Przeskocz do treści

Dr Krystyna Krzekotowska nr 17 na warszawskiej liście Konfederacji w wyborach do Sejmu RP!

Polonia całego świata głosuje – zgodnie z prawem wyborczym – na listy Warszawskie.

Dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, jako prawniczka i społeczniczka, to skuteczny obrońca praw Polskich Obywateli w Polsce i za granicą:

  • Jako autorka licznych książek prawniczych, w tym na temat Prawa Mieszkaniowego i Spółdzielczego przyczyniła się do wzmocnienia ochrony praw mieszkaniowych.
  • Jako wieloletni dyplomata w Niemczech (radca Ambasady Polskiej w Berlinie) przyczyniła się do wzmocnienia ochrony Polaków za granicą.
  • Jako wykładowca i Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelnia ŁazarskiegoŁazarski po dyplomie kształci od 20 lat profesjonalnych uczestników na krajowym i międzynarodowym rynku nieruchomości.
  • Jako społecznik - spieszy z pomocną potrzebującym, tworząc wspólnie z rodzicami Dzieci z niepełnosprawnościami, Fundację POMOCNAA DŁOŃ i budując dla nich pierwsze w Polsce Centrum Zamieszkania i Rehabilitacji w Warszawie przy ul. Odrębnej 10.

Dr Krystyna Krzekotowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskała zarówno tytuł magistra jak i tytuł doktora nauk prawnych. Odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Uzyskała wpis na listę radców prawnych, wykonując przez wiele lat ten zawód m.in. w charakterze radcy prawnego m.in. Prezydenta Miasta i Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

Jest autorką kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów z dziedziny prawa. Zna biegle j. niemiecki, dysponując świadectwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz certyfikatem Instytutu Goethego w Niemczech. Wykłada prawo na wielu uczelniach wyższych (m. in. w Warszawie, Berlinie, Monachium, Regensburgu i Hamburgu) oraz w Akademii Sędziowskiej w Trier. W czasie pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w Instytucie Badania Prawa Sądowego, pełniąc przez wiele lat m.in. funkcję kierownika Zakładu Prawa Cywilnego i Sekretarza Rady Naukowej Instytutu oraz Sekretarza Redakcji Zeszytów Naukowych Instytutu Badania Prawa Sadowego, przyczyniła się do zorganizowania pionierskich form międzynarodowej współpracy prawników współpracy prawników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości.

W latach 1998 - 2001 była radcą Ambasady Polskiej w Berlinie, inicjując wartościowe nowe formy polsko-niemieckiej współpracy, w tym zawarcie przez Ministrów Sprawiedliwości obydwu państw umowy o wspieraniu międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń prawników, aby dzięki temu zapewnić wzmacnianie ochrony prawnej polskich obywateli, z uwzględnieniem światowych i europejskich standardów tej ochrony.

Jest wiceprezesem Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników oraz Dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa. W kadencji 1994-1998 była radną i wiceprzewodniczącą Rady Gminy Bielany w Warszawie oraz przewodniczącą Komisji Polityki Mieszkaniowej, przyczyniając się do pionierskich rozwiązań tzw. prawa miejscowego stanowionego przez radę tej Gminy.

Ma doświadczenia eksperta Sejmu RP oraz doradcy przy przygotowywaniu rządowych projektów ustaw. Jest od około 20 lat Kierownikiem Podyplomowego Studium Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami oraz Wyceny Nieruchomości Uczelni Łazarskiego, przyczyniając się do wykształcenia licznej grupy specjalistów i profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości oraz do nawiązania przez tę Uczelnię wielu form współpracy międzynarodowej i powołania pod jej kierownictwem Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego.

Jako współzałożycielka i członkini władz krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych organizuje liczne krajowe i międzynarodowe konferencje, sympozja i kongresy (m.in. w Sali Kolumnowej Sejmu, Sali Senatu oraz Kancelarii Prezydenta RP), z których wnioski służą poprawie sytuacji obywateli a zwłaszcza poprawie relacji władza - obywatel. Jako Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich inicjatyw i Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia DAMY RADĘ udzielała pomocy wielu ruchom obywatelskim, w obronie przed zagrożeniami społecznym wykluczeniem lub złamaniem europejskich standardów ochrony prawnej obywateli. Uczestniczy w pracach Polskiego Lobby Kobiet i Demokratycznej Unii Kobiet.

Współpracuje jako europejski ekspert w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego z mediami (prasą, radiem i telewizją, w tym TVP, POLSAT, TVN), współtworząc wiele programów informacyjnych, poświęconych ochronie praw polskich obywateli w kraju i za granicą.

Dr Krystyna Krzekotowska uczestniczyła aktywnie w kampanii referendalnej na rzecz wejścia Polski do Unii Europejskiej, a także w pierwszej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, współtworząc Obywatelski Komitet Wyborczy "Razem dla Przyszłości".

Jako autorka książki pt. Prawo wyborcze, porusza - jako jedyna autorka - problem nierównego traktowania Obywateli Polskich za granicą.

Krystyna Krzekotowska Inicjuje stworzenie płaszczyzny współpracy Polaków w kraju z Polakami za Granicą w formie Światowego Kongresy Polaków, który jako pierwszy obradując na Zamku Królewskim w Warszawie w 2017 r. zgłosił postulat wyposażenia Polaków za granicą w uprawnienie do 20 miejsc w Senacie RP (ANALOGICZNIE JAK CZYNI TO FRANCUSKIE PRAWO WYBORCZE).

W ramach Światowej Akademii Prawa dr Krystyna Krzekotowska organizuje formy wspierania Powrotów Polaków, zapobiegając urzędniczej znieczulicy przy rozpatrywaniu ich spraw po powrocie z zagranicy.

Z jej Inicjatywy zasłużeni przedstawiciele Polonii uzyskują status Osobowości Polonijnych, który to tytuł i dyplom przyznany został Panu Jackowi Gancarsonowi za prace wykonane na rzecz Polonii w ramach Światowego Kongresu Polaków ( w tym uporządkowanie niezwykle wartościowej archiwalnej dokumentacji polonijnej Kongresu Polonii Szwedzkiej i przekazanie jej do Archiwum Akt Nowych w Warszawie) oraz wręczony na gali w dniu 9.09.2023 r. w Liverpool.

O zasługach dr Krystyny Krzekotowskiej świadczą liczne wyrazy uznania w dyplomach, podziękowaniach, w listach internautów oraz w twórczości poetyckiej, których przykłady poniżej.

 

Rekomendacje dla Krystyny Krzekotowskiej
Autorka wiersza - Teresa Dominiczak

Czas wyborów za chwilę,
A ja furtkę uchylę
I zachęcę do słusznej decyzji.
KRYSTYNA KRZEKOTOWSKA!!!
Wiem, że wiedzie Ją troska,
Ażeby poprawić byt bliźnim.


Jej filozofia życiowa
To w rządzeniu odnowa.
Swój program wzbogaca przez lata.
Obrońca słabszych obywateli
Pragnie, by wszyscy szansę mieli
Na kreację przyjaznego świata.


Udziela skutecznej pomocy
Nękanym ofiarom przemocy.
Jako ekspert w Sejmowej Komisji,
Na kłopoty mieszkaniowe
Paragrafy zna gotowe.
Służyć ludziom - to główny cel Jej misji.


Pani Mecenas hasłem:
„Przyjazne zarządzanie Państwem!"
Jak parasol - ochrona prawna!"
W publikacjach, pracach prawniczych
Tylko dobro człowieka się liczy.
Krzekotowska tym żyje od dawna.


Jako społecznik, akademicki nauczyciel
Europejskie strategie wciela w życie.
Uczy młodych ludzi gromadę,
Jakie wzorce szanować,
Jaką Polskę budować,
Jak uwierzyć, że DAMY RADĘ.

REKOMENDACJA DLA KRYSTYNY KRZEKOTOWSKIEJ

Droga Krystyno,

Zawsze wierzyłem w Ciebie i Twoje nieprawdopodobne siły wewnętrzne, ten nieposkromiony entuzjazm i na dodatek nadzwyczajną merytoryczność w myśleniu i w działaniu!

Tobie ten mandat należy się, jak mojemu owczarkowi porządne gotowane jedzenie z solidną mięsna wkładką, by nie powiedzieć kość!

Życzę Ci powodzenia z całego serca i znajomym z tego okręgu wyborczego przekażę dobra nowinę, że taka osoba jak Ty będzie ich reprezentowała.

Wierzę, że wyborcy dadzą Tobie tę szansę i dla własnego ich Wyborców dobrze rozumianego interesu, zagłosują na Ciebie Krysiu.

Jesteś tam potrzebna jak mało kto! Trzymam kciuki.

Zbyszek