Przeskocz do treści

WSPOMÓŻ

Szanowni Państwo,
Nie jesteśmy finansowani przez żadną instytucję rządową czy pozarządową. Chcąc zachować pełną niezależność jesteśmy zmuszeni prosić Państwa o pomoc finansową.

Konto dla darczyńców: PKO Bank Polski  65 1020 1013 0000 0102 0366 1303 (w tytule przelewu prosimy napisaćdarowizna”)

Nr. SWIFT jest taki sam jak numer BIC czyli: BPKOPLPW
Natomiast: IBAN to symbol PL i nasz numer konta czyli:  PL 65 1020 1013 0000 0102 0366 1303 (w tytule przelewu prosimy napisaćdarowizna”)

Uprzejmie informujemy również, że wpłaty na konto naszego komitetu wyborczego mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne będące obywatelami polskimi mającymi miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Konto Komitetu Wyborczego ŚKP – PKO Bank Polski 74 1020 1013 0000 0502 0391 0429

Wpłaty mogą być dokonywane kartą płatniczą, przelewem lub czekiem rozrachunkowym.

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego
wyborców nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia
za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu
wyborów (art. 134 § 2 Kodeksu wyborczego), tj. kwoty 31 500,00 zł. 

Wpłaty niespełniające powyższych wymagań zostaną skonfiskowane przez Państwową Komisję Wyborczą.