Przeskocz do treści

(od lewej) Izabela Kopeć, Krystyna Tarasiuk, Krystyna Krzekotowska

Niezwykle miło nam poinformować, że do naszego grona konsultantów dołączyła Izabela Kopeć, mecenas kultury, absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu na wydziale wokalnym o specjalizacji wokalno-aktorskiej i oratoryjno-kantatowej. mezzosopran liryczny.

Dnia 06-03-2018 roku, podczas debaty poświęconej polsko-ukraińskiej współpracy naukowej, kulturalnej i gospodarczej – podpisana została umowa o utworzeniu Międzynarodowego Centrum Edukacji i Rozwoju.
Umowę zawarto pomiędzy Instytutem Integracji Europejskiej, Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Tarnopolską Państwową Obwodową Administracją (odpowiednik wojewody w Polsce).
Wspomniane porozumienie to dobry przykład wspierania przez prawników współpracy gospodarczej, dzięki gromadzeniu i udostępnianiu przedsiębiorcom wiedzy o prawie obowiązującym w poszczególnych państwach. Temu celowi służyć będzie także Światowa Akademia Prawa – o czym podczas debaty referowali prezesi Światowego Kongresu Polaków, mec. Stefan Hambura i dr Krystyna Krzekotowska. Strony porozumienia planują także zachęcenie polskich i ukraińskich studentów do wspólnego pisania prac magisterskich, co umożliwi im jednoczesne uzyskanie polskiego i ukraińskiego dyplomu.

Krzekotowska: Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, urząd powinien czuwać aby obywatel nie poniósł szkody w skutek nieznajomości przepisów prawa, czyli powinien być informowany. Tymczasem jest całkiem odwrotnie w urzędach. Mam wrażenie, że jest blokada informacji…

źródło: wikimedia commons

Hambura: W Berlinie od dwóch tygodni można oglądać wystawę
„Stille Helden”, ale dlaczego na tej ekspozycji, poświęconej osobom, które w latach 1933-1945 pomagały prześladowanym Żydom, nie ma ani słowa o Polakach? Przecież…

Red. Anna Żurek: Mówi Pani o sobie tak – “jestem dobrym kandydatem, bo nie obciążają mnie partyjne interesy, dlatego wszystkie siły które mam mogę poświęcić pracy na rzecz ludzi” – Czy to dlatego Pani kandydatura może stanowić dobrą alternatywę…

Hambura: jest wiele zaniedbań i to również po tzw. „dobrej zmianie”. Jak długo można czekać aż zostaną w Berlinie wykupione bilbordy, gdzie zostanie pokazane w języku niemieckim kto jest odpowiedzialnym za wybuch II WŚ i kto ponosi odpowiedzialność. Jeżeli będziemy się dalej tego politycznie bać, to wtedy nic nie zrobimy.
A Niemcy idą coraz to dalej…

Krystyna Krzekotowska przewodniczącą, Stefan Hambura, Patryk Skalski oraz Mariusz Czerwiński wiceprzewodniczącymi Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej Urzędu m. st. Warszawy.
Sekretarzem Komisji Jan Rybczyński…

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wnieśli cegiełkę do pracy Światowego Kongresu Polaków, w przygotowanie Strategii dla Polski ponad podziałami na I Światowym Kongresie Polaków na Zamku Królewskim 3.11.2017 r. a następnie w przygotowanie i uczestnictwo w I Światowym Balu Polaków oraz inauguracji Światowej Akademii Prawa w dniu 10.02.2018 r. Bez Państwa pomocy te wspaniałe uroczystości nie mogłyby się odbyć…

Nie ma naszej zgody na nienawiść między narodami. Nie godzimy się na to abyśmy my Polacy byli oczerniani poprzez zakłamywanie prawdy historycznej i fałszywe oskarżenia. Nie było żadnych polskich obozów koncentracyjnych, obozy były zbudowane przez Niemców, którzy na Polskę napadli i ją zniszczyli. To oni zbudowali obozy zagłady i w sposób niewyobrażalny mordowali ludzi. Polska jako Państwo w czasie II Wojny Światowej straciła około sześciu milionów obywateli, zarówno Polaków jak i Żydów, a byli to obywatele Rzeczpospolitej. Nie było żadnego udziału Polaków w holokauście, był natomiast systemowy udział Polaków w walce z holokaustem. To dlatego Rząd Londyński powołał Radę Pomocy Żydom „Żegota” i dlatego działał Jan Karski jako przedstawiciel Rządu Polskiego na obczyźnie. Tych elementarnych prawd musimy się domagać. To jest nasze podstawowe prawo jako Narodu, takie samo jak to, że prawem Żydów jest walka z antysemityzmem.

 

Zarząd Światowego Kongresu Polaków

mec. Stefan Hambura
dr Krystyna Krzekotowska
mec. Marek Czarnecki
Andrzej Rępalski

Walka ze smogiem, przyjazne przedsiębiorcom urzędy oraz ochrona mieszkańców stolicy przed bezprawnym pozbawianiem ich własności lub statusu lokatora komunalnego – to tylko niektóre propozycje zmian dla Warszawy postulowane przez Krzekotowską…