Przeskocz do treści

Światowy Kongres Polaków

Światowy Kongres Polaków  

                                                                                 Warszawa, 30 września 2022 r.

 Pan Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Dyrektor Zamku Królewskiego

w Warszawie

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

 Światowy Kongres Polaków zwraca się do Pana z prośbą o udostępnienie sali w Zamku Królewskim na przeprowadzenie II Światowego Kongresu Polaków.

Pierwszy Światowy Kongres Polaków, który odbył się w listopadzie 1917 r. wywołał duży pozytywny społeczny rezonans na całym świecie, co dobrze służyło także popularyzacji Zamku Królewskiego, jako historycznej siedziby Polskich Królów.

Naszym zadaniem i celem jest kontynuowanie tego dorobku w tym samym miejscu, zgodnie z duchem wystąpienia na Kongresie oraz na konferencji prasowej, podkreślającego, że Zamek Królewski został odbudowany dzięki ofiarności Polonii i Polaków za granicą a więc jego podwoje są i zawsze będą otwarte dla Polonii.

 Pragniemy nadal wspólnie z Szanownym Panem Profesorem i pod Pana naukowym patronatem przyczyniać się do umacniania  więzi z Polonią i Polakami na świecie oraz do wspierania ich współpracy w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki.

Dziękując jeszcze raz za dotychczasową niezwykle owocną współpracę, bardzo prosimy o pozytywne załatwienie naszej prośby, dotyczącej udostępnienia sali oraz objęcia patronatu nad tym wydarzeniem.

Będzie to dobrze służyło także uczczeniu JUBILEUSZU 50-lecia   odbudowy Zamku Królewskiego oraz 5- lecia działalności Światowego Kongresu Polaków.

 Z nadzieją, że dzięki temu przyczynimy się do realizacji wspaniałej misji Zamku Królewskiego i  Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków, jaką jest promocja Polski i jednoczenie Polaków w kraju i za granicą, dla podniesienia dobrobytu i  rangi Polski i Polaków na arenie międzynarodowej, dla pobudzenia   wielkiego potencjału intelektualnego Polaków,

Pragniemy nadmienić, że Patronem medialnym kolejnego Światowego Kongresu Polaków będzie Pan Jan Świeczak, Dziennikarz Roku 2022, Konsultant Światowego Kongresu Polaków ds. Współpracy z Mediami, Redaktor Naczelny Interwizja Warszawa TV i Press Warszawa, który udokumentował cały przebieg  I Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim w 2017 r..

Został on wyróżniony certyfikatem za Uczestnictwo i zasługi w zakresie profesjonalnego dokumentowania ważnych historycznych wydarzeń.

Wszystkie liczne filmy Jego Autorstwa z Zamku Królewskiego oraz z wydarzeń państwowych w Pałacu Prezydenckim  są  przez red. Jana Świeczaka publikowane i upowszechniane na cały świecie.

Z okazji JUBILEUSZU 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego pragniemy złożyć Szanownemu Panu gratulacje i zamieścić na stronie Światowego Kongresu Polaków (WWW.swiatowykongrespolakow.pl) wywiad z Szanownym Panem, rejestrowany przez Interwizję Warszawa TV, do wiadomości Polonii na całym świecie.

W związku z tym prosimy o wyznaczenie terminu   spotkania.

W załączeniu  przedstawiamy

  1. Projekt  programu przygotowywanego  Kongresu  w Warszawie,
  2. Projekt programu przygotowywanego Kongresu  w Hadze,
  3. Link  do części pierwszej filmu dokumentalnego red. Jana Świeczaka Interwizja. Warszawa TV i Press Warszawa z Kongresu  odbytego na Zamku Królewskim w 2017 r.  https://youtu.be/Z0eNiEXUwHA

 Z nadzieją na dalszą owocną współpracę, uprzejmie informujemy, że niniejszy list  publikujemy dla Polonii Świata na stronie Światowego Kongresu Polaków, jako symboliczną partycypację w uczczeniu Jubileuszu 50-lecia rozpoczęcia odbudowy Zamku Królewskiego z liczącą się  finansową pomocą  ze strony Polonii świata                 

 Z poważaniem

dr Krystyna Krzekotowska

P.O Prezesa

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17, Tel. 22/8331160, kom.603996408, KRS 0000690041

www.swiatowykongrespolakow.pl   Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com