Przeskocz do treści

Podziękowanie

Na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl zamieściliśmy syntetyczną informację o pierwszych czterech latach pracy wykonanej wspólnie, jako Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków i Światowa Akademia Prawa. Staraliśmy się przedstawić, jak owocnie i harmonijnie rozwija się współpraca Polaków ponad podziałami i ponad granicami.

DLATEGO tym większym bólem przepełniła nas śmierć naszego prezesa, którym był znany miedzynarodowy prawnik z Berlina Mecenas Stefan Hambura. JEGO niekwestionowany wielki dorobek i dziedzictwo będzie w naszej pracy kontynuowany.
 
Pragniemy w tym miejscu podziękować i złożyć wyrazy szacunku i uznania szerokiemu kręgowi bezinteresownych społeczników, których wsparcie przyczyniło się do dorobku ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW. Nie sposób wymienić wszystkich ale oprócz zasług członķów założycieli ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW, na podkreślenie zasługują zasługi Ambasadorów Honorowych ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW. Są nimi Ewa Broda i Bogusław Falkowski, będący również Ambasadorem KONGRESU POLONII Kanadyjskiej.
 
Następnie wymienić trzeba wielką pomoc ze strony patronów strategicznych, którymi są red. Andrzej Dybowski, szef portalu Polska Mówi oraz Artur Słuchożerbski, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu.
 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje naukowe wsparcie że strony wielu uczelni wyższych. Jest wśród nich Uczelnia Łazarskiego od lat przodująca w krajowych i międzynarodowych rankingach. Szczególne wyrazy wdzìecznosci kierujemy do wszystkich pracowników tej Uczelni. Zwłaszcza do znanych z życzliwości i wysokich kompetencji osób, takich jak dr Mieczysław Błoński, wiceprezydent i wieloletni Dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, DZIEKAN Centrum Kształcenia Podyplomowego.
 
Pragniemy także wyrazić wdzięczność dla licznego grona wspierających nas konsultantów i dziennikarzy. Wśród nich wyróżniają się Polacy cieszący się międzynarodową sławą, Krystyna Kacperczyk, WIELOKROTNA mistrzyni świata w lekkoatletyce, Konsultant ds. Sportu ŚKP oraz wielcy Artyści z sercem, Izabela Kopeć i Paweł Mosiołek – nowa twarz
 
Na uznanie zasługuje wkład autorów referatów na licznych konferencjach, a zwłaszcza na I ŚWIATOWYM KONGRESIE POLAKÓW NA Zamku Królewskim w Warszawie oraz na Polsko- Niemieckim Kongresie Prawniczym na Uczelni Łazarskiego. Dziękujemy zwłaszcza ekspertom, którzy wnieśli dodatkowy wkład w koncepcję i podsumowanie dorobku wyrażonego w postulatach i wnioskach końcowych. Szczególnie cenne są tu prace dr Krzysztofa Musialika z Niemiec i Elżbiety Sieroń z Kanady.
 
Nie sposób nie zaznaczyć i nie wyrazić podzìękowania dla naukowych konsulatntów ŚKP, w tym dla dr Ireny Kleniewskiej oraz Ireny Buczyńskiej.
 
Wielką pomocą służą nam także liczne organizacje pozarządowe i ich kierownictwo, w tym Ewa Krawczyk, założyciel Fundacji Pomóż Innym, Beata Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę, dr adw. Iwona Zielinko, prezes Fundacji Kobiet Prawników oraz Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Zrzeszenie Prawników Polskich, Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników i Międzynarodowe Stowarzyszenie Mediatorów.
 
Dziękujemy szczególnie mocno dziennikarzom za upowszechnianie dorobku ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW.

Wśród nich wyróżniają się RED. MACIEJ D. OCIEPKA, RED. JAN ŚWIECZAK INTERWIZJA WARSZAWA, RED. LIDIA Bąk oraz RED. Andrzej Dybowski, realizator serii filmów upowszechniających prawne formy obrony praw POLAKÓW w portalu Polska Mówi.

Wdzięczność należy się także licznym sponsorom, bez których nie dałoby się zrealizować kosztownego KONGRESU na Zamku Królewskim.
 
Zgodnie z zasadą przejrzystości ujawnić trzeba zwłaszcza głównych sponsorów, jakimi są prawnicy z sercem, radcowie prawni mec. Jerzy Krzekotowski i mec. Iwona Krzekotowska-Olszewska . Cztery lata owocnej pracy potwierdziły przydatność formuły współpracy Polaków ponad granicami i ponad podziałami.
 
PRZED NAMI KOLEJNE ZADANIA I WYZWANIA, W TYM PRZYGOTOWANIE NASTĘPNEGO Światowgo KONGRESU Polaków pod tytułem „Prawo i Medycyna”.
 
Dziękując jeszcze raz wszystkim za dotychczasową współpracę, zapraszamy serdeczniedo jej kontynuowania.
 
Z poważaniem
dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes ŚKP
mgr inż. Jacek Gancarson
Konsultant ds. Strategii dla Polski
mgr Andrzej Rępalski
Członek Zarządu ŚKP