Przeskocz do treści

OKW ŚKP

5
NA
WARSZAWA

1. Mieszkania dla rodzin i singli

Program budownictwa mieszkaniowego, w tym domów wielopokoleniowych, tanich mieszkań dla studentów i osób, które nie mają w planach zakładania rodziny. Również budownictwa specjalistycznego zorientowanego na problematykę osób niepełnosprawnych i starszych, opartego o współpracę z inwestorami prywatnymi.

Uruchomienie partnerstwa publiczno-prywatnego, w wyniku którego Miasto będzie przekazywać grunty pod budowę prywatnym właścicielom, w zamian za (…) Podobny model funkcjonuje z dużym powodzeniem w Rzymie i Berlinie. Grunty pod budowę przekażemy zarówno deweloperom jak i spółdzielniom mieszkaniowym, którym zapewnimy możliwości rozwojowe. Spółdzielcze formy gospodarowania są szkołą demokracji i zapobiegają wywoływaniu kryzysów gospodarczych przez spekulantów.

Przyznamy obniżki czynszu do 50% oraz środki na remont i dostosowanie mieszkań dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Wspomniany model funkcjonuje już w Poznaniu.

Miasto Warszawa przejmie obowiązek płacenia czynszu za najemcę zalęgającego z opłatami z powodu sytuacji losowych, aby skutecznie zapobiegać zjawisku eksmisji i późniejszej bezdomności.

Wyłączymy możliwość wynajmowania za pieniądze podatników adwokatów i wytaczania powództwa sądowego władz Miasta Warszawy przeciwko swoim mieszkańcom. Co więcej, wycofamy niedopuszczalne już wniesione pozwy, a w powstałą lukę wprowadzimy narzędzia prawne jakimi są mediacje i ugody.

2. Sprawna komunikacja miejska

Objazdy dla samochodów ciężarowych i bezpłatną komunikację dla mieszkańców Warszawy, aby skutecznie zapobiegać smogowi i korkom ulicznym.

Rozbudowa metra – zgodna z ustaleniami fachowców od ruchu drogowego (a nie z „fachowcami” z nadania partyjnego) przy uwzględnieniu komunikacji naziemnej. Rozwiązanie to z powodzeniem funkcjonuje w Berlinie.

3. Usunięcie prawnych barier rozwoju gospodarczego

Przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i wieloma organizacjami pozarządowymi, dokonamy analizy wszelkich barier prawnych, które nie pozwalają na swobodny rozwój gospodarczy. Wykorzystamy również doświadczenia Zespołu Interwencyjno-Prawnego Światowego Kongresu Polaków, z którego wynika, że największą barierą rozwoju gospodarczego są nieprzyjaźni urzędnicy, interpretujący prawo na niekorzyść firm i obywateli, zamiast (zgodnie z wyraźnym przepisem zmienionego kodeksu postępowania administracyjnego) w razie wątpliwości interpretować przepisy prawne na korzyść obywateli.

Dla usprawnienia przebiegu spraw podmiotów gospodarczych, wprowadzimy system permanentnych treningów i szkoleń.

Zamierzamy premiować pracowników urzędu za kompetentne i pozytywne załatwianie spraw obywateli, a nie za decyzje negatywne i koneksje. Dość gnębienia i niszczenia podatników bezpodstawnymi domiarami podatkowymi!

4. Reprywatyzacja

Dotychczasowe formy reprywatyzacji krzywdziły zarówno prawowitych właścicieli jak i lokatorów.
Na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołów eksperckich oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi przeprowadzimy ją skutecznie. Jednocześnie zapewnimy pełne poszanowanie praw obydwu wspomnianych grup.

Dysponujemy gotowymi projektami ustawy oraz uchwał Rady m.st. Warszawy. Jeżeli z przyczyn politycznych nie da się tego celu zrealizować w formie ustawy, przeprowadzimy to w formie prawa miejscowego, czyli w formie uchwały Rady m. st. Warszawy.

Ochronę lokatorów zapewnimy przez przyznanie im lokali zamiennych lub dopłaty do czynszu.
Dzięki temu raz na zawsze usunięte zostaną krzywdy historyczne oraz przyczyny spekulacji reprywatyzowanymi nieruchomościami, a nie tylko ich skutki – jak to ma miejsce obecnie.

5. Godne odszkodowania

W sprawie godnych odszkodowań za zniszczenia i straty wojenne w wyniku działania Niemiec, udzielimy pełnego wsparcia prawnego mieszkańcom Warszawy w dochodzeniu odszkodowań od Republiki Federalnej Niemiec.