Przeskocz do treści

Konferencja „Zmiany w ustawodawstwie i orzecznictwie mieszkaniowym”

ŚWIATOWY KONGRES POLAKÓW

Centrum Prawa Spółdzielczego, Mieszkaniowego i Reprywatyzacji Światowego Kongresu Polaków

Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa

Z A P R A S Z A J Ą

na konferencję na temat:

ZMIANY W USTAWODAWSTWIE I ORZECZNICTWIE MIESZKANIOWYM – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA OBYWATELI, DEWELOPERÓW ORAZ DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SPÓŁDZIELCZEGO

Pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego

Pana Adama Struzika

w dniu 22.11.2019 r. godz. 9.30

w Warszawie, ul. Mozarta 1, piętro V

PROGRAM

8.30-9.30 Rejestracja uczestników

OTWARCIE

dr Mieczysław Błoński, Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego

mec. Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków

mgr inż. Grzegorz Jakubiec, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką kierownik Centrum Prawa Spółdzielczego, Mieszkaniowego i Reprywatyzacji (CPSMiR)

Wystąpienia Gości honorowych

Senator Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich

Michał Wójcik, Wiceminister Sprawiedliwości

Przemysław Czarnek, poseł Sejmu RP doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2015 do 2019 wojewoda lubelski, poseł na Sejm IX kadencji.

Roman Nowicki,  przewodniczący Kongresu Budownictwa

9.30 – 11.00 Panel 1

ZMIANY W USTAWODAWSTWIE MIESZKANIOWYM i ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO ORAZ NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, najem instytucjonalny, najem okazjonalny- szansa na rozwój najmu w Polsce. Czy nowe rozwiązania prawne i finansowe ożywią rynek najmu mieszkań?

Racjonalizacja stosunków między najemcą a właścicielem. Wzmocnienie praw najemcy, ale nie kosztem właściciela wyręczającego gminę i opiekę społeczną.

Zmiany w orzecznictwie sądowym w sprawach mieszkaniowych. Jak aktualne orzecznictwo wpływa na kształtowanie się rynku najmu w Polsce?

MODERATOR dr Irena Kleniewska, wykładowca Uczelni Łazarskiego, Konsultant ds. Prawnych Światowego Kongresu Polaków

Sędzia Urszula Klejnowska, Ministerstwo Sprawiedliwości

dr Krystyna Krzekotowska, kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelni Łazarskiego

Autorka książki na temat: Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy Warszawa 2019 r.

dr Małgorzata Malinowska Wójcicka, kierownik Studiów Podyplomowych Legislacji, specjalista w zakresie problematyki najmu lokali mieszkalnych i zarządzania nieruchomościami lokalowymi w Ministerstwie Inwestycji i Przedsiębiorczości

Autorka książki na temat: Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy Warszawa 2019 r.

Pytania i dyskusja

11.00- 12.30 Panel 2

ZMIANY W USTAWODAWSTWIE I ORZECZNICTWIE DOTYCZĄCYM PRAW SPOŁDZIELNI I SPÓŁDZIELCÓW

Zmiany w spółdzielczym prawie mieszkaniowym i zarządzaniu spółdzielniami mieszkaniowymi.. Rzeczywiste wzmocnienie praw spółdzielni i spółdzielców czy fikcja?

Uregulowanie stosunków własnościowych i reprywatyzacja warunkiem dobrego funkcjonowania rynku nieruchomości.

dr Jerzy Jankowski, prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej .

MODERATOR mgr inż. Grzegorz Jakubiec, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką kierownik Centrum Prawa Spółdzielczego, Mieszkaniowego i Reprywatyzacji (CPSMiR)

Radca Prawny Jerzy Krzekotowski wieloletni dyrektor w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Ministerstwa Budownictwa

Pytania i dyskusja

12.30.– 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 14.30 Panel 3

NOWE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA I ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO OBYWATELI, DEWELOPERÓW, SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

Nowe możliwości finansowania, rewitalizacji i rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym budownictwa dostosowanego do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Rozwiązania w innych krajach europejskich. Uwolnienie osób starszych od uwięzienia w budynkach bez windy. Współpraca z instytucjami finansowymi, organizacjami pozarządowymi w tym BCC, KRS, Związkami Rewizyjnymi, organizacjami skupiającymi Polaków za granicą, Organizacjami pozarządowymi i Federacją Organizacji ds. Niepełnosprawności oraz Komisją Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności Urzędu m. st. Warszawy

MODERATOR dr Andrzej Arendarski, prezes KIG

Irena Buczyńska, prezes Fundacji Nowa Wieś

Paweł Kubalski, Małgorzata Trzcińska, prezes Fundacji Emanio Arcus

mec. Stefan Hambura, prezydent Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia (Rozwiązania niemieckie)Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, prezes Światowego Kongresu Polaków (Niemcy)

mgr inż. Jacek Gancarson, Konsultant ds. Polonii Szwedzkiej i  Strategii dla Polski ŚKP

Jolanta Duda, Konsultant ds. Gospodarczych Światowego Kongresu Polaków (Anglia)

Witold Kowalski, Konsultant ds. Współpracy z Mediami Światowego Kongresu Polaków (Nowa Zelandia)

Pytania i dyskusja

14.30 – 15.30 Panel 4

FINANSOWANIE I ROZWÓJ BUDOWNICTWA DLA KULTURY ARTYSTYCZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I SENIORÓW

MODERATOR Magdalena Podgórzak, Konsultant ds. Finansów Światowego Kongresu Polaków, wieloletni pracownik Instytucji Finansowych (w tym PKO BP)

Prof. Leszek Ploch, prezes Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych; Kierownik Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWIACY”

Poseł Bożena Żelazowska, przewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Mazowieckiego

Pytania i dyskusja

15.30 – 16.30 Panel 5.

MEDIACJE W URZĘDACH I SĄDACH ORAZ MEDIACJE W RODZINNYCH SPRAWACH MIESZKANIOWYCH

Mediacje i ugodowe rozwiązywanie konfliktów mieszkaniowych, oraz zapobieganie przemocy domowej.

Poprawa relacji urząd – obywatel

MODERATOR mgr inż. Waldemar Larkiewicz, wieloletni Burmistrz Miasta i Gminy

Beata Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę

Magdalena Podgórzak, konsultant do spraw finansowych ŚKP

dr Krystyna Krzekotowska , przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia DAMY RADĘ

Jerzy Śliwa, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów, reprezentujący koalicję polskich organizacji w European Mediation Network Initiative z siedzibą w Brukseli.
Sędzia prof. Sigfrid Willutzki, Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów DFGT

Pytania i dyskusja

16.30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Poczęstunek Możliwość indywidualnych konsultacji.

PATRONAT HONOROWY 

Marszałek Województwa Mazowieckiego

PATRONAT MEDIALNY

Domy Spółdzielcze

PARTNERZY

>>>>Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

Kartę proszę wysłać mejlem na adres swiatowy.kongres.polakow@gmail.com 

Wszelkie informacje: Dr Krystyna Krzekotowska tel. 603 996 408