Przeskocz do treści

Koncert charytatywny „Artyści Dla Niepełnosprawnych”

Poczucie więzi i bliskości na Koncercie Charytatywnym #ArtyściDlaNiepełnosprawnych

Jest nadzieja, że Damy Radę.
Umocnili ją w nas Wielcy Artyści, którzy ofiarowali to co mają najcenniejszego – dar swojego wielkiego muzycznego talentu.

Ich muzyka i śpiew potrąciła struny naszej ludzkiej wrażliwości i kreatywności oraz gotowość do podawania sobie wzajemnie pomocnej dłoni.

Wielcy Polacy podali sobie pomocną dłoń i nawiązali braterską więż ponad podziałami i ponad granicami, a także ponat barieramu zdrowotnymi.
#PolacyDlaNiepełnosprawnych#ArtyściDlaNiepełnosorawnych
#PrawnicyDlaNiepełnosprawnych

W ślad za Wielkimi Artystami z sercem Prawnicy z sercem niosą pomoc w ludzkich tragediach i uwikłaniach prawnych.

Można zgłaszać się do Międzynarodowego Zespołu Interwencyjno-Prawnego #PrawnicyDlaNiepełnosprawnych Tel.603996408
swiatowy.kongres.polakow@gmail.com
www.dpspomocnadlon.pl
www.swiatowykongrespolakow.pl

DZIĘKUEMY