Przeskocz do treści

Hambura: Nord Stream 2 to jest, tak jak Pan wspomniał, rozwiązanie polityczne a nie biznesowe. Politycy niemieccy wspominają, od czasu do czasu, że…

Kanclerz Angela Merkel odpowiedziała na apel mec. Stefana Hambury. Apel dotyczył upamiętnienia polskich bohaterów, którzy za pomoc Żydom zostali pomordowani przez Niemców podczas II Wojny Światowej. Nieoficjalnie mówi się, że niebawem kanclerz Merkel ma odwiedzić Polskę. Swój przyjazd zapowiedział również  Heiko Maas – nowy minister spraw zagranicznych Niemiec.  Prezes Hambura nie ukrywa, że…

Prezesi ŚKP: W treści wystawy zawarto informacje na temat Niemców bohatersko ratujących Żydów, ale nie zamieszczono ani słowa o Polakach, którzy za pomoc Żydom karani byli śmiercią.

Dr Krzekotowska: Nawet w tej ustawie, takiej wycinkowej, którą teraz mamy z inicjatywy obecnej pani Prezydent, całkowicie został pominięty los najemców. W związku z tym, sprawą zajęli się tzw. „specjaliści” spekulanci od wykorzystywania luk prawnych…

(od lewej) Izabela Kopeć, Krystyna Tarasiuk, Krystyna Krzekotowska

Niezwykle miło nam poinformować, że do naszego grona konsultantów dołączyła Izabela Kopeć, mecenas kultury, absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu na wydziale wokalnym o specjalizacji wokalno-aktorskiej i oratoryjno-kantatowej. mezzosopran liryczny.

Dnia 06-03-2018 roku, podczas debaty poświęconej polsko-ukraińskiej współpracy naukowej, kulturalnej i gospodarczej – podpisana została umowa o utworzeniu Międzynarodowego Centrum Edukacji i Rozwoju.
Umowę zawarto pomiędzy Instytutem Integracji Europejskiej, Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Tarnopolską Państwową Obwodową Administracją (odpowiednik wojewody w Polsce).
Wspomniane porozumienie to dobry przykład wspierania przez prawników współpracy gospodarczej, dzięki gromadzeniu i udostępnianiu przedsiębiorcom wiedzy o prawie obowiązującym w poszczególnych państwach. Temu celowi służyć będzie także Światowa Akademia Prawa – o czym podczas debaty referowali prezesi Światowego Kongresu Polaków, mec. Stefan Hambura i dr Krystyna Krzekotowska. Strony porozumienia planują także zachęcenie polskich i ukraińskich studentów do wspólnego pisania prac magisterskich, co umożliwi im jednoczesne uzyskanie polskiego i ukraińskiego dyplomu.

Krzekotowska: Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, urząd powinien czuwać aby obywatel nie poniósł szkody w skutek nieznajomości przepisów prawa, czyli powinien być informowany. Tymczasem jest całkiem odwrotnie w urzędach. Mam wrażenie, że jest blokada informacji…

źródło: wikimedia commons

Hambura: W Berlinie od dwóch tygodni można oglądać wystawę
„Stille Helden”, ale dlaczego na tej ekspozycji, poświęconej osobom, które w latach 1933-1945 pomagały prześladowanym Żydom, nie ma ani słowa o Polakach? Przecież…

Red. Anna Żurek: Mówi Pani o sobie tak – „jestem dobrym kandydatem, bo nie obciążają mnie partyjne interesy, dlatego wszystkie siły które mam mogę poświęcić pracy na rzecz ludzi” – Czy to dlatego Pani kandydatura może stanowić dobrą alternatywę…

Hambura: jest wiele zaniedbań i to również po tzw. „dobrej zmianie”. Jak długo można czekać aż zostaną w Berlinie wykupione bilbordy, gdzie zostanie pokazane w języku niemieckim kto jest odpowiedzialnym za wybuch II WŚ i kto ponosi odpowiedzialność. Jeżeli będziemy się dalej tego politycznie bać, to wtedy nic nie zrobimy.
A Niemcy idą coraz to dalej…