Przeskocz do treści

Światowy Kongres Polaków dziękuje i prosi o wsparcie

Szanowni Państwo Członkowie i Sympatycy Światowego Kongresu Polaków,  
Szanowni Paneliści i Uczestnicy I Światowego Kongresu Polaków w dniu 3.11.2917 r.
Szanowni Prezesi i członkowie organizacji polonijnych i innych organizacji, pozarządowych z Polski i za granicy,
Szanowni Konsultanci i Wolontariusze Światowego Kongresu Polaków,
Szanowni Sponsorzy i Patroni I Światowego Kongresu Polaków,
Szanowni Dziennikarze,

Przyjmijcie gorące i szczere wyrazy wdzięczności od Organizatorów Kongresu.
Dzięki wysiłkowi Szanownych Państwa, dzięki Waszym znakomitym wystąpieniom na Kongresie, dzięki tak licznemu i aktywnemu uczestniczeniu w obradach, dzięki wywiadom i reportażom oraz aktywności w mediach społecznościowych, odnieśliśmy wielki sukces zjednoczeniowy Polaków w kraju i za granicą.

Jest to sukces, którego nie udało się osiągnąć ani MSZ-owi, ani innym powołanym instytucjom.
Nasz Światowy Kongres Polaków żyje i pracuje dla dobra Polski i Polaków na całym świecie.
Rozmawiamy ze sobą, nie obrażając się na różnorodność poglądów lecz przeciwnie, czerpiąc z niej radość, bogactwo duchowe i siłę do pokonywana trudów dnia codziennego. Niech ten stan trwa jak najdłużej, a najlepiej pozostańmy na zawsze w tym stanie – wzajemnej życzliwości i fascynacji polskością oraz miłości do Ojczyzny.

Miłość i umiłowanie Polski, to miłość do Polaków, bez wykluczana kogokolwiek, aby wszyscy mogli jak najlepiej służyć Polsce.

Sygnalizowana od dawna przez wielu wrażliwych i światłych ludzi konieczność wzmocnienia obrony Polaków w Polsce i za granicą uzyskała nowe impulsy i instrumenty skutecznego działania. Milowym krokiem okazało się utworzenie Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków i podjecie pracy nad wypracowaniem Strategii dla Polski ponad podziałami na I Światowym Kongresie Polaków w dniu 3.11.2017 r.
Dokonaliśmy tego wspólnie – my patriotyczni, zaangażowani i kompetentni Polacy w kraju i za granicą, których przedstawiciele po raz pierwszy od 1929 r. zgromadzili się dniu 3.11.2017 r. w liczbie ponad 400 osób, na I Światowym Kongresie Polaków, który odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Mamy teraz zarówno konkretny program, jak również kompetentnych oraz szlachetnych i wrażliwych ludzi do jego realizacji. Ważne jest, aby teraz ów program wzbogacać, rozwijać, a przede wszystkich wdrażać w życie systematyczną pracą. Będziemy robić wszystko, aby nie był to „słomiany ogień”, aby nie zmarnować wielkiego kongresowego dorobku polskiej myśli patriotycznej, która zjednoczyła nas ponad podziałami. „Polak mądry po szkodzie” – zamieniamy na „Polak mądry przed szkodą”.  

Dlatego nasza dalsza praca nie będzie rozbijana. Dotychczasowe próby rozbicia nas „spaliły na panewce”, gdyż znamy historię rozbijania zjednoczeniowych ruchów polonijnych (por. Polityka Polska, POLONIA – UŚPIONY POTENCJAŁ maj 2017).

Pracujemy w kompetentnych i merytorycznych międzynarodowych zespołach Polaków – specjalistów, w szczególności w ramach powołanego przez Zarząd Światowego Kongresu Polaków Zespołu Interwencyjno-Prawnego (ZIP). Ma on na celu podejmowanie doraźnej,  interwencji dla szybkiej ochrony krzywdzonych Polaków w Polsce i za granicą.

Dziękujemy  wszystkich ekspertom za zgłaszanie gotowości pracy w ZIP, tak bardzo potrzebnym dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa wszystkim Polakom, 

Dziękujemy Panu Bogu i szlachetnym Polakom za ten prawdziwy cud zjednoczenia, którego nie udało się dokonać ani MSZ-owi ani innym powołanym do tego instytucjom. Zapraszamy do współpracy wszystkich ludzi dobrej woli. Niech to będzie nasz wspólny akt uczczenia Święta Niepodległości.

Można stwierdzić, że spełniło się skierowane do Uczestników Kongresu życzenie prof. Juliana Karpowicza, aby z obrad Kongresu wyłoniła się śmiała wizja Polski, mogącej być dla innych wzorem dobrego państwa i szczęśliwego społeczeństwa.

Szanowni Państwo, realizacja tej pięknej idei i wizji Polski wymagać będzie środków materialnych.  Nie otrzymując wsparcia finansowego ani od polskiego rządu ani od Unii Europejskiej możemy liczyć tylko na dar serca Rodaków – Polaków w kraju i za granicą.

Będziemy działać przejrzyście i umieszczać na stronie internetowej sprawozdania finansowe z naszej działalności (także z Kongresu) . Dlatego już dziś informujemy, że jak dotąd, praca Kongresu była możliwa dzięki wspaniałym wolontariuszom, a gro kosztów została pokryta z darowizn członków założycieli, darowizn sympatyków Kongresu (w zamian za możliwość promocji podczas obrad Kongresu-banery i stoiska), a przede wszystkim z darowizn ze strony mecenasów Krystyny i Jerzego Krzekotowskich oraz ich córki mec. Iwony Krzekotowskiej.

Jeżeli jednak pragniemy rozwoju Światowego Kongresu Polaków i realizacji bogatego wachlarza postulatów Kongresowych, a przede wszystkim zapewnienia skutecznej pomocy prawnej Polakom w kraju i za granicą przez powołany przy Światowym Kongresie Polaków Zespół Interwencyjno-Prawny (ZIP), to niezbędne będzie z Waszej strony Rodacy ofiarne wspieranie nas. Podobne do tego, jakie miało miejsce przy odbudowie Zamku Królewskiego, która dokonała się wyłącznie z darowizn Polaków w kraju i za granicą.

Dlatego Zamek Królewski – jak powiedział Dyrektor Zamku na Konferencji prasowej w dniu 27.10.2017 r. – jest miejscem, w którym możemy się czuć, jak u siebie w domu. Dziękujemy za ten gest Zamku Królewskiego, bez którego nie moglibyśmy się spotkać i tak owocnie obradować nad Strategią dla Polski ponad podziałami. Pracujmy wspólnie, aby Polska już nigdy nie była macochą dla Polaków, jak to w przeszłości bywało, zwłaszcza w odniesieniu do Polaków za granicą, uznawanych za zdrajców przez PRL- owski reżim.  Jak wykazaliśmy na Kongresie, relikty owego reżymu utrzymują się do dziś.

Dlatego konieczna jest nasza wspólna obywatelska inicjatywa, aby to zmienić. Nikt za nas sam tego nie zrobi.
Dlatego nie wstydzimy się prosić Was Szanowni Rodacy w kraju i za granicą (nie prosimy bowiem dla siebie, lecz dla sprawy, dla budowania przy pomocy obywatelskiej partycypacji – lepszej Polski) o darowizny na rzecz Światowego Kongresu Polaków.  

Wpłat można dokonywać na konto Światowego Kongresu Polaków PKO Bank Polski  73 1020 1026 0000 1702 0451 8601  (z dopiskiem darowizna).

Nr. SWIFT jest taki sam jak numer BIC czyli: BPKOPLPW natomiast: IBAN to symbol PL i nasz numer konta czyli:  PL 73 1020 1026 0000 1702 0451 8601 

Z góry dziękujemy za każdą, choćby symboliczną wpłatę,

Życzymy Państwu wielu osobistych i zawodowych sukcesów.

 

Zarząd Światowego Kongresu Polaków

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

mec. Stefan Hambura Prezes Światowego Kongresu Polaków

kom. 508 753 727
+4915703328986

dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

kom. 603 996 408
krzekotowska@soi.fc.pl                                    
www.swiatowykongrespolakow.pl