Przeskocz do treści

List otwarty Światowego Kongresu Polaków

Szanowni Państwo,

mając na uwadze misję Światowego Kongresu Polaków w dziedzinie edukacji i uwrażliwienia Polaków na pomoc potrzebującym a w szczególności osobom niepełnosprawnym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w uroczystym koncercie „Artyści dla Niepełnosprawnych”, który odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. o godz. 18.00 w Sali Koncertowej Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie.

Niniejszy koncert z udziałem charytatywnie występujących artystów tej miary co Urszula Dudziak, czy Stanisław Sojka oraz twórców polskich zamieszkałych za granicą, zasługuje na zainteresowanie i pomoc, gdyż jego celem jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych, którzy borykają się z wielkimi, codziennymi trudami.

Jako Światowy Kongres Polaków współorganizujemy ten jakże ważny w swoim przesłaniu koncert wspólnie z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym Fundacją Emanio Arcus, Fundacją Pomocna Dłoń, Fundacją Polonia Union i Fundacją Pomóż Innym (Ewa Krawczyk – koordynator).

Dochód z tego koncertu, a także z przyszłych koncertów z udziałem Polonii Świata jest przeznaczony na pomoc niepełnosprawnym, w tym na dokończenie odbudowy domu Mieszkalno Rehabilitacyjnego w Warszawie ul. Odrębna 10, domu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń. Dom ten został zbudowany 25 lat temu ze środków rodziców niepełnosprawnych dzieci, lecz uległ zniszczeniu przez pożar w grudniu 2018 r.

Bylibyśmy zaszczyceni i wdzięczni, gdyby Państwo zechcieli wziąć udział w tym koncercie (link https://polskieradio.bilety24.pl/nfrontbuy/buy/id/261625/ref/b24_polskieradio/lang)

lub wsparli składkę internetową (link do składki – https://pomagam.pl/2kfh5nqy)

dr Krystyna Krzekotowska

Wykładowca Polskiego i Międzynarodowego Prawa

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Założyciel Fundacji Pomocna Dłoń

www.dpspomocnadlon.pl                    

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17, kom.603996408,KRS 0000690041 www.swiatowykongrespolakow.pl Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com konto PKO Bank Polski 65 1020 1013 0000 0102 0366 1303                                                                       o