Przeskocz do treści

Ochrona praw mieszkaniowych małżonków i członków rodziny

Dr Krystyna Krzekotowska

Wykład dr Krystyny  Krzekotowskiej wygłoszony 16.10.2021  na Studiach Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości CKP Uczelni Łazarskiego.

Światowy Kongres Polaków udostępnia informację prawne, które mogą być przydatne zarówno Polakom przebywającym za granicą, jak i Polakom powracającym z zagranicy. Szczególne znaczenie mają przepisy prawa mieszkaniowego, które regulują formy prawne korzystania z mieszkań oraz status prawny małżonków i innych domowników w odniesieniu do tak ważnego dobra, jakim jest mieszkanie. W grę wchodzi również droga do odzyskania mieszkania, jeśli nastąpiło bezprawne naruszenie ich uprawnień mieszkaniowych, zarówno ze strony instytucji, jak i osób trzecich.

Poniżej udostępniamy wykład europejskiego eksperta, jakim jest dr Krystyna Krzekotowska, wykładowca i Kierownik Studiów Podyplomowych AKADEMII Rynku Nieruchomości Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Rynku Nieruchomości Uczelni Łazarskiego. Odnotowujemy wzrastające zainteresowanie tym STUDIAMI że strony Polonii i Polaków zwłaszcza Polacy powracający z zagranicy, czy zastanawiający się nad powrotem, są zainteresowani tym, jak regulowane są formy prawne korzystania z mieszkań. odzyskaniem lub nabyciem Polacy powracający z zagranicy. Są oni zainteresowani podjęciem działalności na polskim i międzynarodowym rynku nieruchomości i uzyskaniem statusu profesjonalnego uczestnika tego rynku, jako deweloper, Zarządca Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami oraz Rzeczoznawca. Dla tej grupy szczególnie atrakcyjną okazała się możliwość ukończenia jednocześnie trzech kierunków Studiów Podyplomowych, zwiększająca szanse sukcesu na konkurencyjnym rynku nieruchomości. Jednocześnie POLACY zastanawiający się nad powrotem DO KRAJU są zainteresowani tym, jak regulowane są formy prawne korzystania z mieszkań. W szczególności odzyskaniem utraconych praw mieszkaniowych lub ich nabyciem.