Przeskocz do treści

Krzekotowska przewodniczącą Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej!

Dwudziestego drugiego lutego bieżącego roku, dr Krystyna Krzekotowska została wybrana na przewodniczącą,  mec. Stefan Hambura wiceprzewodniczącym Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej Urzędu m. st. Warszawy.

dr Krystyna Krzekotowska przedstawiła potrzebę włączenia się przez Komisję do budowania przyjaznych mieszkańcom Warszawy urzędów oraz podejmowania  przez nich decyzji wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli, czyli przeprowadzania rzeczywistych a nie pozornych konsultacji w sprawach dotyczących mieszkańców Warszawy.

mec. Stefan Hambura zadeklarował gotowość ułatwienia Komisji kontaktów z jej odpowiednikami w urzędzie miasta Berlina i mieszkańcami Berlina, jako miasta partnerskiego, w celu nawiązania  przyjacielskiej współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie  partycypacji obywatelskiej, co przyczyni się do ożywienia partnerstwa Warszawy i Berlina.

Sekretarzem Komisji został wybrany Jan Rybczyński.

Na wiceprzewodniczących Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej  zostali wybrani również inicjatorzy utworzenia funkcjonującej od 4 lat KDS ds. Partycypacji Obywatelskiej i jej pierwszy przewodniczący w pierwszej  kadencji Patryk Skalski oraz Mariusz Czerwiński