Przeskocz do treści

Archiwum Akt Nowych przyjmuje archiwalia polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji

15 maja 2022 odbyła się w AAN konferencja prasowa z okazji przejęcia  ok  15 mb.  archiwaliów polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji.

Było nam szczególnie miło usłyszeć, że archiwalia są w b. dobrym stanie.

Kongres Polaków w Szwecji podejmował począwszy od lat 80. XX w. liczne wysiłki na rzecz uporządkowania archiwaliów zgromadzonych w Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie. Powstała koncepcja powołania Archiwum Emigracji Polskiej. Powołano też wydawnictwo AEP „Biblioteka Archiwum Emigracji Polskiej w Szwecji” (ISSN 1104-3881), które wydało kilka cennych publikacji na temat historii polskiej emigracji w Szwecji, opracowanych przez prof. Andrzeja Uggla. Niestety wieloletnie i wielokierunkowe starania o pozyskanie niezbędnych funduszy nie przynosiły rezultatów, przez co dokumentacja nie mogła zostać poddana procesowi właściwego zabezpieczania oraz bardziej wnikliwego porządkowania i inwentaryzacji.

W latach 2020-2021, dzięki uzyskaniu w przez Światowy Kongres Polaków w Warszawie grantu Kancelarii Premiera Rady Ministrów RP pokrywającgo ok. 63% wszystkich kosztów udało się nam zabezpieczyć i uporządkować te archiwalia.

Duże znaczenie dla osiągnięcia pozytywnego rezultatu miało wsparcie  zarządu ŚKP w osobach vice prezes dr Krystyny Krzekotowskiej oraz  członka zarządu mgr Andrzeja Rępalskiego. Głównym wykonawcą projektu był konsultant d/s Polonii szwedzkiej mgr Jacek Gancarson.

Nieocenioną pomocą okazało się także odpowiedzialne doradztwo dr Anny Leszuk z Naczelnej  Dyrekcji Archiwów Państwowych a także pp. Agnieszki Wopińskiej  i Magdaleny Wiercińskiej z archiwum Akt Nowych.

Serdecznie dziękujemy!