Przeskocz do treści

Żegnamy Jerzego Krzekotowskiego

Z wielkim smutkiem zawiadamy o śmierci mec.Jerzego Krzekotowskiego, współzałożyciela i głównego Fundatora inicjatyw Światowego Kongresu Polaków. Ofiarnego Konsultanta ds. Praw ych Światowego Kongresu Polaków, wspierającego bezinteresownie potrzebujących pomocy prawnej Polaków w kraju i za granicą

Pogrążył w smutku Przyjaciół i Rodzinę a zwłaszcza córkę mec. IWONĘ KRZEKOTOWSKĄ – Olszewską oraz żonę dr Krystynę Krzekotowską, wiceprezesa Światowego Kongresu Polaków.

Wspólnie z nimi Ś.P
mec. JERZY KRZEKOTOWSKI podejmował wiele zadań zawodowych i społecznych oraz charytatywnych.

Jako wieloletni Radca Prawny – Społecznik, a także jako nauczyciel akademicki i autor licznych książek I innych publikacji a także jako Redaktor Naczelny Mieszkalnictwa i Prawa, wniósł wielki wkład w reformę prawa mieszkaniowego w Polsce.

Mec. JERZY KRZEKOTOWSKI miał również liczący się wpływ na wdrożenie w życie zreformowanego prawa, zwłaszcza przy pełnieniu misji radnego kilku kadencji w Warszawie oraz funkcji Dyrektor Departamentu Polityki Mieszkaniowej w Urzędach Centralnych, w tym w Ministerstwie Budownictwa oraz w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

Był cenionym wykładowcą wielu instytucji edukacyjnych. Przyczynił się do rozkwitu
STUDIÓW podyplomowych w tej dziedzinie, m.in.na Uczelni Łazarskiego.

Dzięki mec. Jerzemu Krzekotowskiemu – wieloletniemu, kreatywnemu wykładowcy, m.in. na Uczelnia Łazarskiego krajowy i międzynarodowy rynek nieruchomości zasilany był w w wysoko wykwalifikowanych, wrażliwych społecznie specjalistów w dziedzinie Zarządzania Nieruchomościami, POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ WYCENY NIERUCHOMOŚCI.

Był współzałożycielem i członkiem władz wielu organizacji pozarządowych.

Takich, jak pionierska Fundacja Pomocna Dłoń, która wspólnie z rodzicami zbudowała i prowadziła pierwszy w Polsce Dom Zamieszkania i Rehabilitacji Osieroconych, Niepełnosprawnych Dzieci w Waszawie przy ul. Odrębnej 10.
Wspierał również wraz z żoną odbudowę tego domu ze zgliszcz pożarowych w 2018 r.

Jako prezes Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Budowy Miast, Urbanistyki i Ochrony Środowiska oraz jako Prezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, a także jako Wiceprezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Miast i Ekologii był organizatorem krajowych i międzynarodowych Konferencji i Kongresów, przyczyniając się z żoną Krystyną do powstania wielu pionierskich form międzynarodowej współpracy w tym Europejskiego Forum Prawników.
Odznaczony Krzyżem Zasługi i licznymi innymi formami uznania.

Część Jego Pamięci.

Zarząd
Światowego Kongresu Polaków

Warszawa 4.01.2023 r.

www.swiatowykongrespolakow.pl