Przeskocz do treści

Konferencja prasowa Krystyny Krzektowskiej i Janusza Korwina Mikke

Centrum Prawa Spółdzielczego, Mieszkaniowego i Reprywatyzacji (CPSM i R)

11.10. 2019 r. g. 17.00 ul. Mozarta 1 piętro V.
Zapraszamy serdecznie na Konferencję prasową i spotkanie z wyborcami, które odbędzie się w Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką przy ul. Mozarta 1
piętro V.
Jest to Spółdzielnia Mieszkaniowa znana z wdrażania nowoczesnych metod zarządzania zasobami mieszkaniowymi i europejskiej strategii zarządzania przyjaznego ludziom

W konferencji i spotkaniu uczestniczyć będą kandydaci na posłów z Komitetu Wyborczego Konfederacja dr Krystyna Krzekotowska (miejsce 9 na liście 4) autorka licznych książek i innych publikacji w obronie obywateli i spółdzielców oraz Janusz Korwin Mikke lider Konfederacji (miejsce pierwsze na liście nr 4).

Stanowić to będzie jeden z ważnych akcentów niejako podsumowujących bogaty dorobek kampanii wyborczej Konfederacji (nastawionej na promowanie i konsultowanie z Obywatelami nowoczesnego zarządzania państwem, opartego na współpracy z Obywatelami i podejmowaniu decyzji zgodnych z żywotnymi interesami i potrzebami Obywateli, wolnych od krępowania ich inicjatyw obywatelskich biurokratycznym gorsetem).

Będzie to zarazem inaugurację bardzo potrzebnego dla ochrony praw Spółdzielni i Spółdzielców Działu Światowej Akademii Prawa, założonej i kierowanej przez dr Krystynę Krzekotowską wiceprezesa Światowego Kongresu Polaków.

Jest to Centrum Prawa Spółdzielczego, Mieszkaniowego i Reprywatyzacji(CPSM i R), którym pokieruje wspólnie z nią Grzegorz Jakubiec, wyróżniający się poziomem kwalifikacji i kulturą osobistą prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką, wdrażający światowe oraz europejskie standardy ochrony praw Spółdzielców i Obywateli.

Będzie to międzynarodowe centrum współpracy Polaków w kraju z Polakami za granicą oraz wymiany dobrych praktyk uwzględniających nowoczesne światowe systemy gospodarcze, nowoczesne formy energooszczędnego taniego budownictwa dla ludzi młodych oraz budownictwa specjalistycznego zaspakajającego także specjalne potrzeby mieszkaniowe osób starszych i inwalidów.

Będzie to także Centrum wiedzy o światowych doświadczeniach w dziedzinie reprywatyzacji, aby służyć wiedzą niezbędną dla uchwalenia i wdrożenia praworządnej reprywatyzacji, uwzględniającej społecznie uzasadnione interesy właścicieli i najemców.