Przeskocz do treści

ŚKP pomaga w uporządkowaniu archiwum polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji

Archiwum działających w Szwecji od II Wojny światowej polskich organizacji niepodległościowych  od kilkudziesięciu lat starało się o dofinasowanie na uporządkowanie swoich zbiorów.  Od sierpnia br., dzięki dofinansowaniu przez Program Wsparcia Polonii i Polaków na świecie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  Światowy Kongres Polaków  we współpracy z Kongresem Polaków w Szwecji porządkuje zbiory archiwum.

Ze względu na ograniczenia i restrykcje antypandemiczne projekt jest wykonywany bardzo ograniczonymi środkami. finansowymi i z dużym nakładem pracy wolontariatu.  

Po rozpoznaniu sytuacji na miejscu główny wysiłek został skierowany na wszechstronne fizyczne zabezpieczenie zbioru oraz jego porządkowanie. Szczegółowo przejrzano wszystkie występujące w archiwum zasoby (ok. 25 metrów bieżących)  oceniając ich stan fizyczny i znaczenie historyczne.   

W ten sposób, znowu w porozumieniu z dysponenatem Archiwum czyli Kongresem Polaków w Szwecji wybrano zestawy paczek i segregatorów z dokumentami do uporządkowania i  umieszczenia w specjalnych opakowaniach (bezkwasowe teczki, oraz pudła archiwizacyjne i  pudła zbiorcze. Ustalono, że najstarsze a więc najbardziej podatne na zniszczenie dokumenty posiadają format folio (nieco większy niż A4) co stanowiło istotny problem od czasu wprowadzenia do powszechnego użytku w Szwecji, pocżąwszy o lat 50-tych ubiegłego wieku,  nowych sztywnych skoroszytów i teczek w formacie A4. 

Z braku odpowiedznich formatów opakowań starsze dokumenty zaczęły być przechowywane w ad hoc samodzielnie dobieranych pudłach nie spełniających jednak technicznych i gabarytowych wymagań archiwistyki. Dlatego główny nacisk położylismy na zakup opakowan w formacie odpowiednim dla tych najstarszych i najbardziej narażonych dokumentów. Stwierdziśmy, że zamiast przewidzianego w kosztorysie profesjonalnego obiektywu do fotografowania dokumentów znacznie wazniejsze jest dla tego archiwum właśnie zakupienie odpowiednich opakowań zabezpieczających a także najbardziej niezbędnych, specjalistycznych pomocy konserwacyjnych.

Większość opakowań i materiałów konserwacyjnych została zakupiona, ze względu na regulamin dotacji, z własnych funduszy i z funduszy Kongresu Polaków w Szwecji. Jednak wskutek tej korekty wydatkowania resultat projeku jest po wielokroć lepszy i trwalszy: najcenniejsze zbiory w ilosci ok 4,5 mb zostały właściwie zabezpieczone tak technicznie jak i fizycznie. Dodatkowo, dzięki licznym konsultacjom z ekspertami z wiodacych polskich (Archiwum Akt Nowych i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) oraz szwedzkich (Riksarkivet) instytucji archiwizacyjnych nasza  praca ułatwi dalsze działania nad integracją matriałów archiwum w ogólnoświatowy system archiwistyczny.  Cały projekt jest wykonywany z ponad 40% udziałem wkładu własnego w postaci pracy wolontariatu Światowego Kongresu Polaków i Kongresu Polaków w Szwecji. 

Opinia Kongresu Polaków w Szwecji o realizacji zadania w załączeniu>>>>>>

KPRMinfo1