Przeskocz do treści

FORUM POLEK AKTYWISTEK – SPOTKANIA KOBIET PONAD GRANICAMI I PONAD PODZIAŁAMI

pod patronatem Światowego Kongresu Polaków

  SUPER BABKI AKTYWISTKI

W dniu 7.07.2020 r. w siedzibie Światowego Kongresu Polaków odbyło się spotkanie  Grupy Inicjatywnej utworzenia FORUM POLEK  AKTYWISTEK (FPA), które w różnych miejscach ( nie wyłączając małych miejscowości) będzie się odbywać cyklicznie, przyczyniając się do pogłębienia współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządem, z uwzględnieniem także Polonii.

Beata Piworowicz, prezes Stowarzyszenia DAMY RADĘ wyszła z inicjatywą zorganizowania pierwszego Forum – spotkania Super Babek Aktywistek. w dniu  17.07.2020 r. w Karniewie w godz. 10.00 – 20.00.

Przekażemy sobie wzajemnie i wszystkim ludziom dobrą energię i zachęcimy do wzmożenia naszej aktywności ,  stwierdziła Pani Prezes Beata Mirska.

 Inicjatywa ta spotkała się z pełnym poparciem  Grupy Inicjatywnej,  w tym ze strony aktywistek z Gdańska na czele z Panią Ireną Buczyńską, Prezesem Federacji  ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Konsultanta Światowego Kongresu Polaków ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 Uznano zgodnie,  że potrzebne są cykliczne spotkania tego typu, na których w swobodnej i przyjacielskiej atmosferze, aktywne Polki mogłyby wymieniać doświadczenia i myśli – ponad podziałami i ponad granicami.

Potrzebne są one zwłaszcza TERAZ, W SYSTUACJI, GDY Koronawirus sprawił, że otoczenie stało się depresyjne i pozbawione energii.

Wychodzimy zatem naprzeciw, przekazując pozytywną energię i chęć do działania, stwierdziły uczestniczki Grupy Inicjatywnej.

Koordynacji projektu oraz organizacji  pierwszego  inauguracyjnego spotkania podjęła się  – z  wsparciem  Grupy Inicjatywnej –  pomysłodawczyni Pani Prezes Beata Mirska i  Stowarzyszenie Damy Radę, mające ogromny dorobek w pracy społecznej, zwłaszcza na rzecz kobiet i zapobiegania społecznemu wykluczeniu.

Pierwsze  spotkanie FORUM POLEK AKTYWISTEK  pod nazwą FAJNE BABKI AKTYWISTKI  odbędzie się w  miejscowości Karniewo,  ul. Kolonia 9

w dniu 17.07.2020 od godziny 10.00 – 20.00.

Serdecznie zapraszamy

Przybywajcie dziewczyny!

Wstęp wolny!

https://www.facebook.com/events/344166746589188/  – wydarzenie na fb

 Serdecznie pozdrawiamy

Beata Piworowicz

Prezes Stowarzyszenia Damy Radę

tel. 795590555

dr Krystyna Krzekotowska

Prezes Światowego Kongresu Polaków

www.swiatowykongrespolakow.pl

tel.. 603996408

Jacek Gancarson

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Konsultant ds. Strategii dla Polski

Tel. 795741754

Światowy Kongres Polaków

                                                                                                                                                                                                                                      Warszawa, dnia 4.07.2020 r.

             Szanowny Pan Prezydent Andrzej Duda                                                                                   Szanowny Pan Rafał Trzaskowski

             Kandydat na Prezydenta RP                                                                                                              Kandydat na Prezydenta RP

Światowy Kongres Polaków w imieniu 20 milionów Polaków za granicą, realizując postanowienia uchwały Kongresu podjętej na Zamku Królewskim w Warszawie dnia 3 listopada 2017 r. zwraca się do Pana z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy wystąpi Pan z inicjatywą ustawodawczą, mającą na celu zmiany w ordynacji wyborczej, aby zapienić Polakom za granicą 10 miejsc w Parlamencie RP.

Tylko wtedy zapewniony zostanie aktywny udział Polaków za granicą w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym a także w kampanii wyborczej, jak na to wskazują doświadczenia innych państw w tym dot. diaspory francuskiej.

Ze względu na kampanię prezydencką prosimy o szybką odpowiedź. Odpowiedź (a także brak odpowiedzi) będzie nagłośniona przed wyborami 12 lipca 2020 r.

Z poważaniem

dr Krystyna Krzekotowska                                                                             mgr inż. Jacek Gancarson

Prezes Światowego Kongresu Polaków                                                  Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Do wiadomości: MEDIA (w tym prasa, radio i telewizja)

 

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Witolda Gombrowicza 17, tel. +48603996408, KRS 0000690041

www.swiatowykongrespolakow.pl     Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com

Konto PKO Bank Polski 65 1020 1013 0000 0102 0366 1303

Digitalizujemy dotychczas niedostępne dokumenty, które Polska utraciła w okresie Potopu i Rozbiorów.  Tylko w jednym archiwum w Sztokholmie jest kilka tysięcy stron polskich dokumentów, których mikrofilmów ani skanów Polska nie posiada.  Podobnie jest z polskimi dokumentami w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej. Od roku 2010 inwentaryzujemy i  umieszczamy w internecie próbki tych dokumentów pod adresem:

eurofresh.se/manuskrypty 

Niestety nie było możliwości pozyskania finansowania  z polskich programów współpracy z Polonią.

15 maja 2020 r pożegnaliśmy Przyjaciela – mecenasa Stefana Hamburę, wspaniałego i niezwykle szlachetnego człowieka. Niesłychanie wybitny znawca prawa niemieckiego i polskiego, znakomity mecenas broniący wielu bardzo trudnych spraw. Pracował ponad siły dla wielu pokoleń. Bezinteresownie pomagał naszym rodakom – rodzinom na emigracji w Niemczech. Niezastąpiony działacz i Prezes Światowego Kongresu Polaków.
Jego nagła, przedwczesna śmierć zabrała nam prawdziwego Przyjaciela, niezwykle cennego architekta wielu doskonałych inspiracji światowych projektów prawniczych.

Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb Ś.P. mec. Stefana #Hambura Prezesa #ŚwiatowyKongresPolaków odbędzie się 15.05.2020 r. na #CmentarzPowązkowski. O godz. 10.00 MSZA ŚWIĘTA w Katedrze polowej Wojska Polskiego Najświętszej Maryi Panny w Warszawie – kościół garnizonowy przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie.

Światowy Kongres Polaków wspomaga CREDO – globalny projekt astrofizyczny Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Światowy Kongres Polaków po szczegółowym zapoznaniu się z projektem CREDO rekomenduje wszystkim Polakom na świecie interesującym się astrofizyką i  systematyczną pracą naukową  uczestnictwo w tych ambitnych,  globalnych, nowatorskich i całkowicie transparentnych badaniach astrofizycznych prowadzonych przez wiodących polskich naukowców.

Uczestnictwo we współpracy  zaczyna się od zainstalowania i usieciowienia na swoim smartfonie aplikacji detektora cząstek pochodnych promieniowania kosmicznego.  Aplikację CREDO Detector można ściągnąć w Google Play. 

Aplikacja rejestruje mikrocząstki przy pomocy przesłoniętej kamery smartfona. Zdarzenie wykrycia  mikrocząsteczki jest  rejestrowane  i przekazywane do centralnego banku danych w IFJ PAN w Krakowie. Każdy uczestnik ma dostęp do wszystkich przekazywanych do banku danych.   W przypadku wykrycia zdarzeń równoczesnych w wielu punktach na świecie naukowcy prowadzący projekt CREDO uruchamiają szczegółową analizę wysokiej jakości danych z pomiarów promieniowania kosmicznego dostarczanych przez zaawansowane systemy pomiarowe.

Dalsze szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć pod adresem https://credo.science/education-materialypl/

W piątek 16 września 1949 roku o godz. 8.58 na wojskowym lotnisku Królewskiej floty lotniczej F-11 w Skavsta 100 km na południe od Sztokholmu wylądował samolot DC-3 polskich linii lotniczych LOT. Lądowanie odbyło się bez łączności radiowej. Pilot jedynie “zamachał skrzydłami” prosząc w ten sposób o pozwolenie na awaryjne lądowanie na co otrzymał zgodę z ziemi. Ponieważ w pobliżu odbywały się wojskowe manewry samolot został otoczony przez żandarmerię. Po chwili wyszło z niego 5 młodych Polaków, którzy zdali żandarmerii 4 pistolety i poprosili łamanym niemieckim o azyl polityczny w Szwecji. Następnie wyszli dość oszołomieni i zmęczeni dwaj piloci samolotu i radiotelegrafista oraz pozostałych 8 pasażerów. Pierwszy pilot wyjaśnił, że samolot miał lecieć z Gdańska do Łodzi ale został porwany do Szwecji. Wylądował na ostatkach benzyny.