Przeskocz do treści

Wnioski z konferencji „Zmiany w ustawodawstwie i orzecznictwie mieszkaniowym”

Zorganizowana przez ŚKP konferencja zgromadziła ponad 60 uczestników – w większości reprezentantów  organów samorządowych różnego szczebla,  spółdzielni  mieszkaniowych,  organów legislacyjnych,  stowarzyszeń i  organizacji działających n rzecz mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz indywidualnych ekspertów.

Pierwsze 2 panele dotyczyły zmian w prawie lokalowym i spółdzielczym.  Prawo lokalowe wprowadza od r 2017 dwie nowe formy najmu: najem okazjonalny (jeżeli właściciel jest osobą fizyczną) i najem instytucjonalny (na czas określony).  W dyskusji podnoszono potrzebę stabilności prawa, w tym prawa spółdzielczego oraz potrzebę precyzyjnego procesu legislacyjnego jako niezbędnych warunków dla wzrostu prywatnych inwestycji w mieszkalnictwo. 

Panele 3 i 4 dotyczyły nowych form rozwoju i finansowania budownictwa spółdzielczego ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 

Na szczególną uwagę zasługują 2 projekty:

  1. Projekt ośrodka pracy chronionej  w Legionowie przedstawiony przez p. Pawła Kubalskiego
  2. Projekt standardowego domu dla osób niepełnosprawnych przedstawiony przez p.  prezes Irenę Buczyńską z Fundacji Nowa Wieś.

W dyskusji podkreślano,  że mimo, że opieka nad niepełnosprawnymi należy do zadań powiatu nie ma tam obowiązku powołania pełnomocnika ds osób niepełnosprawnych co często prowadzi do braku polityki lokalnej w tym zakresie a w szczególności do złego wykorzystania środków PFRON.

Przedstawiciele Polonii z Niemiec, Nowej Zelandii W. Brytanii i Szwecji przekazali swoje obserwacje w zakresie ochrony osób niepełnosprawnych w tych krajach.