Przeskocz do treści

Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju – wystąpienia na 27 Konferencji Zrównoważonego Rozwoju.

Errata. Niniejszym chciałbym uzupełnić pominiętą w trakcie mojego 10-minutowego wystąpienia informację o tym, że fundusze (12,61 mln. FR) przekazane przez Polonię w USA do Komitetu Veveyskiego stanowiły prawie 2/3 funduszy zebranych przez ten komitet.