Przeskocz do treści

Hambura: jest wiele zaniedbań i to również po tzw. „dobrej zmianie”. Jak długo można czekać aż zostaną w Berlinie wykupione bilbordy, gdzie zostanie pokazane w języku niemieckim kto jest odpowiedzialnym za wybuch II WŚ i kto ponosi odpowiedzialność. Jeżeli będziemy się dalej tego politycznie bać, to wtedy nic nie zrobimy.
A Niemcy idą coraz to dalej…

Krystyna Krzekotowska przewodniczącą, Stefan Hambura, Patryk Skalski oraz Mariusz Czerwiński wiceprzewodniczącymi Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej Urzędu m. st. Warszawy.
Sekretarzem Komisji Jan Rybczyński…

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wnieśli cegiełkę do pracy Światowego Kongresu Polaków, w przygotowanie Strategii dla Polski ponad podziałami na I Światowym Kongresie Polaków na Zamku Królewskim 3.11.2017 r. a następnie w przygotowanie i uczestnictwo w I Światowym Balu Polaków oraz inauguracji Światowej Akademii Prawa w dniu 10.02.2018 r. Bez Państwa pomocy te wspaniałe uroczystości nie mogłyby się odbyć…

Nie ma naszej zgody na nienawiść między narodami. Nie godzimy się na to abyśmy my Polacy byli oczerniani poprzez zakłamywanie prawdy historycznej i fałszywe oskarżenia. Nie było żadnych polskich obozów koncentracyjnych, obozy były zbudowane przez Niemców, którzy na Polskę napadli i ją zniszczyli. To oni zbudowali obozy zagłady i w sposób niewyobrażalny mordowali ludzi. Polska jako Państwo w czasie II Wojny Światowej straciła około sześciu milionów obywateli, zarówno Polaków jak i Żydów, a byli to obywatele Rzeczpospolitej. Nie było żadnego udziału Polaków w holokauście, był natomiast systemowy udział Polaków w walce z holokaustem. To dlatego Rząd Londyński powołał Radę Pomocy Żydom „Żegota” i dlatego działał Jan Karski jako przedstawiciel Rządu Polskiego na obczyźnie. Tych elementarnych prawd musimy się domagać. To jest nasze podstawowe prawo jako Narodu, takie samo jak to, że prawem Żydów jest walka z antysemityzmem.

 

Zarząd Światowego Kongresu Polaków

mec. Stefan Hambura
dr Krystyna Krzekotowska
mec. Marek Czarnecki
Andrzej Rępalski

Walka ze smogiem, przyjazne przedsiębiorcom urzędy oraz ochrona mieszkańców stolicy przed bezprawnym pozbawianiem ich własności lub statusu lokatora komunalnego – to tylko niektóre propozycje zmian dla Warszawy postulowane przez Krzekotowską…

 dr Krystyna Krzekotowska w latach 1998 – 2001 pełniła funkcję Radcy Ambasady Polskiej w Berlinie. Zasiadała jako ekspert parlamentarny podczas prac nad reformą mieszkalnictwa. Przez wiele lat była radcą prawnym m.in. prezydenta miasta.
10 lutego 2018 roku mec. Stefan Hambura, prezes ŚKP, ogłosił, że jest kandydatką Światowego Kongresu Polaków na urząd Prezydenta m.st. Warszawy…

10 lutego 2018 roku nastąpi inauguracja Światowej Akademii Prawa. Jak podkreślają prezesi Światowego Kongresu Polaków, mec. Stefan Hambura i dr Krystyna Krzekotowska – Akademia przede wszystkim postawi sobie za cel umiędzynarodowione kształcenie, zapewniające wdrożenie światowych standardów ochrony obywateli, a także przyczyni się do wzmocnienia….