Przeskocz do treści

III Światowy Kongres Polaków

Propozycja ŚKP:

III Światowy Kongres Polaków 2023
na Zamku Królewskim w Warszawie

Globalizacja instrumentów prawnych i ich wpływ na gospodarkę, ochronę zdrowia, dóbr kultury i praw obywateli oraz na pokojowe rozwiązywanie konfliktów w kraju i na arenie międzynarodowej

.Organizatorzy:
Światowy Kongres Polaków
Światowa Akademia Prawa
Fundacja Kultury i Sztuki artHolding
Miasto Warszawa
Zamek Królewski w Warszawie

Patronat honorowy:
Minister Spraw Zagranicznych
Marszałek Sejmu
Prezydent m.st. Warszawy

Patronat naukowy:
UCZELNIA Łazarskiego

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Stowarzyszenie Sędziów

Krajowa Rada Radców Prawnych

Naczelna Rada Adwokacka


Patronat medialny:
TVP Polonia
Polvision
Stowarzyszenie Polskich Mediów
Portal Interwizja Warszawa
Portal Polska Mówi|
PAP

PROGRAM RAMOWY
Konferencji II Światowego Kongresu Polaków 2023


sobota, 16 września 2023

Miejsce: Zamek Królewski, Warszawa
Sesje plenarne: Sala główna

09:30 – 10: 45 Rejestracja uczestników konferencji

11:00 Uroczyste otwarcie konferencji

 • Przemówienia przedstawicieli:
  Marszałek Sejmu RP
  Marszałek Senatu RP

  Ambasadora Stanów Zjednoczonych
  Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec
  Ambasador Ukrainy
  Zrzeszenia Prawników Polskich
  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
  Naczelnej Rady Adwokackiej
  Stowarzyszenia Sędziów iustitia
  Stowarzyszenia Prokuratorów RP
  Krajowej Rady Komorniczej

11:50-12:10 Wystąpienie Gości Specjalnych konferencji

 • Minister Spraw Zagranicznych, lub sekretarz stanu, MSZ

 • dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

12:10-13:30 SESJA PLENARNA I – DYSKUSJA PANELOWA

Nowoczesna i umiędzynarodowiona edukacja prawna oraz kultura i świadomość prawna Obywateli gwarancją ochrony praw obywateli na poziomie światowym. Rola szkolnictwa wyższego, studiów podyplomowych, międzynarodowych akademii prawa, organizacji zawodowych i społecznych. Rola władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Rola współpracy z mediami.

Prowadzący:
Prof. Anna Konert, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego
dr Krystyna Krzekotowska
, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Zaproszeni mówcy:

 • Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów

 • Prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski

 • Elżbieta Komorowska, Konsultant ds. Edukacji ŚKP

 • dr Józef Musioł, Sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Stowarzyszenia Sądu Najwyższego, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Sędzia Sigfrid Willuzki, Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów Rodzinnych, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Andrzej Andrzejewski Sędzia Trybunału Stanu

 • Jan Lisiecki, członek Sejmowej Komisji Edukacji

 • Manfred Heusel, dyrektor Europejskiej Akademii Prawa w Trier

 • Sabine Verheyen, Euro poseł PPE Niemcy, Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego

 • Jacek Gancarson, Dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków,
  Sławomir Platta, Stowarzyszenie Prawników Amerykańskich

:

 • Sędzia Thomas Guddat, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów

 • Andrzej Andrzejewski Sędzia Trybunału Stanu

 • Marek AstKomisja Ustawodawcza

 • Myrcha ArkadiuszKomisja Ustawodawcza

 • prof. Małgorzata Gersdorf wieloletni Prezes Sądu Najwyższego

Dyskusja

13:30 – 14:00 coffe break

14:00-15:10 SESJA PLENARNA II

Prawo autorskie i ochrona dóbr kultury i własności intelektualnej na arenie międzynarodowej (kultura i sztuka największym dobrem narodowym).

 • Prowadzący:
  prof. dr hab. Artur Krajewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
  Hanna Buda, Konsultant ds. Kultury Światowego Kongresu Polaków,

 • Zaproszeni mówcy:

 • prof. dr hab. Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski,

 • Rafał Sisicki Wiceprzewodniczący oddziału ZASP w Warszawie,

 • Jerzy Jankowski, Wiceprzewodniczący Warszawskiego Związku Literatów Polskich,

 • prof. dr hab. Jan Tutaj, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,

 • Agnieszka Wende specjalistka ds. prawa autorskiego

 • Magdalena Wleklik Przewodnicząca Koła Scenarzystów SFP

Dyskusja

15:10-16:10 SESJA PLENARNA III

Prawo, jako instrument doskonalenia ochrony zdrowia obywateli, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji i dostępności oraz skutecznego zarządzania służbą zdrowia.

Prowadzący:

 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, członek Rady Naukowej Ministra Zdrowia

Zaproszeni mówcy:

 • prof. Wiesław Jędrzejczak, Krajowy Konsultant, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Bogusław Falkowski, Sanatorium w Pałacu na Wodzie w Augustowie

 • dr Krzysztof Lewiński, Konsultant ds. Zdrowia ŚKP

 • Maciej Pogoda, Konsultant ds. Zapobiegania Społecznemu Wykluczeniu Światowego Kongresu Polaków

 • dr Łukarz Guzanowski, Konsultant ds. Medycznych ŚKP

 • Maciej Sobieszczanski, Konsultant ds. Rehabilitacji Światowego Kongresu Polaków

 • dr Agnieszka Kruk, Konsultant ds. Medycznych ŚKP

 • dr Ewa Nita, LUIX MED. Onkologia, członek Rady Naukowej ŚAP

 • dr Ewa Wierzbowska, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej

Dyskusja

16:10 – 16:30 coffe break

16:30-17:30 SESJA PLENARNA IV

Ochrona praw obywateli w prawie gospodarczym, lotniczym oraz w prawie pracy i prawie rodzinnym.

Likwidacja prawnych barier rozwoju gospodarczego, ochrona pracowników oraz ochrona praw dziecka

Prowadzący:

 • Prof. Adw. Dariusz Czajka, Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
  dr Magdalena Rycak, Radca Prawny, Kierownik Studiów Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego

Zaproszeni mówcy:

 • dr Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej

 • prof. Iwona Foryś, Uniwersytet Szczeciński

 • Maria Ślązak, Radca Prawny, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników

 • Artur Słuchożebrski, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu Homo Bonus

 • dr Dominik Wagner, Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników

 • dr. Peter Diedrich, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników

 • dr Irena Kleniewska, Przewodnicząca Rady Naukowej Światowej Akademii Prawa

 • Prof. Helga Oberloskamp, Uniwersytet w Kolonii, członek Rady Naukowej ŚAP

 • Sędzia Urszula Klejnowska, Konsultant ds. Prawnych ŚKP

 • Edyta Palczewska, Ministerstwo Sprawiedliwości, Konsultant ds. Prawnych ŚKP

Dyskusja

17:30-18:30 SESJA PLENARNA V

Stabilne i harmonijne prawo mieszkaniowe i spółdzielcze, jako forma zabezpieczenia praw mieszkaniowych obywateli. Odbudowa zniszczonego w pierwszym okresie transformacji ustrojowej zaplecza naukowo-badawczego i szkoleniowego

Prowadzący:

Grzegorz Okoński, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego
dr Krystyna Krzekotowska
, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa,
prof. Ryszard Strzelczyk, Uczelnia Łazarskiego

Zaproszeni mówcy:

 • dr Magdalena Malinowska, Kierownik Studiów Podyplomowych Legislacji Uczelni Łazarskiego

 • Beata Piworowicz, Prezes Stowarzyszenia Damy Radę

 • dr Grzegorz Okoński, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

 • Grzegorz Jakubiec, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką

 • Andrzej Półrolniczak, Prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych

 • Lidia Staroń, członek Komisji Ustawodawczej

Dyskusja

18:30-19:30 SESJA PLENARNA VI

Prawo, jako instrument zapewniania bezpieczeństwa Obywateli oraz przyjaznej współpracy międzynarodowej, w tym współpracy w odbudowie Ukrainy. Rola dyplomacji i organizacji pozarządowych, w tym organizacji polonijnych.

Prowadzący:

 • Ewa Broda, Honorowy Ambasador ŚKP,

 • prof. Grażyna Dzwonkowska, Dyrektor Instytutu Europejskiej Integracji

Zaproszeni mówcy:

 • Artur Konrad, Prezes Stowarzyszenia Łagierników

 • Wojciech Mazur, Kongres Polonii Amerykańskiej

 • Irena Buczyńska, Prezes Fundacji Nowa Wieś

 • Ewa Kacprzak-Szymańska, Wiceburmistrz Dzielnicy Ochota

 • dr Wioletta de Charry, Konsultant ds. Medycznych, Dyrektor Biura Francuskiej Agendy Światowej Akademii Prawa

 • Sylwester Szafarz Ambasador

 • dr Christoph Musialik, Dyrektor Biura Niemieckiej Agendy Światowej Akademii Prawa

 • Elizabeth Siaroń, Dyrektor Biura Kanadyjskiej Agendy Światowej Akademii Prawa

 • Marina Getman, Dyrektor Biura Ukraińskiej Agendy Światowej Akademii Prawa

Dyskusja

20:00-22:30 Uroczysta kolacja i Gala „Złoty Laur Polonusa 2023”
Złoty Laur Polonusa
– statuetka przyznawana wybitnym osobom zaangażowanym i wpływającym na promocję polskiej kultury, nauki i narodowych wartości w okręgach polonijnych na świecie.

 1.  

 2.  

dr Krystyna Krzekotowska mgr inż. Jacek Gancarson          

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków Dyrektor Biura ŚKP

kom. 603996408 kom. 795741754

                                                                                                           

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17 KRS 0000690041

www.swiatowykongrespolakow.pl Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com

Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl

Fax/fax: 22 8331160,

tel. 603 996 408 (Krystyna Krzekotowska), 795741754 (Jacek Gancarson)

506 129 271 (Ewa Broda)

Konto PKO Bank Polski 73 1020 1026 0000 1702 0451 8601