Przeskocz do treści

Światowa Akademia Prawa

Już 10 lutego 2018 roku, prezesi Światowego Kongresu Polaków zainaugurują Światową Akademię Prawa.

ŚAP przy współpracy z prawnikami w Polsce oraz prawnikami w państwach, w których mieszkają Polacy będzie się zajmowała gromadzeniem wiedzy o systemach prawnych funkcjonujących w danym państwie.

Wzmocnieniu ochrony prawnej oraz poszerzeniu dostępu do innowacji naukowych będzie służył Dział Prawny, obejmujący w szczególności prawo gospodarcze, rodzinne i cywilne.

Przedmiotem zainteresowania ŚAP będzie również umiędzynarodowione kształcenie, zapewniające wdrożenie światowych standardów ochrony obywateli, a także przyczyni się do wzmocnienia działania na rzecz stosowania alternatywnych form rozwiązywania sporów. W szczególności mediacji.

Jak podkreśliła wiceprezes ŚKP dr Krystyna Krzekotowska, dzięki współpracy z mediami -Światowa Akademia Prawa- będzie przyczyniać się do upowszechniania i podnoszenia na wyższy poziom kultury prawnej, co niewątpliwie sprzyjać będzie realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do informacji, ale również będzie stanowiło formę profilaktyki zapobiegającej naruszaniu norm prawnych.

Więcej na ten temat w poniższym materiale filmowym (od 3 minuty, 18 sekundy)

Odtwórz wideo