Przeskocz do treści

Zarząd ŚKP: Niezwykle jesteśmy wdzięczni!

fot. Dimirty Savczenko

I Światowy Bal Polaków w Pałacu Kultury i Nauki oraz Inauguracja Światowej Akademii Prawa za nami. Dziesiątego lutego Światowy Kongres Polaków zorganizował imprezę dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na uroczystości zjechali się Polacy z całej Polski i świata, w tym z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Łomży, Szczecina i Poznania, ze Stanów, Szwecji, Anglii, Francji, Niemiec, Białorusi i Ukrainy. Uroczystości zakończone Balem, trwały do białego rana.

Bal  poprowadzili ulubieńcy publiczności DJ Wika i Andrzej Rosiewicz.

Tymi, którzy wycisnęli łzy wzruszenia Polakom patriotom byli: Barbara Tritt i Damian Suchożebrski, wykonawcy przepięknych pieśni patriotycznych z Marszem Polonii na czele.

Damian Suchożebrski artystyczną częścią programu przepięknie uzupełnił społecznikowską pasję swego wspaniałego ojca Artura Suchożebrskiego, prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Polaków, który jako strategiczny partner wspierający, walnie przyczynił się zarówno do sukcesu I Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie, jak i sukcesu Inauguracji Światowej Akademii Prawa i I Światowego Balu Polaków w Pałacu Kultury i Nauki w dniu 10.02.2018 r.

„Jego Ludzie” –  Członkowie i Sympatycy Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu owocnie wsparli obydwa te wydarzenia, jako aktywni uczestnicy, uczestnicy dyskusji panelowej, ale również, co nie jest bez znaczenia – sponsorzy.

Zaproszonych Gości powitali mec. Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków, dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków oraz Andrzej Rępalski członek Zarządu.

Jako patron wspierający Andrzej Kondrat, prezes Stowarzyszona Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, szczególnie ciepło powitał dwudziestoosobową grupę Polaków Kresowian. Patriotyczne słowa do wszystkich zgromadzonych skierował Bogusław Falkowski, Ambasador Honorowy Światowego Kongresu Polaków i zarazem Ambasador Honorowy Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

Zaprezentowano patronów oraz autorkę pięknego hasła Kongresu – Agnieszkę Zydroń – „…choć rzucony w daleki świat w sercu na zawsze Polak”.

Długą listę osób zasłużonych odczytał prowadzący, wymieniając m.in. koordynatorkę projektu Krystynę Żytecką oraz Artura Suchożebrskiego, prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu i jego Przyjaciół.

Uroczystość uświetniła wystawa i aukcja obrazów słynnych artystów malarzy i fotografików, w tym Joanny Kossak, Dimirty Savczenko oraz Natalii Dybowskiej, córki red. Andrzeja Dybowskiego, prezesa portalu Polska Mówi, który wraz z red. Bogdanem Ulką stworzył serię pionierskich publikacji o prawach Polaków w kraju i za granicą.

Największe powodzenie wśród licytantów miały przepiękne obrazy i artystyczne fotografie polskich zamków i dworów Dymitry Szewczenko, wyrażające majestat Rzeczypospolitej.

Dla smakoszy nie zabrakło pysznego jedzenia i dobrego alkoholu, a zwłaszcza przepysznych Miodów Polskich ufundowanych przez Pawła Sawickiego z firmy „Miody Polskie”.

Niezmiernie ucieszyła wszystkich obecność znakomitych dziennikarzy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Polskich Mediów oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich, specjalistów nieodzownych w pracach Światowej Akademii Prawa. Redakcji Będących patronami medialnymi, red. Jolanty Furgal z TVP Polonia, red. Joanny Ataman z TVP, oraz red. Zenona Nowaka, red. Lidii Bąd z Portalu z Kulturą, red. Andrzeja Dybowskiego, Portalu Polska Mówi i red. Macieja D. Ociepki, dziennikarza, społecznika i publicysty oraz red. Piotra Jelenia z TV Gospodarka.

Uroczystość zaszczycili  przedstawiciele władz samorządowych. świata nauki, kultury, biznesu i dyplomacji, a nawet arystokracji na czele z księciem Michałem Radziwiłłem – konsulem na Litwie.

Wywiady i nagrania przeprowadzało bieżąco kilka redakcji i portali społecznościowych, dzięki czemu upowszechniona została nasza międzynarodowa inicjatywa – w kraju i za granicą.

Słowem – wspólnie, radośnie i godnie uczciliśmy wspaniały Jubileusz 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zainaugurowana uroczyście w dniu 10.02.2018 r. praca Światowej Akademii Prawa, będzie służyć zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa 20 mln Polaków na obczyźnie.

Podczas Balu gości spotkała niespodzianka, a mianowicie jako pierwsi dowiedzieli się, że Światowy Kongres Polaków będzie prowadził wspólnie z Polakami z całego świata kampanię wyborczą do samorządu, zgłaszając kandydaturę wiceprezesa Światowego Kongresu Polaków dr Krystyny Krzekotowskiej na Prezydenta Warszawy. Radosną wiadomość ogłosił mec. Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków.

Podziękowania


Zarząd Światowego Kongresu Polaków składa serdeczne podziękowanie uczestnikom: I Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim 3.11.2017 r. oraz uroczystej inauguracji Światowej Akademii Prawa, którą uświetnił I Światowy Bal Polaków w Pałacu Kultury i Nauki 10.02.2018 r.

Dla zasłużonych działaczy i organizacji Polaków za granicą, w szczególności w Niemczech, Francji, Anglii, Belgii, Australii, Austrii, Grecji, Szwecji, we Włoszech, na Litwie, w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Kanadzie, Dubaju, w Stanach Zjednoczonych na czele ze znakomitym referentem Wojciechem Mazurem oraz  Krystyną Kacperczyk, wielokrotną  mistrzynią świata w lekkoatletyce.

Dla Pana Stanisławowa Karczewskiego Marszałka Senatu RP, który objął I Światowy Kongres Polaków  Honorowym Patronatem.

Dla szczególnie zasłużonego, już od pierwszego wydarzenia, jakim był I Światowy Kongres Polaków na Zamku Królewskim patrona strategicznego pana Artura Suchożebrskiego, prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu.


Dla pana Artura Kondrata, prezesa Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz mistrzowsko prowadzącego wydarzenie i charytatywną aukcję red. Andrzeja Łukowskiego.

Dla Pani Krystyny Żyteckiej, która wraz z dr Krystyną Krzekotowską była koordynatorką projektu.

 
Dla Ambasadorów Honorowych Światowego Kongresu Polaków – Pani Ewy Brody, koordynatorki prac I Światowego Kongresu Polaków i Pana Bogusława Falkowskiego, który jest jednocześnie Ambasadorem Honorowym Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

Dla wszystkich Dziennikarzy ze Stowarzyszenia Polskich Mediów, SDP oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich, a zwłaszcza dla patronów medialnych, w tym red. Andrzeja Dybowskiego, prezesa Portalu Polska Mówi, red. Bogdana Ulki, red. Joanny Ataman z TVP 2 , red. Lidii Bąk, Redaktor Naczelnej Portalu z Kulturą , Red. Sławomira Wiśniewskiego, red. Jolanty Furgal, red. Moniki Nogalskiej, red. Macieja Samborskiego, red. Zenona Nowaka,  red. Macieja D. Ociepki, red. Piotra Jelenia, red. Sabiny Augustynowicz , Redaktora Naczelnego Administratora, red. Marka Traczyka, prezesa Stowarzyszenia Polskich Mediów, red. Hanny Kielich-Rainka, Redaktora Naczelnego Fenomen Polska oraz Redaktora Naczelnego Łukasza Salwadorskiego  i wszystkich Redaktorów Głosu Seniora.

Dla  sponsorów wydarzeń: dr Tomasza Januszewskiego, prezesa Zarządu Firmy PABLO Color w Siedlcach,  Pawła Sawickiego, prezesa Zarządu Henry Jones Sp. z o.o. „Manufaktura Miody Polskie” w Warszawie,  Fundacji PEKAO, Agnieszki Kamińskiej, prezesa Firmy Agis Nieruchomości , Zakładu Montażu i Urządzeń Nadawczo-Odbiorczych, firmy medycznej  MEDIGEN oraz dr Krystyny Krzekotowskiej, mec. Jerzego Krzekotowskiego, mec. Iwony Krzekotowskiej – Olszewskiej, Wiesława Krawczyńskiego, mec. Stefana Hambury,  mec. Marka Czarneckiego i Andrzeja Rępalskiego, Bogusława Falkowskiego,  adw. dr Iwony Zielinko i wielu innych, którzy wolą pozostać anonimowymi darczyńcami.

Dla wspaniałych artystów malarzy i fotografików, darczyńców obrazów na aukcję, w tym Joanny Kossak, Pauliny Kopestyńskiej, Larysy Jaromskiej, Hanny Koreckiej, Grażyny Sanigórskiej, Natalii Dybowskiej, autorki fotografii Artystycznych z I Światowego Kongresu Polaków oraz I Światowego Balu Polaków i Inauguracji Światowej Akademii Prawa, oraz Dimitry Savczenko.

Dla darczyńców, autorów książek i darczyńców innych wartościowych przedmiotów, prof. W Juliana Korab-Karpowicza, Agnieszki Zydroń, Barbary Mazurkiewicz, mec. Marka Czarneckiego, mec. Jerzego Krzekotowskiego, mec. Jarosława Dądalskiego, Sędzi Urszuli Klejnowskiej, Anny Cichosz i red. Lidii Bąk. 

Dla słynnych polskich projektantek Eli Piorun i Anny Cichosz.

Dla Legii Warszawa oraz Pana Zbigniewa Bońka, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej

Dla  prowadzącej I Światowy Bal Polaków niezastąpionej dj. Wiki i artystów,  Andrzeja Rosiewicza, Barbary Tritt i  Damiana Suchożebrskiego, a także dla  Małgorzaty Gergasz, autorki wierszy i pieśni patriotycznych.

Dla twórców nauki, kultury i sztuki oraz ludzi nauki, w tym dr Mieczysława Błońskiego dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni łazarskiego, prof. Dariusza Czajki, rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz prof. Józefa Bergiera, rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wiesława Krawczyńskiego, dr Dominika Wagnera, adw. Agnieszki Wagner, prof. Anny Kuligowskiej-Korzeniowskiej, Wojciecha Mazura, adw. dr Iwony Zielinko, prezesa Fundacji Kobiet Prawników, dr Sylwestra Szafarza, dr Marka Ciesielczyka, dr Ewy Wierzbowskiej, dr Grzegorza Okońskiego, prof. Krystyny Leśniak-Moczuk, Elżbiety Komorowskiej, Elżbiety Sieroń, dr Krzysztofa Musialika oraz mec. Marii Ślązak, prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Prawników.

Dla kierownictwa i pracowników Zamku Królewskiego w Warszawie.

Dla Pana Prezesa Rafała Krzemienia i współpracowników Zarządu Pałacu Kultury i Nauki oraz Pani Magdaleny Mroczkowskiej (Bistro Trójka w PKiN).

Dziękujemy przedstawicielom władz państwowych i samorządowych oraz organizacjom pozarządowym w Polsce i za granicą, w tym Panu Zbigniewowi Olszewskiemu,  prezesowi  Fundacji Polonia, Pani Bożenie Konikowskiej, przewodniczącej Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, posłom i senatorom.

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wnieśli cegiełkę do pracy Światowego Kongresu Polaków, w przygotowanie Strategii dla Polski ponad podziałami na I Światowym Kongresie Polaków na Zamku Królewskim 3.11.2017 r. a następnie w przygotowanie i uczestnictwo w I Światowym Balu Polaków oraz inauguracji Światowej Akademii Prawa w dniu 10.02.2018 r.