Przeskocz do treści

ŚKP gości Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

W siedzibie Światowego Kongresu Polaków o zacieśnianiu współpracy między Światowym Kongresem Polaków a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej rozmawiają dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków, Łucjan Sokołowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa, Leopold Gomułkiewicz, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wrocław oraz Prof. dr Hab. Wiesław Wysocki z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Omówiono projekt współpracy przy przygotowywaniu kolejnego Światowego Kongresu Polaków, który, tak jak poprzedni, ma się odbyć w gościnnych progach historycznej siedziby królów polskich, jaką jest Zamek Królewski w WarszawieDyrektor tego Zamku piękne podkreślił, że Zamek Królewski w Warszawie został odbudowany dzięki finansowemu wsparciu Polonii i będzie zawsze otwarty na inicjatywy polonijne. W tym roku obchodzimy 50-lecie przystąpienia do odbudowy tego Zamku.
Tak jak zawsze Kongres będzie forum debaty ponad podziałami dla wszystkich Polaków pragnących przyczyniać się do wspierania wspołpracy Polaków w kraju z Polakami za granicą, w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki. Ze szczególnym uwzględnieniem Prawa i Medycyny.
Liczymy, że tak jak poprzednio, dzięki współpracy z mediami, w tym z Patronami Medialnym ( TVP Polonia, Polskie Radio1030 Chicago, RDC, Interwizja Warszawa TV, Polska Mówi, Polvision, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Mediów), dorobek tej współpracy i światowe osiągnięcia Polaków a także niezwykłe walory Zamku Królewskiego będą szeroko upowszechniane i udostępniane polskiej i międzynarodowej opinii publicznej. (Oprac. wideo Leopold Gomułkiewicz)