Przeskocz do treści

Konferencja Prasowa – Światowego Kongresu Polaków

Odtwórz wideo

Jakie nowe treści wniesie przygotowywany I Światowy Kongres Polaków, w
dniu 3.11.2017 r. na Zamku Królewskim, pierwszy od 1929 r. Światowy Zjazd
Polaków w kraju i za granicą.
Zarys problematyki, która ma być przedmiotem obrad w trzech panelach: 1)
współpraca w dziedzinie gospodarki, nauki i kultury, 2) Status Polaków na
świecie, Reforma edukacji, a kształcenie prawników, (tak, aby prawa obywateli
nie były naruszane), Program Mieszkanie plus i rozwój budownictwa, jako koło
zamachowe gospodarki – wypowiedź dr Krystyny Krzekotowskiej, wiceprezesa
Światowego Kongresu Polaków na Konferencji Prasowej Światowego Kongresu
Polaków w zamku Królewskim w dniu 27.10.2017 r.

Wywiad z dr Krystyną Krzekotowską na
Konferencji Prasowej w dniu 27.10.2017 r. na Zamku Królewskim
Siła w działaniu ponad podziałami Polaków w kraju i Polaków za granicą Siła z
połączenia jedności z różnorodnością.
Jak współpraca ta może służyć rozwojowi nauki, kultury i gospodarki?