

Paneliści I Światowego Kongresu Polaków / fot. MDO

Oddajemy na Państwa ręce listę postulatów I Światowego Kongresu Polaków, który odbył sìę w dniu 3.11.2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.
Postulaty wchodzą w skład programu ”Strategia dla Polski ponad podziałami”, będącego syntezą wspólnych potrzeb Polaków w Polsce i rodaków na Świecie...

Medal Okolicznościowy I Światowego Kongresu Polaków / fot. MDO

Za nami Pierwszy Światowy Kongres Polaków. Jest nam niezmiernie miło, że tak licznie zareagowali Państwo na nasz apel dotyczący...

Transmisja on-line z Zamku Królewskiego

Szanowni Państwo, mamy niespodziankę dla tych z Państwa, którym z rozmaitych przyczyn nie uda się dotrzeć na miejsce Kongresu, a bardzo by chcieli być z nami w tej wspaniałej chwili. Będą mogli Państwo obejrzeć transmisję on-line z poziomu naszej strony. Transmisja rozpocznie się od 10:30.

Zapraszamy.

Ach! Jakże przepiękny list otrzymaliśmy od dr hab. W. Juliana Korab-Karpowicza, profesora Uczelni Łazarskiego i Uniwersytetu Zayed. Tak piękny, tak chwyta za serce, że postanowiliśmy opublikować go w całości. Dziękujemy z całego serca!

Jakie nowe treści wniesie przygotowywany I Światowy Kongres Polaków, w dniu 3.11.2017 r. na Zamku Królewskim, pierwszy od 1929 r. Światowy Zjazd Polaków w kraju i za granicą.

Wiceprezes dr Krystyna Krzekotowska na II Forum Gospodarczym Polonii Świata w Tarnowie

II Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie w dniach 3-5 września 2017 r. wniosło wielki wkład w jednoczenie Polaków w Polsce i na Świecie. 
Wielkie gratulacje i podziękowanie dla organizatorów z Prezydentem miasta Tarnowa na czele.

Wielkie uznanie dla zaangażowania samorządowców.

Wielki podziw dla potencjału intelektualnego i zaangażowania Polonii Świata.

Cieszy nas, że mogliśmy poznać tak liczne grono wybitnych osobistości i patriotów - Polaków z całego Świata. i osobiście zaprosić na kolejne wydarzenie - Światowy Kongres Polaków
w Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 3.11. 2017 r.

Marszałek Senatu RP objął patronat nad I Światowym Kongresem Polaków

W dniu dzisiejszy otrzymaliśmy wspaniałą informację.

Szanowny Pan Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski zgodził się objąć Patronat nad I Światowym Kongresem Polaków! Zamieszczamy skan listu, który otrzymaliśmy od Pana Marszałka.
Serdecznie dziękując Panu Marszałkowi za ten wspaniałomyślny gest.

Prezes Światowego Kongresu Polaków na Uczelni Łazarskiego

W dniu 9.09.2017 r. mec. Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków spotkał się z dr Małgorzatą Gałązka- Sobotką, dyrektorem Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego wraz członkami władz Stowarzyszenia dr Krystyną Krzekotowską, Bożeną Łojko, Krystyną Szczęsną oraz Haliną Ptasińską

Spotkanie robocze Zarządu Światowego Kongresu Polaków

Zarząd ŚKP spotkał się celem stworzenia programu I Kongresu Światowego Kongresu Polaków, które odbędzie się w dniu. 03. 11. 2017 r w Warszawie w Zamku Królewskim

Spotkanie Zarządu Światowego Kongresu Polaków z Fundacją Kresów i Lwowa

Światowy Kongres Polaków reprezentowany przez prezesa mec. Stefana Hamburę oraz Fundacja Kresów i Lwowa reprezentowana przez Panią Aleksandrę Biniszewską w dniu 20.09.2017 r. podjęły decyzję o współpracy w szczególności przy organizacji I Światowego Kongresu Polaków w Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 3.11. 2017