Przeskocz do treści

Podziękowania

Warszawa, dnia 8.02. 2022 r. 

Pan Jacek Olgierd Kurski

Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.

 

Szanowny Panie Prezesie,

Światowy Kongres Polaków zwraca się do Szanownego Pana z wyrazami wdzięczności za akceptację programu TV „Sprawa dla Reportera”, znakomicie prowadzonego przez Panią Redaktor Elżbietę Jaworowicz, w którym poruszane są ważne społeczne problemy i bolączki Polaków w kraju i za granicą.

 W programie tym został przedstawiony problem członka Światowego Kongresu Polaków, Pana Olivera Palmera – Konsultanta d/s Kultury, który obdarzony jest nieprzeciętnym talentem i jako jedyny na świecie głuchy tenor jest nazywany „polskim Bocelli”. Jest Polakiem, z którego Polska i Polacy mogą być dumni.

Pan Palmer śpiewa na wybitnych scenach z ramienia Światowego Centrum Słuchu, takich jak Teatr Palladium, czy Filharmonia Narodowa w Warszawie.

W 2019 r. wystąpił na scenie Studia Polskiego Radio im. W. Lutosławskiego na charytatywnym koncercie „Artyści dla niepełnosprawnych”, wzbudzając owacje na stojąco.

W 2021 r. 7 października zaśpiewał na Zamku Królewskim w Warszawie oraz został uhonorowany tytułem LODOŁAMACZ SPECJALNY 2021, za szlachetną działalność w przełamaniu tabu, iż głuchy nie może śpiewać i promowanie tych możliwości. Jego talentem zachwycają się takie autorytety, jak się pan profesor Ryszard Karczykowski i Maestro Jerzy Maksymiuk.

Pan Oliver Palmer jest pacjentem pana profesora Henryka Skarżyńskiego, dyrektora Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Ostatnie badania u pana  profesora Skarżyńskiego wykazały, że słuch Pana Oliviera Palmer drastycznie się pogorszył i wymagana jest pilna zmiana przestarzałych aparatów słuchowych. Jednak koszt nowych aparatów wynosi około 15 000 zł, co przekracza jego możliwości i dlatego poszukuje możliwości wykonania koncertów, aby samemu zarobić na ten cel.

 Znając zamiłowanie do muzyki Szanownego Pana Prezesa, pragniemy zwrócić się do Pana z prośbą o dalsze wspieranie tego utalentowanego muzyka, aby swym pięknym, śpiewem mógł zauroczyć słuchaczy Polskiego Radia lub Telewizji i uzyskać szanse dalszego rozwijania swego talentu, do czego niezbędna jest pomoc i wyposażenie we wspomniane aparaty słuchowe.

Pan Oliver będzie w Polsce wraz z mamą Panią Elżbietą Oliver (również zasłużoną działaczką Światowego Kongresu Polaków i Polonii Niemieckiej) w dniach od 14.02. do 20.02. 2022 r. (tel. 797 988 179) i mógłby bliżej naświetlić ten temat Szanownemu Panu Prezesowi.

Dziękując jeszcze raz za dotychczasowe wsparcie, które przyczyniło się do stworzenia wspólnie z nami oraz Fundacją Pomóż Innym i Fundacją Pomocna Dłoń ogólnopolskiej kampanii #PolacyDlaNiepełnosprawnych, z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków
www.swiatowykongrespolakow.pl

  Zał.

 https://www.youtube.com/watch?v=cfRCoMmgMv0&t=871s

Koncert w Studio Polskiego Radia pod patronatem Pierwszej Damy Agaty Duda

 

 

 

                                                                                                                                                                 

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17 Tel.603996408, KRS 0000690041

www.swiatowykongrespolakow.pl      

dr Krystyna Krzekotowska
Kierownik Studiów Podyplomowych
Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelni Łazarskiego
tel. 603996408
www.ckp.lazarski.pl
www.krzekotowska.pl