Przeskocz do treści

Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków kandyduje z warszawskiej listy Konfederacji poz. 9.
 
W Polskie Radio RDC  Krystyna Krzekotowska deklaruje swoje zobowiązania wobec wyborców,  w tym wyborców polonijnych, a także informuje co już zrealizowała w swojej działalności społecznej i zawodowej,   jako  wykładowca polskich i zagranicznych Uczelni Wyższych, jako wieloletni dyplomata w Niemczech, autorka licznych książek prawniczych oraz  jako wiceprezes Światowego Kongresu Polaków.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar negatywnie ocenił pozornie tylko “szyderczą” kampanię artystów dot. osób niepełnosprawnych, podobnie jak wielu polityków i  społeczników.

Także na konferencji w Fundacji Batorego z udziałem kandydatów na posłów Pan Rzecznik nawiązał do tej grupy, jak również do osób starszych. Uznał że Polska mogłaby odegrać w tej dziedzinie rolę wiodącą w Europie.

Zaapelowałam więc aby ten – dotąd prawie nieobecny w debatach – problem praw osób niepełnosprawnych i starszych uczynić przedmiotem debaty w kampanii wyborczej z udziałem wszystkich opcji.

Polska pod tym względem odbiega od europejskiego poziomu życia i ochrony tej wielomilionowej grupy osób.

Są tu do rozwiązania problemy wymagające współpracy ponad podziałami.

Temu służy inicjatywa Fundacji Pomocna Dłoń, Światowego Kongresu Polaków  i innych organizacji pozarządowych utworzenia  #OkrągłegoStołu #PolacyDlaNiepełnosprawnych.

W ramach tego projektu 12.09. odbył się Koncert #ArtyściDlaNiepełnosprawnych, aby poruszyć serca Polaków.

Artyści w różnych formach potrafią poruszać także zobojętniałe na ogół serca polityków.

Może i ta głośna akcja ARTYSTÓW “Nie świruj, idź na wybory” jest tylko pozornie szydercza.


Odbierana jest dotąd przez wielu i przez Pana Rzecznika tylko jako wyszydzanie niepełnosprawnych, choć w moim odczuciu – ma albo może mieć – zupełnie inny cel i skutek.

Może spowodować, że politycy i kandydaci na posłów różnych opcji oraz ich partie nie będą mogli odwracać oczu od wołających o pomoc “twarzy, oczu i gestów” niepełnosprawnych.

Niektórzy politycy nawołują aby w tej sprawie zachować taktownie milczenie.

Tymczasem moim zdaniem należy tu widzieć nie wyszydzanie lecz krzyk:

“Zobaczcie nas i to jak wyglądamy.
Zaakceptujcie nas i nie spychajcie na boczny tor, abyśmy byli niewidoczni z naszymi trudnymi problemami. Dotknijcie ręką naszej szramy na twarzy i naszego cierpienia. Nie bądźcie taktownie obojętni lecz okażcie empatię i zrozumienie”.

Może zechcemy i potrafimy odczytać “to coś”, co porusza nie tylko wrażliwość Rzeczników Praw Obywatelskich.

Usłyszmy więc w tej akcji  wołanie niepełnosprawnych:

” LUDZIE,  usłyszcie nasze wołanie o pomoc. Nie chodzi nam o wycofanie się i taktowne milczenie na nasz temat, jako że temat jest niewygodny dla wszystkich. Wszak chodzi o zaniedbania 30 – letniej wolnej Polski, która nadal – jak za czasów PRL – jest dla nas niepełnosprawnych MACOCHĄ”.

Może usłyszymy to, co chcą nam powiedzieć ARTYŚCI, naśladując wykrzywione chorobliwie twarze, spojrzenia i gesty NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Może podejmiemy wspólnie – OBYWATELE I WŁADZA – działania na rzecz niepełnosprawnych, o które dotąd bezskutecznie ONI apelują..

Jako matka niepełnosprawnej córki oraz jako społecznik apeluję do wszystkich opcji i do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich o wyciągnięcie głębszych wniosków z kampanii #ArtyściDlaNiepełnosprawnych ( zarówno tej wyrażającej się pięknym charytatywnym in integracyjnym Koncertem w Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, jak i tej pozornie #szyderczej).

POLITYKOM i nam wszystkim w myśleniu mogą pomóc i pomagają kompetentni i wrażliwi  ARTYŚCI I DZIENNIKARZE.
Ich rola jest nie do przecenienia.

dr Krystyna Krzekotowska
LIsta nr 4, pozycja 9. 
Założyciel Fundacji Pomocna Dłoń.

Poczucie więzi i bliskości na Koncercie Charytatywnym #ArtyściDlaNiepełnosprawnych

Jest nadzieja, że Damy Radę.
Umocnili ją w nas Wielcy Artyści, którzy ofiarowali to co mają najcenniejszego – dar swojego wielkiego muzycznego talentu.

Ich muzyka i śpiew potrąciła struny naszej ludzkiej wrażliwości i kreatywności oraz gotowość do podawania sobie wzajemnie pomocnej dłoni.

Wielcy Polacy podali sobie pomocną dłoń i nawiązali braterską więż ponad podziałami i ponad granicami, a także ponat barieramu zdrowotnymi.
#PolacyDlaNiepełnosprawnych#ArtyściDlaNiepełnosorawnych
#PrawnicyDlaNiepełnosprawnych

W ślad za Wielkimi Artystami z sercem Prawnicy z sercem niosą pomoc w ludzkich tragediach i uwikłaniach prawnych.

Można zgłaszać się do Międzynarodowego Zespołu Interwencyjno-Prawnego #PrawnicyDlaNiepełnosprawnych Tel.603996408
swiatowy.kongres.polakow@gmail.com
www.dpspomocnadlon.pl
www.swiatowykongrespolakow.pl

DZIĘKUEMY

Zapraszamy Koncert zatytułowany ARTYŚCI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH odbędzie się w Sali Koncertowej im. Lutosławskiego w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 59 w dniu 12 września 2019 r o godzinie 18.00. Wystąpi szereg profesjonalistów: od muzyków klasycznych (Marek Bracha – pianista, Aneta Skarżyński – mezzosopran, Izabela Kopeć – mezzosopran, VA BANK TRIO), jazowych (Ula Dudziak – wokalista, Stanisław Sojka – wokalista, instrumentalista), aż po wokalistów popowych (Kwartet Rampa), rockowych (Paweł Mosiołek), pop-dance (Kris Rydzelewski, Dariusz Gajda) i innych. Usłyszmy również śpiewającego niepełnosprawnego – Olivera Palmera. Koncert poprowadzą: Marta Czarnecka oraz Łukasz Krasoń. Całość reżyseruje Andrzej Maria Marczewski, laureat wielu prestiżowych nagród, profesjonalista z ponad 50-letnim reżyserskim doświadczeniem teatralnym i estradowym.

Szanowni Państwo, 

 12 września o g. 18.00 w Studio Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego ul. Modzelewskiego 59 niebywała gratka! Dudziak, Soyka, Skarżyński, Kopeć i inni. Koncert w słusznym i ważnym celu. Artyści zagrają na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową w dniu 9.09.2019 r. godz. 11.00 w Polskim Radio ul. Modzelewskiego 59.

Koncert #ArtyściDlaNiepełnosprawnych organizują – w ramach projektu #OkragłyStół  #PolacyDlaNiepełnosparwnych – Fundacja Pomóż Innym i Fundacja Polonia Union wraz z partnerami, którymi są: Fundacja Pomóż Innym, Fundacja  Pomocna Dłoń, Fundacja Emanio Arcus, Fundacja Nowa Wieś oraz Światowy Kongres Polaków.

Zapraszamy również do  współpracy w #OkrągłymStole #PolacyDlaNiepełnosprawnych  i  w Federacji Organizacji Pozarządowych ds. Osób Niepełnosprawnych (w organizacji).

Celem projektu jest współpraca organizacji pozarządowych dla niesienia pomocy niepełnosprawnym. a w pierwszej kolejności pomoc w odbudowie zniszczonego przez pożar domu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń.

Kupując bilet przez Internet https://polskieradio.bilety24.pl/nfrontbuy/buy/id/261625/ref/b24_polskieradio/lang dokładamy cegiełkę do odbudowy zniszczonego po pożarze w grudniu 2018 r.  domu dla niepełnosprawnych intelektualnie osób w Warszawie Wawrze ul. Odrębna 10.

Więcej informacji w załączeniu oraz na stronie Fb Polacy dla Niepełnosprawnych.

Serdecznie pozdrawiamy

Ewa Krawczyk

Fundacja Pomóż Innym

Aneta Skarżynski

Fundacja Polonia Union

dr Krystyna Krzekotowska

Fundacja Pomocna Dłoń

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

www.swiatowykongrespolakow.pl

 www.dpspomocnadlon.pl

tel. 603996408

Kierownik Studiów Podyplomowych

Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości

Uczelni Łazarskiego

www.ckp.lazarski.pl

www.krzekotowska.com

Szanowni Państwo,

mając na uwadze misję Światowego Kongresu Polaków w dziedzinie edukacji i uwrażliwienia Polaków na pomoc potrzebującym a w szczególności osobom niepełnosprawnym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w uroczystym koncercie „Artyści dla Niepełnosprawnych”, który odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. o godz. 18.00 w Sali Koncertowej Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie.

Niniejszy koncert z udziałem charytatywnie występujących artystów tej miary co Urszula Dudziak, czy Stanisław Sojka oraz twórców polskich zamieszkałych za granicą, zasługuje na zainteresowanie i pomoc, gdyż jego celem jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych, którzy borykają się z wielkimi, codziennymi trudami.

Jako Światowy Kongres Polaków współorganizujemy ten jakże ważny w swoim przesłaniu koncert wspólnie z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym Fundacją Emanio Arcus, Fundacją Pomocna Dłoń, Fundacją Polonia Union i Fundacją Pomóż Innym (Ewa Krawczyk – koordynator).

Dochód z tego koncertu, a także z przyszłych koncertów z udziałem Polonii Świata jest przeznaczony na pomoc niepełnosprawnym, w tym na dokończenie odbudowy domu Mieszkalno Rehabilitacyjnego w Warszawie ul. Odrębna 10, domu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń. Dom ten został zbudowany 25 lat temu ze środków rodziców niepełnosprawnych dzieci, lecz uległ zniszczeniu przez pożar w grudniu 2018 r.

Bylibyśmy zaszczyceni i wdzięczni, gdyby Państwo zechcieli wziąć udział w tym koncercie (link https://polskieradio.bilety24.pl/nfrontbuy/buy/id/261625/ref/b24_polskieradio/lang)

lub wsparli składkę internetową (link do składki – https://pomagam.pl/2kfh5nqy)

dr Krystyna Krzekotowska

Wykładowca Polskiego i Międzynarodowego Prawa

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Założyciel Fundacji Pomocna Dłoń

www.dpspomocnadlon.pl                    

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17, kom.603996408,KRS 0000690041 www.swiatowykongrespolakow.pl Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com konto PKO Bank Polski 65 1020 1013 0000 0102 0366 1303                                                                       o