Przeskocz do treści

Krzekotowska: Gratuluję Prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu i Patrykowi Jakiemu

fot. shotart.pl

Jako kandydatka na Prezydenta m.st. Warszawy, z ramienia Światowego Kongresu Polaków, w myśl zasad dojrzałej demokracji,  pragnę serdecznie pogratulować panu Rafałowi Trzaskowskiemu zwycięstwa w Wyborach na Prezydenta m.st. Warszawy. Gratuluję dobrego wyniku także panu Patrykowi Jakiemu i panu Janowi Śpiewakowi, a także wytrwałości  – pozostałym kandydatom na Prezydenta Warszawy.

Przede wszystkim pragnę jednak podziękować za każdy oddany głos mieszkańcom Warszawy oraz za udział w obywatelskich debatach – bezpośrednio lub za pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych.

Dziękuję sztabowcom i wolontariuszom oraz kandydatom do Rady m. st. Warszawy ( na chwilę obecną nie ma jeszcze wyników) za aktywność i zaangażowanie w kampanii wyborczej.

Szczególne podziękowania kieruję pod adresem łączników w relacji – władza – obywatel, jakimi są organizacje pozarządowe oraz dziennikarze.

Są wśród nich; Stowarzyszenie Damy Radę, Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Redakcje licznych czasopism i dzienników, oraz w tym: Domy Spółdzielcze, Administrator, Głos Seniora, Mieszkalnictwo i Prawo, Rzeczypospolita, Gazeta Prawna, Wyborcza, Fakty, Super Express, Redaktorzy TVP, TVN, Polsat, Polskie Radio, RDC, Radio Color, red. Jan Świeczak, Interwizja Warszawa.TV, red. Zenon Nowak, Redaktorzy i operatorzy Portalu Polska Mówi (cykl filmów o prawach Polaków) red. Andrzej Dybowski, red. Bogdan Ulka, red. Krystyna Puchalska red. Monika Nogalska, red. Małgorzata Gołacka, red. Marcin Rola, Niezależna TV, red. Lidia Bąk Portal z Kulturą, red. Daniel Wrocławek, TV Warszawa, red. Dorota Warakomska, red. Marek Traczyk i wielu, wielu innych.

Na szczególne uznanie zasługują organizatorzy debat , w tym debaty na Stadionie Legii Warszawa, w Radiu Warszawa oraz w TVP.

Nie sposób pominąć jednak twórców Kultury i Sztuki, układających pieśni i wiersze o naszym fascynującym ruchu wrażliwych serc, jakim jest Światowy Kongres Polaków.

Są wśród nich wielcy Artyści: Paweł Mosiołek, Izabela Kopeć, Bożena Sitek, Katarzyna Dąbrowska, Małgorzata Gergasz, Teresa Dominiczak i Krystyna Aleksandrowicz.

Autorami zdjęć i reportaży jestem często ja i Kandydaci na radnych Rady Warszawy, których wspiera Gabriel Kijewicz.

Wielkie uznanie należy się Pani Jadwidze Porowskiej prezesowi Fundacji Pomocna Dłoń, Pani Beacie Piworowicz, prezesowi Stowarzyszenia Damy Radę, inicjatorce „Pochodu Seniorów” Wirginii Szmyt i wielu innym osobom zaangażowanym w pracy społecznej i charytatywnej.

Wymienienie wszystkich zasług zajęłoby kilka szpalt, więc przepraszam, jeśli kogoś pominęłam.

Istotne jest to, że merytoryczna, a nie propagandowa praca w kampanii wyborczej zaowocowała licznymi obywatelskimi inicjatywami do realizacji po zakończeniu kampanii.

Szczególnie cenna jest nowa forma ochrony i wzmocnienia przedsiębiorczości – inicjatywa przedsiębiorczyń, którymi są m.in. Bizneswoman Roku Krystyna Lampek oraz Barbara Widzyńska.

Ma ona na celu w szczególności przeciwdziałanie bezpodstawnemu podnoszeniu czynszu za lokale użytkowe i nękaniu przedsiębiorców ciągłymi kontrolami lub zwłoką w załatwianiu spraw urzędowych a także brakiem pewności i bezpieczeństwa prawnego wynikające z braku stabilnego i harmonijnego prawa

Skuteczność takiej obywatelskiej samopomocy sprawdzona została w doświadczeniach, jakie w tym zakresie zgromadził Zespół Interwencyjno-Prawny Światowego Kongresu Polaków.

Zgodnie z wniesionymi w kampanii postulatami Przedsiębiorców Warszawskich, pragniemy rozwijać inicjatywy gospodarcze w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,  także z udziałem polskiej spółdzielczości.

Będzie temu służyć powołana w kampanii

Pod kierunkiem pana prezesa Grzegorza Jakubca nowa struktura – CENTRUM PRAWA MIESZKANIOWEGO I SPÓŁDZIELCZEGO (CPM i S).

Pragniemy w ten sposób wypełnić, przy współpracy z Uczelnią Łazarskiego i innymi Uczelniami lukę powstałą po zniszczeniu zaplecza Naukowo-Badawczego Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Wydawnictwa Spółdzielczego z ewidentną stratą dla prawnej ochrony spółdzielców.

Centrum Prawa Mieszkaniowego i Spółdzielczego perspektywicznie będzie jednym z ważnych Działów Światowej Akademii Prawa, której inauguracja odbyła się 12.02.2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki, jaką powołał do życia Światowy Kongres Polaków, zgodnie z postulatami I Światowego Kongresu Polaków, obradującego w dniu 3.11.2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Kampania Wyborcza KW Światowego Kongresu Polaków zbliża się do końca i pragniemy niezwłocznie przystąpić do realizacji ważnych postulatów mieszkańców Warszawy, przedstawianych na Konferencjach Prasowych. kandydata na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków.

Konferencje te były nagrywane i publikowane w Internecie w całości przez pana red. Jana Świeczaka Interwizja Warszawa TV.

Inne media niestety z powodu Cenzury udostępniały Obywatelom jedynie migawki, gdyż pokazywani byli głównie kandydaci POPIS-u, sprzecznie z zasadą równego traktowania kandydatów.

Sytuacja uległa pewnej zmianie dopiero wówczas, gdy jako Kandydatka na Prezydenta Warszawy ŚKP wygrałam – w opinii internautów – kolejno cztery debaty z udziałem kandydatów na Prezydenta Warszawy. Ciekawostką jest to, że do TOKFM na ostatnią debatę nie zostałam zaproszona, zapewne z obawy że i tym razem pokonam kontrkandydatów.

Ważne jest to, że postulaty mieszkańców Warszawy stały się przedmiotem pogłębionej debaty z udziałem ekspertów w dniu 17.10.2019 r. na II Światowym Kongresie Polaków na temat: „Strategia dla Polski i Warszawy ponad podziałami – Budownictwo i Partnerstwo Publiczno-Prywatne, jako koło zamachowe gospodarki”.

Z uwagi na postulat uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości i pracy urzędników – przez wymianę dobrych praktyk i umiędzynarodowione kształcenie – pilne się stało wznowienie współpracy z Europejską Akademią Prawa w Trier.

Tylko szybko realizując postulaty wyborców możemy zmobilizować także nowe władze m. st. Warszawy do współpracy w tej dziedzinie (na zasadzie “iść za ciosem”).

Będziemy mogli dzięki naszym inicjatywom zapewnić realizację programu „5 Praw dla Warszawy” w tym PPP.

Jest bowiem powszechny głód innowacyjnych pomysłów, a my je mamy i potrafimy wspólnie z zapleczem eksperckim wdrażać  w życie i owocnie współpracować dla dobra wspólnego.   

W uznaniu wielkich zasług, jakie dla działań ponad podziałami podjął pan Grzegorz Jakubiec (w SM Służew nad Dolinką odbyły się debaty i spotkania wszystkich kandydatów na Prezydenta Warszawy), Światowy Kongres Polaków zwrócił się do niego z propozycją objęcia funkcji Konsultanta ds. Gospodarki Spółdzielczej Światowego Kongresu Polaków. 

Otrzymał nadto wyróżnienie z rąk pani Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy.

Na koniec pragnę szczególne podziękowanie złożyć panu mec. Stefanowi Hamburze, prezesowi Światowego Kongresu Polaków , który wytrwał na trudnym posterunku Szefa Sztabu Wyborczego, kierując pracą zastępców, którymi byli: Katarzyna Dąbrowska, Gabriel Kijewicz, Małgorzata Gołacka oraz Barbara Widzyńska.

Stworzony przy współpracy z obywatelami i ekspertami w zakresie strategii dla miasta Warszawy program – 5 PRAW DLA WARSZAWY – uzyskał społeczna akceptację i powinien być realizowany dla dobra Warszawiaków. Najlepszym wykonawcą jest bowiem projektodawca.

Dla dobra mieszkańców Warszawy zwrócimy się w tej sprawie – po oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów – do nowego Prezydenta Warszawy.

Miejmy nadzieję, że nie pójdzie on śladami gnębiącej i krzywdzącej Warszawiaków poprzedniczki – dotychczasowej Prezydent Warszawy, ani śladami jednego z wiceprezydentów m.st. Warszawy, który poszedł “w zaparte” na debacie prezydenckiej, jakoby nie otrzymał projektu budownictwa specjalistycznego i socjalnego od organizacji pozarządowych (w tym Stowarzyszenia Damy Radę) o Partnerstwie Publiczno-Prawnym.

Nie pozostało to bez wpływu na spadek notowań tego Kandydata na Prezydenta Warszawy w kampanii wyborczej, gdy ponownie starał się o zaufanie wyborców.

Zresztą taki grzech zaniechania i lekceważenia obywateli mają na sumieniu także inni kandydaci na Prezydenta Warszawy, którzy rządzili lub rządzą (w samorządzie lub rządzie).

Zatem powinno to być dla wszystkich przestrogą, aby nigdy więcej nie lekceważyli projektów i zaangażowania społeczników oraz organizacji pozarządowych.

W dojrzałych demokracjach wspólnie z dziennikarzami organizacje pozarządowe są czwartą władzą (obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej).

Ważny dla mieszkańców Warszawy i dla przyjaznego zarządzania miastem dorobek naszej kampanii wyborczej i pracy zaangażowanych społeczników Światowego Kongresu Polaków nie może pójść i nie pójdzie na marne.

Dorobek ten będzie służył wzmocnieniu ochrony obywateli w Warszawie i sprawowaniu kontroli społecznej nad pracą samorządu warszawskiego.

Temu celowi, czyli poszanowaniu przez władze rządowe i samorządowe każdego Obywatela oraz zamiany mowy nienawiści na mowę Miłości Bliźniego będzie dobrze służył „Gest Krzekotowskiej”.

Wszyscy pamiętamy, że chodzi o moje uklęknięcie na DEBACIE PREZYDENCKIEJ i powstanie z kolan z okrzykiem: ” WSTAŃMY Z KOLAN DUMNI WARSZAWIACY”.
Był to protest OBROŃCY przeciwko krzywdzeniu i naruszaniu godności Dumnych Mieszkańców Warszawy,  zwłaszcza w odniesieniu do ubogich rodzin i eksmitowaniu z mieszkań komunalnych z powodu zaległości czynszowych, wynikających z sytuacji losowych (bezrobocia, choroby).

Był to protest wyrażający bezradność strony słabszej, jaką jest obywatel wobec wykorzystującej swą przewagę władzą – Prezydentem Miasta Warszawy, protest przeciwko wieloletniemu poniewieraniu obywateli po Sądach przez Prezydenta m.st. Warszawy, którego obowiązkiem jest służenie obywatelom i otaczanie ich opieką oraz zapewnianie bezpiecznego dachu nad głową.

Do opinii i świadomości społecznej dotarło – poprzez ten dramatyczny GEST, że ma miejsce  –  zamiast budowania dostępnych mieszkań, pozbawianie Warszawiaków bezpiecznego dachu nad głową i przesiedlanie,  jak za czasów okupacji.

Miasto i Prezydent Miasta nie może zachowywać się jak przysłowiowy kamienicznik w aferze reprywatyzacyjnej. Nic dziwnego, że afera ta i krzywda tysięcy lokatorów nie wzbudzała reakcji Ratusza, skoro sam Ratusz dawał spekulantom zły przykład.

Nie bez podstaw zatem ów dramatyczny „GEST KRZEKOTOWSKIEJ” na debacie prezydenckiej jest szeroko komentowany przez wrażliwych komentatorów i przyrównywany do słynnego „GESTU KOZAKIEWICZA” na Olimpiadzie w Moskwie.

Może nawet bardzie dramatyczny, gdyż Kozakiewiczowi chodziło o krzywdzenie Polski  i Polaków przez Moskwę a teraz mamy do czynienia z zadawaniem sobie ciosów przez nas samych.

Serdecznie zapraszamy na KONFERENCJĘ PRASOWĄ Komitetu Wyborczego Światowej Akademii Prawa w siedzibie Światowego Kongresu Polaków w dniu 26.10. 2018 r. godz. 16.00 ul. Gombrowicza 17

Temat: Podsumowanie Kampanii Wyborczej

Plan realizacji postulatów Mieszkańców Warszawy

Z poważaniem

dr Krystyna Krzekotowska

Pełnomocnik Wyborczy Światowego Kongresu Polaków

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków


Zapraszam na spotkania grupy Warszawskie Spotkania Adwokatów i Radców Prawnych. Spotykamy się co wtorek o 18:00 w Barze Koszyki
http://www.swiatowykongrespolakow.pl

tel. 603996408