Przeskocz do treści

II Światowy Kongres Polaków


II Światowy Kongres Polaków.
Strategia dla Polski i m.st. Warszawy
„Budownictwo jako koło zamachowe gospodarki”

 

Kiedy: 17 październik 2018 r.
Gdzie: Warszawa ul. Mozarta 1
Odpłatność: Wstęp Wolny!
Jednakże prosimy Państwa o wsparcie naszej inicjatywy na numer konta PKO Bank Polski  65 1020 1013 0000 0102 0366 1303  Nr. SWIFT jest taki sam jak numer BIC czyli: BPKOPLPW natomiast: IBAN to symbol PL i nasz numer konta czyli:  PL 65 1020 1013 0000 0102 0366 1303 (w tytule przelewu prosimy napisać „darowizna”)

 

 

Program

10:00 Konferencja prasowa

11:00 Otwarcie Kongresu
mec. Stefan Hambura prezes Światowego Kongresu Polaków
dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków,
kandydat na Prezydenta m. st. Warszawy KW Światowego Kongresu Polaków

Honorowi Goście
Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP
Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa
Ewa Broda, Ambasador Honorowy Światowego Kongresu Polaków
Bogusław Falkowski, Ambasador Honorowy Kongresu Polonii Kanadyjskiej i Światowego Kongresu Polaków

PANEL I

Europejskie i światowe wzorce dostępnego budownictwa w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)

11:30 Moderator Panelu: Grzegorz Jakubiec, Koordynator Centrum Prawa Spółdzielczego i Mieszkaniowego, prezes SM Służew nad Dolinka, Konsultant ds. Spółdzielczych Światowego Kongresu Polaków – Rola Centrum Prawa Spółdzielczego i Mieszkaniowego (COSIM) we wspieraniu bezpieczeństwa prawnego przy rozwijaniu budownictwa w Warszawie

Władysław Frost, Wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, Konsultant ds. Gospodarczych Światowego Kongresu Polaków – Doświadczenia deweloperów

Andrzej Półrolniczak, Prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, Konsultant ds. Spółdzielczych Światowej Akademii Prawa – Doświadczenia spółdzielców

prof. Marek Lewandowski, Konsultant ds. Naukowych Światowego Kongresu Polaków, kandydat na radnego Rady m.st. Warszawy (Okręg V Bielany Żoliborz) – Rola nauki w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych projektów

prof. Artur Krajewski: Konsultant ds. Kultury Światowego Kongresu Polaków – Kultura a społeczna funkcja biznesu

Alicja Moczulak, Kierownik Wydziału Opieki Społecznej – Rola Miasta st. Warszawy i opieki społecznej w zapobieganiu eksmisji oraz bankructwu wynajmującego z powodu niewypłacalności najemcy

Waldemar Albiński, Dyrektor Zarządu Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy Mokotów – Rola Miasta st. Warszawy w zapewnianiu bezpieczeństwa najmu lokali w zasobach gminnych i prywatnych

Zofia Nakielska- Cremers, Konsultant ds Mieszkalnictwa, kandydatka na radną Rady m.st. Warszawy (okręg VI Białołęka. Praga Północ) – Znaczenie kształcenia i wymiany dobrych praktyk w świetle doświadczeń miast europejskich, w tym Amsterdamu.

Dyskusja

13:00 – 13:30 Przerwa

PANEL II

Warunki rozwoju gospodarczego i rozwoju dostępnego budownictwa, także dla osób starszych lub niepełnosprawnych

13:30 Moderator panelu: dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, Uczelnia Łazarskiego, kandydat na prezydenta Warszawy– Rola współpracy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z inwestorami prywatnymi i spółdzielniami dla rozwoju budownictwa

dr Mieczysław Błoński, Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego, Konsultant ds. Strategii dla Polski Światowego Kongresu Polaków – Strategia dla Polski a bariery rozwoju gospodarczego

mec. Jolanta Stępień, Konsultant ds. Prawnych Światowego Kongresu Polaków, kandydatka na radna Rady m.st. Warszawy (okręg III Mokotów) – Stosowanie przepisów Konstytucji RP dla ochrony Obywateli i podmiotów gospodarczych w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

prof. dr hab. Dariusz Czajka, Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – Rola nauki we wspieraniu i stwarzaniu bezpieczeństwa prawnego innowacyjnym projektom gospodarczym

Wojciech Mazur, Konsultant ds. Polonii Amerykańskiej Światowego Kongresu Polaków
Bożena Słonicz, Konsultant ds. Niepełnosprawności Światowego Kongresu Polaków, Honorowy Prezes Fundacji Pomocna Dłoń – Rola współpracy POLAKÓW PONAD PODZIAŁAMI I PONAD GRANICAMI dla rozwoju gospodarczego Polski i rozwoju budownictwa specjalistycznego

Katarzyna Dąbrowska, Konsultant ds. Strategii i Rozwoju Światowego Kongresu Polaków – Współpraca na rzecz realizacji nowatorskich projektów

Artur Suchożebrski, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu HOMO BONUS, Konsultant ds. Stosunków Międzynarodowych Światowego Kongresu Polaków,
Jacek Gancarson, Konsultant ds. Strategii dla Miasta Warszawy ŚKP. kandydat na radnego Rady m. st. Warszawy z ramienia ŚKP – Rola współpracy gospodarczej Polaków w kraju z Polakami za granicą dla przyspieszenia rozwoju budownictwa i rewitalizacji m. st. Warszawy

red. Maciej D. Ociepka, Specjalista ds. Komunikacji i PR, kandydat na radnego Rady m.st. Warszawy (Okręg 5 Bielany, Żoliborz)
Witold Kowalski, Konsultant ds. Współpracy z Mediami Światowego Kongresu Polaków, kandydat na radnego Rady m.st. Warszawy
(Okręg III Mokotów Aleksandra Proscewicz, Redaktor Naczelny Kuriera Berlińskiego POLONICA – ) – Rola mediów dla ochrony Obywateli oraz dla upowszechnianiu dorobku nauki i innowacyjnych projektów w świetle doświadczeń światowych, w tym praktyki dziennikarskiej w RFN, Australii I Stanach Zjednoczonych

Dyskusja

PANEL III
Diagnoza i program naprawczy reprywatyzacji w Polsce – doświadczenia Polaków w kraju i za granicą

15:00 Moderator
mec.Stefan Hambura, Prezes Światowego Kongresu Polaków, Prezydent Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii – Reprywatyzacja w świetle doświadczeń niemieckich,

adw. dr. Dominik Wagner, Konsultant ds. Prawnych Światowego Kongresu Polaków, partner (salary-partner) w spółce TIGGES Rechtsanwälte.

Radca Prawny Jerzy Krzekotowski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ochrony Środowiska – Reprywatyzacja w świetle doświadczeń polskich

Ewa Wierzbowska, Konsultant ds. Reprywatyzacji Światowego Kongresu Polaków, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Profilaktyki Zdrowotnej – Dzika reprywatyzacja i obywatelskie projekty ustaw oraz uchwał Bady m. st. Warszawy

Radca Prawny dr Irena Kleniewska, Wykładowca Uczelni Łazarskiego, Konsultant ds. Prawnych Światowego Kongresu Polaków, Przewodnicząca Rady Naukowej Światowej Akademii Prawa

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, Uczelnia Łazarskiego, kandydat na prezydenta Warszawy dr Krystyna Krzekotowska – Remedium na negatywne skutki i przyczyny reprywatyzacji w świetle – program naprawczy w świetle praktyki legislacyjnej Parlamentu RP, samorządu Warszawskiego (m.st. Warszawy) oraz prac naukowych.

16:30 Podsumowanie i poczęstunek

PATRONAT HONOROWY
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski

Patronat Naukowy
Uczelnia Łazarskiego i Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Strategiczny Patron Wspierający
Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu HOMO BONUS

Patronat Medialny
Interwizja Warszawa TV,

POLSKA MÓWI
PORTAL Z KULTURĄ

Mieszkalnictwo i Prawo, Domy Spółdzielcze, Administrator, Gazeta Prawna