Przeskocz do treści

Współpraca z Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej

Dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków oraz Łucjan Sokołowski PrezesŚwiatowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa, Leopold Gomułkiewicz Prezes SZŻAK Okręg Wrocław i Prof. Wiesław Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozmawiali o potrzebie zacieśniania wspólpracy Światowego Kongresu Polaków ze Światowym Żwiązkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

Sanitariuszka Powstania Warszawskiego opowiada o ostatnich chwilach szpitala polowego na ul. Długiej 7 na Starym Mieście 2 września 1944 roku.