Przeskocz do treści

Konferencja ?Program Budownictwa Społecznego? program

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI

Samorządowy program budownictwa społecznego. Modelowe rozwiązania krajowe
i zagraniczne programów dla Osób Niepełnosprawnych.

Środa 11 marca 2020 roku

730 – 900 Rejestracja uczestników konferencji – wydawanie materiałów konferencyjnych.

Hotel SPA „Teodorka” Słońsk Górny, 29 87-720 Ciechocinek

900 – 915 Otwarcie Konferencji – powitanie gości i uczestników.

915 – 1045 Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego (GPMS) Rekomendowany
dla dużych i średnich miast. Założenia i realizacja na lata 2016-2023.

Magdalena Malczewska Urząd Miejski Gdańska – Wydział Rozwoju Społecznego

Danuta Wójcicka PSONI Koło Gdańsk – Prezentacja „Nasz Dom”

przy ul. Dąbka Gdańsk (proj. filmowa).

Magdalena Malczewska – Prezentacja domu przy ul. Dolne Młyny (proj. filmowa).

1045 – 1100 Przerwa na kawę, herbatę- słodki bufet

1100 – 1145 Prezentacja samorządowego modelu domu dla osób niepełnosprawnych- założenia
architektoniczne i funkcjonalne.

– arch. Stefan Semka – Pracownia projektowa „SEMPRO” Gdańsk

11451215 Energooszczędne budownictwo użyteczności publicznej.

– Leszek Pochroń – Frankowski – Doradca Zarządu ds. Samorządów ekoinbud

(Projekcja filmowa).

1215 – 1315 Analiza kosztów funkcjonowania z uwzględnieniem tzw. kosztów zaniechanych
na przykładzie zrealizowanych obiektów w Gdańsku.

Magdalena Malczewska i Danuta Wójcicka

Dyskusja do bloku samorządowe programy budownictwa społecznego.

1315 – 1345 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu- wybrane zagadnienia

– Ewa Stefanowska – Wiceprezydent OFOiOF „Najlepszy Przyjaciel”

1345 – 1430 Zmiana regulacji prawnych w przepisach obejmujących zagadnienia mieszkalnictwa
– wybrane zagadnienia

– dr Krystyna Krzekotowska – Kier. Stud. Podyplomowych Zarządzania,

Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelni Łazarskiego

– mec. Jerzy Krzekotowski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa

1430 – 1600 Przerwa obiadowa

Polskie i międzynarodowe modele programów socjalnych
i wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

1600 – 1645 Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych- podstawy prawne tworzenia i działania w Polsce

– Mariusz Umyszkiewicz- Kierownik ZAZ, Fundacja Ekonomii Społecznej „Przystań”

– Małgorzata Trzcińska – Prezes „EMANIO ARCUS”

1. Modelowe rozwiązanie szwedzkie zrealizowane w Legionowie- „Bar Zdrówko”.

(Projekcja filmowa) – Małgorzata Trzcińska – Prezes „EMANIO ARCUS”

2. Tradycyjny „Bar Mleczny” w Płocku.

(Projekcja filmowa) – Mariusz Umyszkiewicz – Kierownik ZAZ

1645 – 1730 Prezentacja programu pomocy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym
wykluczeniem społecznym – realizowanego w Płocku.

– Cezary Dusio – przeds. Prezydenta Miasta Płocka (Z-ca MOPS w Płocku).

1730 – 1800 Ramy prawne i organizacyjne wsparcia osób niepełnosprawnych w Niemczech

– Jan Hambura – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

1800 – 1900 Sztuka, kultura i edukacja w aktywowaniu osób niepełnosprawnych.

1. Serce za uśmiech damy Wam, za jeden uśmiech serce całe
– muzyczne pasje osób niepełnosprawnych – warunki realizacji i rozwoju.

PRO OMNIBUS
– Mirosław Satora – Prezes „PRO OMNIBUS”

2. Założenia programowe Radia „Bezpieczna Podróż” – ogólnopolskiej rozgłośni
radiowej z programem dla niepełnosprawnych
– Paweł Kubalski „MANUS”

1900 – 1900 Zakończenie obrad- podsumowanie konferencji, wnioski, postulaty uczestników

ok. 1900 – 2100 Uroczysta kolacja