Przeskocz do treści

W książce zachęcamy urzędy do życzliwej dla Obywateli interpretacji przepisów i zapewnienia – w interesie praworządności – umiędzynarodowionych treningów wiedzy i wrażliwości w Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie (finansowanej przez Parlament Europejski, podobnie jak Akademia w Trier).

Ksiązkę można będzie uzyskać wraz z autografami (obok wspaniałych obrazów i ksiązek znanych autorów, w tym Magdalena Ogórek) na charytatywnej aukcji w czasie przerwy w koncercie charytatywnym 12 września 2019 r. w Sali Koncertowej im. Lutosławskiego w Polskie Radio w Warszawie.

Celem jest udzielenie pomocy w odbudowie zniszczonego pożarem domu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń w Warszawie przy ul. Odrebnej 10 oraz wsparcie składki internetowej ( https://pomagam.pl/2kfh5nqy).

Koordynatorki Koncertów Charytatywnych #PolacyDlaNiepełnosprawnych 
pod patronatem Światowego Kongresu Polaków 
Ewa Krawczyk Fundacja Pomoż Innym
Aneta Skarżyński Fundacja Polonia Union

Autorki książki:”Komentarz do ustawy o ochronie lokatorów”
dr Krystyna Krzekotowska
dr Magdalena Malinowska

Światowy Kongres Polaków będzie reprezentowany na XXI Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii przez wiceprezesa dr Krystynę Krzekotowską  i mgr inż.  Jacka Gancarsona, Konsultanta ds. Strategii dla Polski Światowego Kongresu Polaków (wystąpienie na temat – Usuwanie barier współpracy z Polonią  w świetle doświadczeń Zespołu Prawno-Interwencyjnego Światowego Kongresu Polaków)

11.06. 2019 r. godz. 12:00  w Warszawie ul. Odrębna 10  (siedziba Fundacji Pomocna Dłoń) odbędzie się konferencja prasowa i inauguracyjne spotkanie Okrągłego Stołu ds. Osób Niepełnosprawnych,  organizowane przez Fundację Emanio Arcus we współpracy z dr Krystyną Krzekotowską (Światowy Kongres Polaków Fundacja Pomocna Dłoń) i Ewą Krawczyk (Fundacja Pomóż Innym).

Powołano zespół do opracowania propozycji rozwiązań dla osób niepełnosprawnych w oparciu o wzorce szwedzkie.

Będziemy rozmawiać o Domach Wytchnieniowych oraz Zakładach Aktywności Zawodowej niepełnosprawnych w każdym powiecie.

Będą poruszane kwestie zadłużenia niepełnosprawnych i ich eksmisji jako problemu bezduszności systemu.

Przedstawiony zostanie też projekt #PolacyDlaNiepełnosprawnych (cykl wydarzeń i koncertów charytatywnych).

Pragniemy też  zwrócić uwagę na  tragiczny los i potrzebę pomocy dla niepełnosprawnych pogorzelców podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń.

Mimo poświecenia ze strony  rodziców, którzy z własnych środków wybudowali dom dla zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych i opieki niepełnosprawnym dzieciom, cel ten został unicestwiony losowym wypadkiem, jakim był pożar.

Nie wystarcza zatem inicjatywa obywatelska lecz potrzebne są także rozwiązania systemowe.

Linki do report. w TVN i Polskie Radio RDC

 https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/pozar-domu-fundacji-pomocna-dlon-niepewny-los-podopiecznych,929597.html

https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,te-stare-dzieci-boja-sie-brumierac-gdzie-indziej,289155.html

Wieczór RDC: Potrzebna pomoc na remont Domu dla niepełnosprawnych intelektualnie

Dzięki temu nadeszła pomoc i rozwinęła się wartościowa  zbiórka internetowa. Jest to  godny uznania,  niezwykle poruszający przykład pomocnej dłoni Polaków i  Dziennikarzy.

Link do zbiórki

https://pomagam.pl/2kfh5nqy

V Międzynarodowy FESTIWAL POLONEZA w Polsce – 15 i 16 czerwca 2019 r.

Prawie 200 artystów z różnych krajów, stroje historyczne, ludowe, narodowe i współczesne, barwny korowód tancerzy, muzyków i wokalistów na Placu Zamkowym w Warszawie, oto jak świętujemy nasz pierwszy mały jubileusz V Międzynarodowego FESTIWALU POLONEZA w Polsce.

 

9 maja  2019 r. pani Maria Szonert-Binienda  b. wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na spotkaniu w redakcji Polityki Polskiej  przedstawiła referat na temat: “Stan obecny Polonii amerykańskiej”. 

w dniu 13 maja 2019 r. pani mec. Maria Szonert-Binienda spotkała się z panią dr Krystyna Krzekotowską, wiceprezesem Światowego Kongresu Polaków i panią red. Małgorzatą Wilkus.

 

Prezydent Donald Trump podpisał ustawę 447. Ustawę dotyczącą restytucji mienia ofiar Holokaustu. Jakie to zagrożenia niesie dla Polski, oraz czy MSZ powinien w tej sytuacji uspokajać opinię publiczną czy raczej natychmiast przeciwdziałać problemowi. Rozmawiam z prezesem Światowego Kongresu Polaków, mec. Stefanem Hamburą.