Przeskocz do treści

Podziękowania

Podziękowanie

Szanowni Państwo,

Światowy Kongres Polaków, podsumowując pierwsze pięciolecie swojej działalności pragnie podziękować wszystkim uczestnikom naszych wydarzeń, przy organizacji których spotkaliśmy się z wielką życzliwością i pomocą.

Za te lata owocnej współpracy gorąco dziękujemy.

Światowy Kongres Polaków, którego celem statutowym jest jednoczenie i wspieranie współpracy w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki Polaków mieszkających w Ojczyźnie z Rodakami żyjącymi za granicą, szczególna wagę przywiązuje do zarazem do wrażliwości i empatii dla słabszych, aby nie byli oni zagrożeni społecznym wykluczeniem.

Przy współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi Światowy Kongres Polaków przyłączył się do wielu charytatywnych akcji, w tym akcji #PolacyDlaNiepełnosprawnych ze strony organizacji skupionych w Federacji na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Zasługujące na wdzięczność i podziw wspaniałe grono charytatywnie występujących artystów na Koncercie #ArtyściDlaNiepełnosprawnych we wrześniu 2019 r. w Studio Koncertowym Polskiego Radia ( w tym Paweł Mosiołek​, Aneta Skarżyński​, Urszula Dudziak​, Oliver Palmer​, Stanisław Sojka​, Izabela Kopeć​, Zespół KaDar​) powiększyło się o kolejnych Artystów z sercem, którzy wystąpili charytatywnie na zorganizowanym przez Światowy Kongres Polaków Charytatywnym​ II Światowym Balu Polaków​., w dniu 24.02.2024 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Są nimi Maria Czerwińska​ i Artyści CHOREA ANTIQUA - Zespół Tańca Historycznego, Anna Maria Adamiak​, Anna Majchrzak​ oraz Izabela Kopeć, która uświetnia nasze wydarzenia „od zawsze”.

Dobro wraca. Izabela Kopeć i wszyscy Artyści z sercem robią światowe kariery artystyczne i podbijają swoim talentem cały świat.

Wspomnieć trzeba z nieustającą wdzięcznością o występującym wcześniej 12.02. 2018 r. na Charytatywnym I Światowym Balu Polaków z całym swym wspaniałym zespołem Artyście z sercem, jakim jest Damian Suchożebrski​, który oczarował i wyruszył do łez Gości tego balu, który odbywał się także w Pałacu Kultury i Nauki.

Pan Damian wspaniały baryton odnosi wielkie sukcesy zachwycając swym wspaniałym głosem publiczność wielu stolic, w tym Berlina.

Wraz ze swym Ojcem Arturem Suchożebrskim, prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu są wielkimi Polakami, z Których jesteśmy dumni.

Nie można nie wymienić, wielkiej artystki z sercem, jaką jest działająca aż za bardzo charytatywnie, słynna DJ, a także aktorka (film „Wika” robi furorę w polskich i zagranicznych kinach), jaką jest Wirginia Wika Szmyt​ oraz niezrównany ulubieniec Polonii Andrzej Rosiewicz​, który uświetnił I Światowy Kongres Polaków oraz I Światowy Bal Polaków.

W przypadku i Charytatywnego II Balu Polaków chodziło o dwa cele, które trafnie podkreślił Szanowny Marszałek Województwa Mazowieckiego dr Adam Struzik w piśmie informującym o objęciu honorowym patronatem II Charytatywnegi Światowego Balu Polaków (pismo z dnia 12.02.2024 r. KN-1.004.101.2024.MK).

Pan Marszałek zwrócił się do nas wszystkich z ciepłymi, mobilizującymi słowami „gratuluję organizacji przedsięwzięcia będącego doskonałą okazją dla Polaków mieszkających w ojczyźnie i rodaków żyjących za granicą do integracji i wymiany doświadczeń zawodowych. Życzę również powodzenia w realizacji balu oraz zebrania jak największej sumy pieniędzy dla podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń”.

Do realizacji obydwu tych celów przyczynili się wszyscy Uczestnicy tego wydarzenia.

Zarówno artyści, którzy dostarczyli przyjemnych emocji wiążących się z odbiorem artystycznych wrażeń , jak i uczestnicy, darczyńcy i uczestnicy Charytatywnej Aukcji a także organizatorzy na czele z przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego, którą była Pani Krystyna Lempek, znana z licznych udanych projektów gospodarczych i charytatywnych. Podkreśla Ona często, że im więcej przeznacza środków na obdarowywanie ludzi i wspieranie wartościowych projektów, tym więcej sukcesów odnosi w życiu zawodowym i osobistym.

Dobro, nie tylko wraca do darczyńców, ale mnoży się i rozrasta.

Pragniemy w tym miejscu podziękować Wydziałowi Współpracy z Mediami Światowego Kongresu Polaków oraz Światowemu Forum Dziennikarzy Polonijnych, współpracującego z nami od I Światowego Kongresu Polaków, który odbył się 3.11.2017 r, na Zamku Królewskim w Warszawie, z wielka pomocą ze strony licznych konsultantów z zwłaszcza pani Ambasador Honorowej Ewy Broda, pod kierunkiem Prezesa Św. P. mec. Stefana Hambury.

Wspólnie z wiceprezes Kongresu dr Krystyną Krzekotowską zorganizowali oni szereg bilateralnych konferencji, w tym Polsko Niemiecki Kongres Prawniczy na Uczelni Łazarskiego przy wsparciu z e strony Dziekana Wydziału Prawa i Administracji dr Mieczysława Błońskioego.

jego udziałem odbył się też Niemiecko-Polski Kongres

Światowy Kongres Pałąków przewiązuje wielką wagę i ogromnie docenia pracę dziennikarzy, od której zależy dotarcie do opinii publicznej i upowszechnienie wartościowego przekazu.

Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na wymienienie wszystkich zasłużonych Dziennikarzy. Są wśród nich red. Andrzej Dybowski Polska Mówi, patron Medialny I Światowego Kongresu Polaków oraz I Charytatywnego Balu Polaków, red. Hanna Kielich-Rainka, Redaktor Naczelny pisma Fenomen POLSKA, red. Jerzy Wojciewski prezes Zarządu Klubu Publicystów Polonijnych, red. Jacek Frankowski, prezes Stowarzyszenia Karykaturzystów, red. Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów, red. Andrzej Tarkowski-Kiliszewski​, red. Adam Sęczkowski​ , członek Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej, red. Jan Świeczak, Interwizja Warszawa, Press Warszawa, Fakty TVN​ i Telewizja Warszawa​, red. Barbara Bartel Radio Chicago Radio Polonia, Radio dla Ciebie, red. Małgorzata Gołacka, red. Zenon Nowak, red. Romuald Starosielec, Redaktor Naczelny Pisma Polityka Polska, red. Maciej D. Ociepka, red. Lidia Bąk wraz z operatorami wydarzeń o historycznym znaczeniu.

Dziękujemy licznym Konsultantom Światowego Kongresu Polaków, wśród których jest prof. Krystyna Leśniak- Moczuk, prof. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk , prof. Piotr Krajewski, prof. Wiesław Wysocki, Ewa Broda Ambasador Honorowy, Bogusław Falkowski Ambasador Honorowy, dyr. Jacek Gancarson, radca prawny Maria Ślązak, prof. Wiesława Moczydłowska , dyr. Maria Kurcz, red. Hanna Buda, Bożena Krasoń, Urszula Ulma, reżyser Joanna Grabowiecka, Bożena Lewicka, Małgorzata Sygitowicz, mec. Jan Hambura, adw. Jesica Dahl, adw. Wagner, adw. Anna Krystiwka, Grzegorz Jakubiec radca prawny Błażej Rosiak, radca prawny Iwona Krzekotowska-Olszewska, Danuta Polak adw. Dr Marek Stachowski, Karolina Wiśniewska,, Agnieszka Witczak, Krystyna Kacperczyk, Konsul Ewa Dolińska, Krystyna Kacperczyk, Katarzyna Dąbrowska, dr Marek Ciesielczyk, Marian Jaworski, mec. Jolanta Stępień, Barbara Widzyńska, Katarzyna Górska. Marzena Czaja, Dariusz Bochenek, , Krystyna Jóżwiak, Anna Łabenda, red. Adam Sęczkowski, radca prawny Jacek Harasimowicz, dr Irena Kleniewska dr Iwona Bielska ,Katarzyna Klimaszewska, dr Elżbieta Tyska, Ks. Dr Zdzisław Malczewski, Reżyser Janusz Gast, Rektor Polskiej Myśli Katolickiej w Brazylii art.pl.Tadeusz Kurek.

Na podziękowania zasługują organizacje społeczne i uczelnie oraz instytuty naukowe, z którymi współpraca jest szczególnie owocna i obustronnie satysfakcjonująca, w tym Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne, Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu, Fundacja Polonia, NOT, Zrzeszenie Prawników Polskich, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Przemysłu Spożywczego, Światowa Rada Badań nad Polonią, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundacja Valkyria Veterans, , Habitat for Humanity, Stowarzyszenie Autorów Polskich, Związek Polskich Artystów Plastyków, Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Unia Spółdzielców Mieszkaniowych , Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Integracji Europejskiej, Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast, Urbanistyki im Ekologii, Instytut Niemiecko-Polski, Jurysta, Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa, UAM w Poznaniu , Uniwersytet Warszawski, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Uczelnia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelnia Łazarskiego, Akademia Polonijna w Częstochowie.

Wszystkim Szanownym Uczestnikom balu i Aukcji Charytatywnej oraz Darczyńcom , Szanownym Artystom, Szanownym Dziennikarzom, Szanownym Ambasadorom Światowego Kongresu Polaków , organizacjom i instytucjom oraz członkom Komitety organizacyjnego jeszcze raz z całego serca dziękuję, także w imieniu Fundacja Pomocna Dłoń​ (www.dpspomocnadlon.pl - na tej stronie informacja o możliwości przekazania 1.5% podatku ).

Dziękujmy Wszystkim Uczestnikom ostatniego wydarzenia w dniu 24.02.2024. w Sali Broniewskiego ofiarowanej przez Pałac Kultury i Nauki Warszawa​, Pałacu oraz Darczyńcom Darów na Charytatywną Aukcję, która jest kontynuowana przez Internet do czasu odbudowy zniszczonych ogniem pomieszczeń w Domu Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w Warszawie -Wawrze ul. Odrębna 10.

Szczególne podziękowanie kierujemy pod adresem dziennikarzy Radio Polonia Winnipeg Manitoba​ , laureatów konkursu Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej​ i uczestników gali w Liverpool, którą corocznie w innym państwie organizuje @Międzynarodowe Stowarzyszenia Polonijne na czele którego stoją wspaniałe prezeski Bożena Krasoń​ i Urszula Golda​

Wszystko to uwznioślała otwarta w podczas II Charytatywnego Światowego Balu Polaków w Pałacu Kultury i Nauki wystawa PORTRETY SŁYNNYCH POLAKÓW, którą stworzył art.pl Tadeusz Kurek, słynny polonijny promotor, sławiący imię Polski i Polaków tymi wspaniałymi wystawami na pięciu kontynentach. Jest on także autorem projektu pomnika Polonii Świata oraz statuetki Laur Polonusa i Lidera Dobroczynności.

Kolejne wydarzenie II Światowy Kongres Polaków odbędzie się 4 listopada 2024 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zapraszamy osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu lub udziałem panelu dyskusyjnym.

Zgłoszenie przyjmujemy w terminie do dnia 16. 06.2024 r. na maila k.krzekotowska@swiatowykongrespolakow.pl

Serdecznie pozdrawiamy

dr Krystyna Krzekotowska​

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

mgr inż. Jacek Gancarson

Dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków

Osobowość Polonijna

www.swiatowykongrespolakow.pl

Wspaniały reczital śpiewaczki operowej, p. Anny Marii Adamiak