Przeskocz do treści

Wiceprezes ŚKP zabiera głos podczas debaty w Okręgowej Radzie Adwokackiej

W dniu 24.11.2017 r. z udziałem Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się debata w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Z dużym zaangażowaniem zwłaszcza ze strony młodych adwokatów i radców prawnych debatowano o tym, jak zmieniać i stosować prawo, aby było ono bardziej przyjazne dla Obywateli.

Jak spowodować to, aby sądy administracyjne dla dobra Obywateli oraz usprawnienia i przyspieszenia postępowania częściej korzystały z nowych rozwiązań prawnych, pozwalających nie tylko na uchylenie decyzji administracyjnej i przekazanie do ponownego rozpoznania, ale przede wszystkim wydawały korzystne dla Obywatela rozstrzygnięcie kończące ciągnące się latami sprawy.
Jak zastępować wyroki, które często zaostrzają spory, postępowaniem mediacyjnym i ugodami, które sprzyjają eliminowaniu konfliktu.

dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, podzieliła się swym doświadczeniami, związanymi z tym, że jej usiłowania i wnioski dotyczące mediacji np. kierowane do pełnomocniczki m. st. Warszawy nie tylko nie odnosiły skutku, ale wręcz przeciwnie –  spotkały się z ostracyzmem.

Jednocześnie, dziękując Koleżankom i Kolegom Mecenasom za interesujące merytoryczne głosy, także na I Światowym Kongresie Polaków, który odbył się 3.11.2017 r na Zamku Królewskim w Warszawie, wiceprezes ŚKP poinformowała o nowych inicjatywach dotyczących umiędzynarodowionego kształcenia prawników i formach mediacji z udziałem Zespołu Interwencyjno-Prawnego powołanego przez Światowy Kongres Polaków, który przyczynił się do ugodowego zakończenie wielu zadawnionych konfliktów na linii władza-Obywatel.

Dodała, że potrzeba wzmocnienia ochrony prawnej dotyczy zarówno Polaków w kraju jak i za granicą, w tym Polaków powracających z zagranicy, których zamiast pomocy spotykają szykany ze strony urzędów.